Malus domestica    Apel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), backar, vägkanter, förvildad eller kvarstående, t.allmän , 1995 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Fornby (artp.), (12G 6h , [6683732, 1535138] ), trädgård, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, kvarstående från odling , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723241, 1481509] ), gamla kvarstående, 1980 (Bengt Oldhammer)
SVÄRDSJÖ

Spaksjön vid Kvarnberget (artp.), (14G 2c , [6762241, 1514371] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ), ~refl~ ,rätt öppen ödetomt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672338, 1464095] ), ängsblandskog, 1 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Sörvik, Dammsjöbäcken (artp.), (12F 4c , [6674243, 1464244] ), lövskog cirka 60 cm grovt träd intill tomt, 1 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), åkerkant, 2004 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), ~refl~ ,stallbacke och betesäng, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ), vägkant, 2014 (JJa)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k:a SO om (artp.), (12E 3e , [6669530, 1423510] ), lövblandskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
JÄRNA

Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.), (13E 2d , [6714536, 1419340] ), 2 plantor/tuvor , 1987 (Anders Lindholm)

Dalarnes Flora