Lysimachia thyrsiflora    Topplösa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr, mindre vattensamlingar, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [667825, 152684] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.), (12G 5d , [6676477, 1517222] ), myrkomplex/mad vid sjö, 1984 (Thomas Rafstedt)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ), vattensamling, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667708, 150682] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [669370, 151370] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [669735, 151236] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Kloster (12G 9d , [669501, 151959] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), dike, 2014 (DABS)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [670413, 151418] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [670313, 151763] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.), (13G 0e , [6701679, 1523362] ), noterad , 2016 (Johan Södercrantz)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), sjö/strand, 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), strand, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [669941, 150321] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0j , [670047, 149511] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [670009, 150393] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Nyberget (13G 1b , [670667, 150555] ), dike, 2011 (DABS)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [668911, 149733] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696515, 1487570] ), nästan uttorkad bäckravin, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [669640, 149220] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [670202, 149006] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), i sjön, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), i sjön, 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [669760, 146810] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [669997, 147730] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [670400, 146577] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [670268, 148172] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [670773, 148434] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [671343, 147047] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671051, 147651] ), lövskog, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [671297, 147777] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ), kulturmarker, 2013 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [670324, 149085] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670771, 148862] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [671124, 149535] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Nygården (artp.), (13F 2j , [6714985, 1498805] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [671936, 150193] ), fattigkärr, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ), strand, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjöstrand, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten, noterad , 2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), mad (strandkärr), noterad , 2016 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148012] ), bäckkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [672936, 148333] ), strand, 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672733, 148609] ), åkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [673166, 149108] ), sjökant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), å med lövskog, 2008 (HLe)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [672552, 150233] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ), fuktig skog, kärr, 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ), sjöstrand, 2017 (IPt)
Svedstjärnen, V om (artp.), (13G 5a , [6729080, 1502643] ), kärr med torvgravar, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672657, 152106] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ), dikeskant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön , Kejsars (13G 7b , [673634, 150688] ), strandkant, vanlig , 2008 (JWk)
Strömmen, vid dammen (artp.), (13G 8a , [6740275, 1502453] ), strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.), (13G 8c , [6740309, 1513006] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674664, 149216] ), åkant, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strand, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674947, 149741] ), åstrand, 2009 (DABS)
Abbortjärnens utlopp (artp.), (14F 3j , [6769045, 1499800] ), 2015 (Kalle Bergström)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), strand, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ), vägdike, 2013 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), å, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ), strand av å, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [665272, 146768] ), strandkant, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Furbo (12F 4f , [667314, 147896] ), bäckkant, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [667659, 148286] ), bäck genom gammalt hyttområde, 2008 (DABS)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [666177, 146382] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), i slamdamm, 1987 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Stenkojmossen (artp.), (12E 5g , [6675290, 1434583] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [667855, 144756] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [667863, 144754] ), grund å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ), ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [668695, 145365] ), skogsvägsdike mot myr, 2011 (JOs)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ), bäck med kärr ock myr, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ), sjö, 2015 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ), älven, 2015 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista vid gamla färjstället (13F 2b , [67121, 14570] ), älvstrand, 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Präst-Olles (artp.), (13F 2c , [6714660, 1463510] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ), bäckstrand, kärr, 2011 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ), utloppet, sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [671585, 146479] ), skogskärr, 1996 (JMa)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [671680, 146075] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hampgårdarna ,Sörängsdammen (13F 3c , [6718820, 1463632] ), myr, 2011 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672048, 146091] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ), myr med bäck, 2014 (IPt)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [672824, 147245] ), sjöstrand, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [673231, 147739] ), strand, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [673311, 147619] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ), ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vattenssamling, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [673422, 148135] ), gräsbevuxen strandkant, 2010 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [673616, 147754] ), sjöstrand, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673539, 148095] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Strandkant vid Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), gräsmark, 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [673637, 148610] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), strandäng mot ån, t.rikligt , 2008 (IPt & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ), kanten av ån, enstaka , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [671769, 144429] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144856] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), sjö. damm, 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), dike, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ), grunt vatten, spridd , 2009 (GHa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673927, 147060] ), strandkant, 2008 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [674235, 147971] ), strandkant, 2008 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [674501, 147098] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ), strand/strandskog, flertal , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Bysjön (13F 9c , [674988, 146496] ), vattenbryn, enstaka , 2016 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [675285, 147935] ), strand, 2015 (JJa)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675583, 146048] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675758, 146146] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gärdsjön (14F 1d , [675633, 146659] ), strandkant, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [675751, 146769] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gärdsjön vid Årängsåns mynning (14F 1d , [67588, 14686] ), risig strandzon, rikligt , 2010 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ), vattenbryn, fåtal , 2015 (GHa)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ), sumpig strand, enstaka , 2012 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67713, 14759] ), stenig strand, enstaka , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [677082, 148750] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
BODA

Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ), strand, rikligt , 2012 (GHa)
Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ), sumpig strand, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Ö om Jutjärnen (artp.), (14F 2e , [6763430, 1470920] ), vägkanter, diken, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,sjöutlopp samt en å., ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67706, 14659] ), torvtäkt, enstaka , 2014 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), ~refl~ ,ruderatmark, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ), ~refl~ ,sjö med omgivande stränder, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Åskapen ,den del av sjön som ligger inom kartbladet (14F 4c , [67735, 14600] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ), bäck/dike, enstaka , 2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ), strandkant, flertal , 2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ), vassbälte, spridd , 2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ), strandkant, 2008 (GHa)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ), vattenbryn i vassbälte, enstaka , 2014 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ), strandkant, enstaka , 2015 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [678690, 146465] ), strand, spridd längs hela sjön , 2009 (GHa)
Tranusjön (14F 7d , [67866, 14651] ), strandkant, ganska rikligt , 2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ), stranden av ån, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Ejheden (15F 1d , [68096, 14677] ), längs kanal, fåtal , 2011 (GHa)
Bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [673410, 141475] ), ~refl~ ,vät i barrblandskog, ,frekvens allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), stränder,kärr,sumpskog, allmän , 1982 (Göran Thor)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), dike, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), å, 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), strand, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ), stor lok, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Tennån (14D 6h , [678117, 138593] ), å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysån, strandvegetation (artp.), (14D 6j , [6782664, 1399737] ), strandvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787116, 1385815] ), skogsbäck och utlopp i sjön, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [678644, 140752] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), strand av å, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, älvstrand, 2015 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [670679, 144784] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), bäck, 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), strand, vatten, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142978] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ), ängsartad blandskog, älvstrand, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), strand, vatten, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sjöstrand, 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [669921, 140882] ), strandkant, 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), å med örtrik blandskog, 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [671096, 141195] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten SV (12E 7a , [6686177, 1403140] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [670477, 140813] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [670513, 140791] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), åstrand, 2014 (HLe)
Hunflen liftstation (13E 2a , [671091, 140341] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
MALUNG

Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [671168, 139216] ), ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ), blandskog, 2014 (HLe)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ), myr, 2011 (MNo)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [673992, 137441] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), strand, 2014 (IPt)
Näråkvarnen, Näran (artp.), (14C 7i , [6789150, 1342900] ), bäck i granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
TRANSTRAND

200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ), ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig , 2008 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [684167, 134074] ), åbotten, sparsam , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Lemman vid vadet nära Lissbäckskojan (15C 9i , [684808, 134199] ), åstrand, spridd , 2013 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
IDRE

Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ångermyran S-ut o Svarttjärn (16C 5g , [6875, 1330] ), skogskärr tjärn, t.rikligt , 1990 (DABS)

Dalarnes Flora