Mahonia aquifolium    Mahonia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Ovangårdsberget (12F 8i , [6692, 1494] ), i kanten av litet kalkbrott i blandskog, 3 små ex. , 1990 (SJa)
Österdalarna

ORSA

skogs dunge ovanför villa området (artp.), (14E 5h , [6777400, 1436930] ), 1 , 2016 (Magnus Bjurman)
Höglunda,skogsdunge ovanför villaområde (artp.), (14E 5h , [6777400, 1436939] ), 1 ex. , 2016 (Magnus Bjurman)

Dalarnes Flora