Lythrum salicaria    Fackelblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,diken, allmän, (26 lokaler) , 1987 (PDm)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, strand, sparsam , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö vid Dormen (12G 8e , [66936, 15220] ), sjöstrand, enstaka , 1989 (MDv)
HEDEMORA

N om St Dyllingen (12G 4a , [66745, 15017] ), bäckkant, 50-tal ex , 1990 (MDv)
Ö Sotbo bäcken m Bobodäsen o stora Dyllingen (12G 4a , [66745, 15017] ), bäckkant, 30-tal , 1991 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Dräcken (12G 5b , [6675, 1506] ), holmar,stränder och på stenblock mitt ute i sjön, t.riklig , 1989 (CGr)
Hyttbacken vid Dräcken (12G 5b , [66768, 15067] ), sjö, ca 30 ex , 1988 (HPe)
Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ), strandkant, 2011 (DABS)
SÖ m Nås vid Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ), åkant, 150 ex , 1988 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
Nås ,vid dammen (12G 5c , [66792, 15105] ), dammkant, ett 20-tal , 1988 (HPe)
SV Pjörkhyttan (12G 6b , [66803, 15073] ), I Lustån, spridd , 1990 (HPe)
Prästhyttan, lustån (12G 6b , [66811, 15061] ), åstrand, ca 50 ex , 1988 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
Lilla Älvgångens NR, Hovran, Hälla (artp.), (12G 6c , [6683698, 1511760] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683779, 1511719] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Haganäs (12G 7a , [66869, 15047] ), åkant, enstaka , 1989 (MDv)
Österby , v.Viggen (12G 7b , [66893, 15081] ), sjöstrand, få ex. , 1989 (KJo)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), sjöstrand, carexbälte, spridd , 1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), strand, fåtal , 1991 (HPe)
Vikbyn (12G 7d , [66886, 15153] ), dikeskant mellan äker o beteshage, flertal , 1988 (BBr)
Nordansjö (väg 266) (12G 8b , [66921, 15076] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Viken,Viggen (12G 8b , [66923, 15069] ), sjöstrand, vanlig , 1989 (MDv)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), strand, 50-tal , 1988 (HPe)
HUSBY

Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Karlgrensgården 150m NO (artp.), (12G 9b , [6695699, 1507212] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ), dyig sjöstrand, sparsam , 1990 (MDv)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ), älvstrand, flertal , 1988 (MDv)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
Kloster (12G 9d , [66958, 15197] ), åkant, några , 1989 (MDv)
Amungen,Myckelby (13G 0b , [67003, 15083] ), sjöstrand, några , 1988 (MDv)
Myckelby badplats (artp.), (13G 0b , [6700352, 1508245] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Amungen,Ratholmen (13G 0b , [67014, 15090] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (13G 0c , [67042, 15129] ), sjöstrand, några , 1989 (MDv)
Långshyttan, Tyllingen (artp.), (13G 0c , [6704290, 1512953] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Långshyttan ,vid Långens utlopp (13G 0c , [67044, 15137] ), sjöstrand, enstaka , 1988 (MDv)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hinshytteån (13G 1c , [67063, 15127] ), bäckstrand, flertal , 1988 (MDv)
Dammsjön. vid utloppet (13G 1c , [67069, 15129] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, enstaka , 2002 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ), åstrand, t.rikl , 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (12F 9j , [66977, 14951] ), älvstrand, 10-50 ex , 1988 (SSv)
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ), strandkant, 1989 (SJa)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15038] ), betad,långgrund dystrand, t.rikligt , 1989 (SJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [6699, 1502] ), sjöstrand, 1989 (JEd)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Ljusterns sydspets, nära åmynningen, (12F 7j , [66897, 14971] ), bland blocken vid den forsande ån, ca 5-10 ex , 1994 (ÖSp)
Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Långhag vid älven (12F 9j , [6697, 1495] ), älvstrand, 1989 (JEd)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ), strandkant, ca 50 ex , 1988 (SPe)
NV Silvbergs k:a (12F 8g , [66938, 14831] ), strandkärr, 1988 (THe)
STORA TUNA

Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700631, 1474504] ), myrkant, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705751, 1479295] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), strandkant, 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bysjön,Sjöberget (artp.), (13F 2f , [6712570, 1477720] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Gunnar Bäck)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Kålsjön (artp.), (13F 0h , [6704752, 1486775] ), 10 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Ösjöns stränder ,Ornäsviken (13F 1h , [6709, 1486] ), strandsnår och ängar, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Ösjöns stränder ,Ornäsviken (13F 1h , [6709, 1487] ), strandsnår och ängar, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Ösjöns stränder ,Ornäsviken (13F 2h , [6710, 1486] ), strandsnår och ängar, rikl.fl. , 1988 (TLj)
VIKA

Folkarbyn, 100 m NO om ostligaste torptecknet (13F 1i , [67081, 14947] ), sjöstrand, 2 ex , 1999 (SBm)
Folkarbyn, "triangeludden" N om byn (13F 1i , [67082, 14947] ), sjöstrand, 10-tal , 1999 (SBm)
150 m S om Malmbäckens mynning (13F 1i , [67083, 14945] ), sjöstrand, 4 ex , 1999 (SBm)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ), sjöstrand, sparsamt , 1988 (RFr)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ), eutrof å, 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), betad bäckkant, 3-4 ex , 1997 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Sundbornsån v.Backa, fl. (13F 4j , [6722, 1498] ), näringsrika stränder/strandkärr, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.), (13F 4j , [6722347, 1498631] ), 2015 (Per Johansson)
Backa 100m Ö (artp.), (13F 4j , [6722450, 1498700] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Sundbornsån ovan Lilltäktbron (13F 4j , [6723, 1497] ), strand, 1990 (JEd)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729100, 1498556] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Bodaviken (13G 6a , [6733, 1502] ), strandkärr, 1992 (JEd)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506890] ), strandäng, 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

S.och N. Barkens stränder ( , ), sjöstrand, 1985 (RNo)
Lindbacka (12F 0i , [6653826, 1491795] ), vägdike, 2007 (GJn)
Vid Vads-Dammsjön nära järnvägsbro (12F 1i , [66568, 14914] ), vid vatten, små bestånd , 1986 (ALu)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), sjöstrand, 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vid bäcken 400 m N vägskälet vid Råtallen (12F 3i , [66677, 14927] ), myrkant o. bäck, 1983 (RNo)
Hemmings (12F 3i , [6669, 1492] ), vid bäck, 1981 (RNo)
Vid sjön Jörken vid Hyttan (12F 3i , [66693, 14911] ), lerstrand, små bestånd , 1986 (ALu)
Storön i Jörken (12F 4i , [6670, 1490] ), sjöstrand, 1983 (RNo)
Gläfse ,v.bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ), bäckkant, 2 ex. , 1987 (TPe)
NORRBÄRKE

Lernbo v.Gropens gård v.Leran (12F 3e , [6669, 1473] ), sjöstrand, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Hamnpromenaden (artp.), (12F 3f , [6669120, 1478600] ), 2004 (Göran Persson)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ), efter ån, 1989 (TLj & LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Yllingsbäcken (artp.), (12F 5h , [6677922, 1485679] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), stenig sjöstrand, 2 ex , 2005 (HWk)
GRANGÄRDE

Granön, östra uddens sydsida (12F 4b , [66748, 14582] ), 10-tal , 1990 (GEn)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Björkan (12F 6a , ), sjöstrand, frekvens: t.a runt sjöns S stränder , 1987 (OPe)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Björkan (12F 6b , ), sjöstrand, frekvens: t.a runt sjöns S stränder , 1987 (OPe)
Österdalarna

GAGNEF

Långsjön (artp.), (13F 1a , [6709693, 1450088] ), noterad , 2017 (Peter Hambäck)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Svedjan mot älven (13F 2c , [6714, 1462] ), kärrveg.eft.älven, 1989 (TLj & LBr)
Älvgården, V-dalälven (13F 3c , [6715214, 1462754] ), strand, 2011 (IPt)
BJURSÅS

Dalkarlsboholmarna (artp.), (13F 7g , [6735300, 1484200] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Eskil Friberg)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Opplimen (13F 8b , [67424, 14597] ), strandkant, 6 ex. , 1989 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Siljan mln Sjurberg o kyrkan (14F 0c , [67535, 14605] ), stenig strand, 3 ex , 1985 (TLj)
Siljan mln Sjurberg o kyrkan (14F 0c , [67536, 14601] ), strandsnår, 3 ex , 1985 (TLj)
BODA

Tuvtjärns N-strand (14F 1d , [67599, 14682] ), strandsnår/skog på sand, flerst. , 1985 (TLj)
ORE

Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ), kanten av liten damm, < tio , 2018 (GHa)
ORSA

Orsasjön vid Lisselhed (14E 4g , [6774, 1434] ), stränder, 1989 (JEd & LBr)
Orsasjön vid Näset (14E 5g , [6775, 1434] ), stränder, 1989 (JEd & LBr)
Bondön (artp.), (14E 5g , [6776191, 1434750] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sundins äng-Näset (artp.), (14E 5h , [6775747, 1435336] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ), strnden på udden, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Västerdalarna

FLODA

Forsen vid älven (13E 1h , [6705, 1438] ), stenig älvstrand, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Fänforsen (13E 1h , [6705640, 1438240] ), älvstrand, spridd , 2013 (LBr)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Nedströms Eldforsena kraftstation (13E 0c , [6703135, 1413391] ), ~refl~ ,älvstrand, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gruckån 500 m uppstr. V-dalälven (13E 1c , [67063, 14128] ), kärr längs å, flerst , 1989 (HLe & UGn)
Härjflån (13E 1c , [67075, 14138] ), strandkant till å, flera , 1989 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ), älvstrand, 2002 (HLe)
Skamhed O (artp.), (13E 2d , [6712315, 1417425] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Morn (artp.), (13E 3d , [6715104, 1419130] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Morn, änget vid älven (artp.), (13E 3d , [6715163, 1419142] ), en bit upp från stranden., 2 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ), ~refl~ ,älvstrand med sand, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

V. Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ), sjöstrand, 3 ex , 1997 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [6741630, 1395630] ), strandkant, 2017 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora