Malus domestica    Apel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), backar, vägkanter, förvildad eller kvarstående, t.allmän , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
GUSTAFS

Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723241, 1481509] ), gamla kvarstående, 1980 (Bengt Oldhammer)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ), ~refl~ ,rätt öppen ödetomt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672338, 1464095] ), ängsblandskog, 1 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Sörvik, Dammsjöbäcken (artp.), (12F 4c , [6674243, 1464244] ), lövskog cirka 60 cm grovt träd intill tomt, 1 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), åkerkant, 2004 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), ~refl~ ,stallbacke och betesäng, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [673358, 147802] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [674326, 148715] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Östra Rönnäs (13F 6c , [673211, 146379] ), vägkant, 2014 (JJa)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675787, 143555] ), gräsmark, 2013 (DABS)

Dalarnes Flora