Lysimachia vulgaris    Strandlysing


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, kärr, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, strand, sparsam , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
AVESTA

Lindsnäs, Ö om lasarett (12G 3e , [66692, 15221] ), älvstrand, t.a. , 1981 (CWa)
GARPENBERG

Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), ängsmark,sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

N om St Dyllingen (12G 4a , [66745, 15017] ), bäckkant, 10-tal ex , 1990 (MDv)
Plösön I Dalälven (12G 5c , [66766, 15126] ), fuktig mark, 40-tal , 1991 (HPe)
Ö om Nås ,vid Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ), åstrand, 100 ex , 1988 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
Svedbosjön (12G 5c , [66797, 15127] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
S om Grådönäs vid liten sjö (12G 5c , [66798, 15128] ), sjöstrand, riklig , 1988 (MDv)
SV Pjörkhyttan vid Lustån (12G 6b , [66803, 15073] ), vid åkant, spridd , 1990 (HPe)
SO Prästhyttegård vid Lustån (12G 6b , [66804, 15066] ), vid åkant, spridd , 1990 (HPe)
Prästhyttan, Lustån (12G 6b , [66811, 15061] ), åstrand, 50-tal ex , 1988 (HPe)
Brunnsjön, stranden i SV (12G 6b , [66842, 15075] ), sjöstrand, många ex , 1988 (ADv)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15118] ), strand, vanlig , 1989 (MDv)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683835, 1511701] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hällagrundet (12G 6c , [6684, 1512] ), diken, vanlig , 1989 (MDv)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ), dyig åstrand, några ex , 1988 (MDv)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685, 1513] ), vägkaner o dikesrenar, vanlig över hela grundet , 1989 (MDv)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ), vid åkant, spridd efter ån , 1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), strand, fåtal , 1991 (HPe)
SO Holmsjön ,vid älven (12G 7c , [66870, 15135] ), strand, ca 300 ex , 1988 (HPe)
Trollbosjöns utlopp i Dalälven (12G 7c , [66883, 15146] ), strandskog, några ex , 1988 (MDv)
Vikbyn (12G 7c , [66884, 15148] ), hästhage,fuktig äng, 10-tal , 1988 (BBr)
Vid Trollbosjöns strandkant,nedanför en kohage (12G 7d , [66878, 15160] ), fuktig frodig strandäng, ett 10-tal , 1989 (BBr)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ), strandskog,strandkant, vanlig , 1989 (MDv)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ), älvstrand, flertal , 1988 (MDv)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Amungen,Myckelby (13G 0b , [67003, 15083] ), gräsmark-strandskog, riklig , 1988 (MDv)
Myckelby badplats (artp.), (13G 0b , [6700352, 1508245] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Amungen,Ratholmen (13G 0b , [67014, 15090] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Långshyttan (13G 0c , [67048, 15131] ), åkant, ~10 ex , 1987 (SJa)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701380, 1487723] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ), åkant, ca 25 ex , 1988 (SPe)
Östra sidan av Grängen (12F 8g , [66946, 14842] ), strand, 1988 (THe)
Risshyttan (12F 8h , [66901, 14894] ), sjöstrand, 10 ex , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698391, 1476124] ), i bäckdråg, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ), vid bäcken, 1989 (IAn)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Gimsbärke v.älven (13F 2e , [6714, 1470] ), strandsnår o brinkar, rikl. , 1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Äxuln (artp.), (13F 2f , [6713910, 1477280] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), längs stranden, spars. , 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Torsång kring älven o Prästtjärns utlopp (13F 1h , [6705, 1486] ), fuktstränder,anlagda slänter v. ny väg, rikl. , 1987 (TLj)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ), sjöstrand, fåtalig , 1988 (RFr)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjöstrand, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ), litet grustag med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506960] ), strandäng, 2008 (JWk)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strandkant, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV-spets (11F 9i , [66471, 14916] ), kärrartad strandzon, några , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Gläfse (12F 4i , [66711, 14931] ), vid bäckens utlopp i Långsjön, ca 20 ex. , 1987 (ALu & TPe)
NORRBÄRKE

Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ), sumpskog längs bäck, spridd , 2018 (LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Huggarbo, väst (artp.), (12F 5g , [6675464, 1482054] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Yllingsbäcken (artp.), (12F 5h , [6677922, 1485679] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Enekullen (artp.), (12F 1c , [6658797, 1461285] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), ängsmark nära sjö, t.rikligt , 2015 (IPt)
Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), strand, 2004 (GWm)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), betesäng,strand, 2004 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), strand, 2004 (HWk)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), sandigt bäckutlopp, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ), lövskog, 2018 (IPt & SNy)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673942, 1441407] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14454] ), vid åkant, ca 50 ex , 1989 (HWk)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
200 m SV Stormyran (12E 8j , [66906, 14454] ), bäckdal, 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Laxsjön, v.Hyttbäckens inlopp till Sågdammen (12F 8c , [66906, 14611] ), 6-7 ex. , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Björka , Trolldalen (13F 2c , [6712250, 1460240] ), ängsmark, gammal vall, rikligt , 2008 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67139, 14642] ), kärr, rikligt , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14624] ), örtrik blandskog nära älven, ymnig ,på stora ytor helt dominerande , 2003 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ), sjö, 2011 (IPt)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ), ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14849] ), sank skogsmark vid strandkanten, flertal , 2001 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark, 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck Båthusen (artp.), (13F 7a , [6739468, 1450535] ), noterad , 2019 (Kåge Lindström, Catarina Lindström)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ), strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), strand, 2016 (DABS)
Opplimen (13F 8b , [67427, 14593] ), längs stranden, ganska många , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ), vägkant, vändplan, 2016 (JJa)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ), vägkant, 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Siljan,nedom Persborg (14F 0c , [67532, 14609] ), strandsnår, 5 ex. , 1985 (TLj)
Stugusbäckgölen,NO Backa (14F 1c , [67571, 14632] ), strandäng intill övergödd damm, enstaka , 1985 (TLj)
Gärdsjöns V-strand (14F 1d , [67573, 14678] ), strandslänt, t.riklig , 1985 (TLj)
BODA

Tuvtjärn,N-stranden (14F 1d , [67599, 14682] ), strandsnår, t.riklig , 1985 (TLj)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ), vattenbryn, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ), ~refl~ ,stenig strand, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ), kanten av ån, enstaka , 2008 (GHa)
ORSA

Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6784001, 1440511] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786570, 1443473] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.), (14E 7i , [6786626, 1443562] ), rikligt, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.), (14F 9b , [6795063, 1457028] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ), ängsväg/ blandskog, strand, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67581, 14331] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
MORA

Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Långlet, älvkröken (artp.), (14E 3f , [6769029, 1426001] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ), jordhögar , utkast, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771032, 1425583] ), gammal slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VÅMHUS

SO Kumbelnäs, vid Orsasjöns strand (DFl-50), (14E 5f , [6776, 1429] ), strandsnår, 1985 (JEd)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), strand, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

200 m söder om Håvån (12E 7h , [66876, 14358] ), klibbalkärr längs bäck, 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Forsen vid älven (13E 1h , [6705, 1438] ), stenig älvstrand, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ), bäck, 2015 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ), ängsmark runt gammalt industrområde, rikligt över stoa ytor , 2016 (IPt)
JÄRNA

Svartälven (artp.), (12E 6b , [6683348, 1407814] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Näsboren (13E 0c , [6703705, 1413399] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gruckån 1 km uppstr. V-dalälven N-sidan (13E 1c , [67068, 14125] ), åkant, 3 ex , 1989 (HLe & UGn)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kringlan (artp.), (13E 2e , [6714295, 1420389] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Gruckåns utlopp, S.Hällsjön (13E 3a , [67158, 14046] ), längs bäck, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Gruckån V Åskaken (artp.), (13E 3a , [6719261, 1403793] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Arvs-Nilstjärn (artp.), (13E 3d , [6716725, 1418137] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), fuktig blandskog vid älvstrand, mindre allmän , 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 1a , [67085, 14019] ), vid å, 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), åstrand, 2014 (HLe)
MALUNG

Atlasruta (12D 8h , [66924, 13891] ), här o. var längs stranden, 4 lokaler , 1989 (OSt)
Uvan (12D 8h , [66934, 13891] ), här o. var längs stranden, 4 lokaler , 1989 (OSt)
Uvan (12D 8h , [66944, 13891] ), här o. var längs stranden, 4 lokaler , 1989 (OSt)
Acksjöbäcken 50 m S Vägbron (12D 8i , [66934, 13912] ), bäckstrand, fåtalig , 1988 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2 bestånd , 2005 (BGM)
Ö om Reningsverket (13D 5h , [67299, 13859] ), fuktäng, 1 stort bestånd , 1989 (AOl)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), bäckmynning, 25 ex , 1998 (MNo)
V. Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ), strandkant, 25 ex , 1997 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), bäck, 2014 (HLe)
TRANSTRAND

Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)

Dalarnes Flora