Lysimachia punctata    Praktlysing


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15368] ), ängsmark, förvildad eller kvarstående , 1995 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), ödetomt, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndal (12G 7g , [66868, 15328] ), f.d.soptipp, förvildad eller kvarstående , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy)
Kättsbo (12G 8e , [6694560, 1523220] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Bron, Flinesjövägen (artp.), (12G 8d , [6694600, 1518373] ), norra sidan ån, höger om bron, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ), slänt, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägkant Landabron (artp.), (12F 9j , [6697609, 1499978] ), vägkant vägkant/upplagsyta, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
SÄTER

Näset (vid Gruvsjön) (12F 6i , [66840, 14944] ), f.d.tomt, husgrund, 1985 (LBr)
Lilla Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683905, 1496252] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ), igenväxt gammal husgrund, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
Övre Svärdsjö (artp.), (12F 9h , [6698880, 1486183] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ), skogsmark o strand vid tjärn, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702812, 1468546] ), vägkant, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ), myr, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Tägtens vedupplag (artp.), (13F 2f , [6713480, 1478050] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713929, 1478698] ), jordhög, 2020 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6711274, 1481512] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ), ängs-skogsmark, rikligt , 2012 (IPt)
Motbodarna fäbod (13F 4e , [6720736, 1471697] ), kulturmark, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo östra, gammalt trädgårdsutkast (artp.), (13F 3g , [6719477, 1482776] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Strömgården (artp.), (13F 3j , [6719106, 1495342] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Mäster Jons Gränd 1 (artp.), (13F 4i , [6721720, 1490340] ), ett förvildad bestånd på järnvägsvallen , 2015 (Per Johansson)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ), äng, 2006 (GJn)
Klockar Jons (12F 3h , [6666223, 1487762] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ), skogsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norra Hällsjön (12F 2c , [6661500, 1463480] ), vägkant, 2013 (IPt)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.), (12F 3d , [6665492, 1465896] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.), (12F 3d , [6668138, 1465675] ), noterad , 2020 (Eva Milton)
Sörvik (12F 4c , [6674380, 1463660] ), frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg, 10-tal m2 , 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ), gammal ängsmark vid ödetorp, kvarstående ca 8 m2 , 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
N Grängesberg, väg 60 (artp.), (12F 2b , [6662541, 1455811] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Ödefäbodstuga V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713630, 1452740] ), igenväxt gammal fäbodvall, t.rikligt , 2006 (IPt)
Myrheden , S om järnvägen (13F 2c , [6712870, 1462600] ), vägdike, bestånd , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460240] ), lövskog, rikligt , 2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713120, 1464550] ), bäckravin,spridd från trädgårdsavfall, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ), nedlagt grustag,tipp, fåtal , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ), ravin mot älven,helt naturaliserad, rikligt , 2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ), vägkant, 2015 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ), slänt mellan tomtmark och gammal vall, 2015 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 20 , 2012 (Magnus Stenmark)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Knippbodarna (13F 5c , [6727230, 1462990] ), vägkant , dike, rikligt , 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ), ängsmark vid bäck, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ), boulebanans omgivning, 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Larssveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736270, 1481690] ), vägkant, 2008 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ), grusmark, 2015 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Klockarberg (13E 7i , [6735560, 1440910] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Tasbäck (13F 8a , [6740288, 1450031] ), utkast, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), bäck, liten damm, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granbergs topp (13E 6j , [6734359, 1449335] ), skogskant, 2020 (Kicki Marcus)
Styrsjöbo (13F 6a , [6731844, 1454629] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [6761543, 1464084] ), åkerkant, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Solberga (14F 2d , [6762240, 1468570] ), vägren, några tiotal , 2012 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ), dikesslänt, några tiotal , 2012 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769740, 1466990] ), ~refl~ ,gårdsplats (ödegård), ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ), gårdsplats, enstaka , 2019 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ), upplag av schaktmassor, något tiotal , 2011 (GHa)
Kärvsåsen, Bysjökurvan (14F 4d , [6771100, 1466720] ), trädgårdsutkast, rikligt , 2007 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ), Utanför tomt, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ), trädgårdstipp, flertal , 2017 (GHa)
ORE

Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [6778340, 1464650] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), spridd i många stenrösen över hela fäbpden, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, tiotals , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar (artp.), (13E 9g , [6749430, 1433804] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda (14E 0g , [6752650, 1431370] ), 2017 (IPt & SNy)
MORA

Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ), åkerkant, 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norra Burhöjden (artp.), (12E 1e , [6659901, 1423073] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665502, 1430415] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670113, 1420376] ), bebyggelse park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ), fäbodvall, litet betstånd , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ), ängsmark, 2015 (IPt)
ÄPPELBO

Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407491] ), plan, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, några grupper , 2011 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733140, 1387710] ), trädgårdsutkast, ett mindre bestånd , 2007 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), vägkant, 2014 (HLe)
Skogsbilväg mot Kvillsela (13D 7g , [6738740, 1384860] ), vägdike, 15 ex , 2007 (BGM)

Dalarnes Flora