Malva alcea    Rosenmalva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Svedbo (12G 5i , [66770, 15424] ), f.d.torpställe, kontr.TKa , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), avstjälpningsplats, kontr.TKa , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685146, 1511079] ), 2011 (Anders Svenson)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ), schaktjordhög, 1991 (JEd)
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
MORA

Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ), kulturmark v.gård, en hel del , 1989 (TLj & LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson)

Dalarnes Flora