Malva moschata    Myskmalva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Ingeborgbo (12G 6g , [66846, 15337] ), betesmark, t.rikligt , 2004 (IPt)
HEDEMORA

Vikmanshyttan ,Östra Nygatan (12G 7a , [66863, 15010] ), dike, 10 ex , 1988 (HPe)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ), nära skogsväg,byggd -82, 1 ex. , 1986 (EDn)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA SKEDVI

Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), vid gammal husgrund ,kvarstående?, 1990 (JEd)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ), Liten bergsklack m hästbeten, 2015 (SNy)
Domnarvet mot Savelgärdet (13F 1g , [67088, 14811] ), dikeskant, 1 ex.vitbl. , 1987 (TLj)
Ornäs (13F 1g , [67098, 14846] ), dikesren,nära tomt, ~20 ex. , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Sundbornsån (artp.), (13F 4j , [6721298, 1497979] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtmark / naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Bergsgården (13F 5h , [672780, 148590] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, Olérs grustag (artp.), (13G 6b , [6733059, 1506912] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Grejsan (14F 3j , [67680, 14962] ), grässvål i vändplan, något tiotal , 2014 (GHa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Gläfse hyttbacken (12F 4i , [6670, 1493] ), hyttslagg, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Gläfse ,N om bäcken o Ö om vägen (12F 4i , [66710, 14933] ), kvarstående på lieslottat ängspari (odlad?), 7 ex. , 1987 (TPe)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ), grustag , med tippmassor, 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [671297, 146043] ), ängsmark, 2 ex. , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, t.tikligt , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Larsveden Bjursås (13F 7f , [673653, 147997] ), utkast, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [673691, 148204] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusmark i nedlagd grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [673876, 148277] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, flertal , 2008 (JJa & IPt)
Rog , nedom bystugan (13F 7h , [673654, 148714] ), torra vägkanter mot ängsmark, spridd , 2002 (TLj)
Fjåttgården (13F 8h , [674163, 148619] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
LEKSAND

Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ), helt igenväxt tomt/kvarstående, 2014 (IPt)
Tibble (13F 6b , [67342, 14580] ), dikesren, 1 ex. , 1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [674330, 146938] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
BODA

Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ), längs staket, något tiotal , 2017 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769738, 1467047] ), vägkant, ca 50 ex , 1995 (TLj)
Sunnanåkern ,Knapp-Eriks dyngstack (14F 4d , [67716, 14662] ), trädgårsavfall, enstaka , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Valterbacken (14F 4d , [677378, 146631] ), vägren, något tiotal , 2016 (GHa)
ORE

Återvinningscentralen i Arvet (14F 6c , [67832, 14629] ), intill sopcontainer, enstaka , 2017 (GHa)
MORA

V om Bergkarlås (14E 3h , [676630, 143625] ), jordhögar , utkast, 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [678279, 141299] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ), jvgslänt, 2015 (IPt)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [673276, 138478] ), ruderatplats, 2 ex , 2006 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, ett tiotal , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora