Malva moschata    Myskmalva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Ingeborgbo (12G 6g , [66846, 15337] ), betesmark, t.rikligt , 2004 (IPt)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), ödetomt, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
HEDEMORA

Vikmanshyttan ,Östra Nygatan (12G 7a , [66863, 15010] ), dike, 10 ex , 1988 (HPe)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ), nära skogsväg,byggd -82, 1 ex. , 1986 (EDn)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), vid gammal husgrund ,kvarstående?, 1990 (JEd)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Rommeholen (13F 0g , [6702006, 1483881] ), trafikplatsen, rikligt , 2019 (SNy)
Romme industriområde (artp.), (13F 0g , [6702820, 1483176] ), mellan industriområdet och rv 70., 3 m˛ , 2019 (Håkan Sandin)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700045, 1485564] ), åker i träda, noterad , 2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Ö.Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700226, 1485056] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
OK macken Bäckelund (13F 1f , [6706868, 1478450] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ), Liten bergsklack m hästbeten, 2015 (SNy)
Kälarvet (artp.), (13F 1g , [6707442, 1481326] ), dikeskant, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Domnarvet mot Savelgärdet (13F 1g , [67088, 14811] ), dikeskant, 1 ex.vitbl. , 1987 (TLj)
Ornäs (13F 1g , [67098, 14846] ), dikesren,nära tomt, ~20 ex. , 1987 (TLj)
Haggården (artp.), (13F 2f , [6710831, 1479985] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Sundbornsån (artp.), (13F 4j , [6721298, 1497979] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtmark / naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, Olérs grustag (artp.), (13G 6b , [6733059, 1506912] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Grejsan (14F 3j , [67680, 14962] ), grässvål i vändplan, något tiotal , 2014 (GHa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse hyttbacken (12F 4i , [6670, 1493] ), hyttslagg, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Gläfse ,N om bäcken o Ö om vägen (12F 4i , [66710, 14933] ), kvarstående på lieslottat ängspari (odlad?), 7 ex. , 1987 (TPe)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.), (12F 6a , [6681976, 1452826] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Säl, vägmötet (artp.), (13F 1b , [6709356, 1458472] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ), grustag , med tippmassor, 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460430] ), ängsmark, 2 ex. , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, t.tikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ), vägkant / ängsmark, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), utkast, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusmark i nedlagd grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, flertal , 2008 (JJa & IPt)
Rog , nedom bystugan (13F 7h , [6736540, 1487140] ), torra vägkanter mot ängsmark, spridd , 2002 (TLj)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ), helt igenväxt tomt/kvarstående, 2014 (IPt)
Tibble (13F 6b , [67342, 14580] ), dikesren, 1 ex. , 1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
BODA

Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ), längs staket, något tiotal , 2017 (GHa)
Änderåsen, Arva (14F 3d , [6769480, 1466890] ), vägren, ett tiotal , 2019 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769738, 1467047] ), vägkant, ca 50 ex , 1995 (TLj)
Sunnanåkern ,Knapp-Eriks dyngstack (14F 4d , [67716, 14662] ), trädgårsavfall, enstaka , 2001 (GHa)
Gulleråsen, Knappa (14F 4d , [6771640, 1466270] ), runt planterade buskar, enstaka , 2018 (GHa)
Gulleråsen, Valterbacken (14F 4d , [6773780, 1466310] ), vägren, något tiotal , 2016 (GHa)
ORE

Återvinningscentralen i Arvet (14F 6c , [67832, 14629] ), intill sopcontainer, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775859, 1435952] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ), jordhögar , utkast, 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782790, 1412990] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ), jvgslänt, 2015 (IPt)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [6732760, 1384780] ), ruderatplats, 2 ex , 2006 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, ett tiotal , 2011 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)

Dalarnes Flora