Lysimachia punctata    Praktlysing


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15368] ), ängsmark, förvildad eller kvarstående , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66868, 15328] ), f.d.soptipp, förvildad eller kvarstående , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
GARPENBERG

Kättsbo (12G 8e , [669456, 152322] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [667791, 149849] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [667730, 150715] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [671386, 151806] ), slänt, 2013 (IPt)
SÄTER

Näset (vid Gruvsjön) (12F 6i , [66840, 14944] ), f.d.tomt, husgrund, 1985 (LBr)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [669692, 148823] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [669772, 146867] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [670111, 147261] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Hessesjön (13F 0g , [670268, 148172] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [670916, 147923] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [671261, 147764] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [671297, 147777] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [671020, 148181] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ), ängs-skogsmark, rikligt , 2012 (IPt)
VIKA

Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Mäster Jons Gränd 1 (artp.), (13F 4i , [6721720, 1490340] ), ett förvildad bestånd på järnvägsvallen , 2015 (Per Johansson)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [672974, 148487] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [672462, 150778] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672596, 152030] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664720, 147288] ), gräsmark, 2012 (DABS)
S om kyrkan (11F 9f , [664543, 147939] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ), äng, 2006 (GJn)
Klockar Jons (12F 3h , [6666223, 1487762] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [665272, 146768] ), vägkant, 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667704, 148178] ), skogsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norra Hällsjön (12F 2c , [666150, 146348] ), vägkant, 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [667438, 146366] ), frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg, 10-tal m2 , 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Bränntjärnstorpet (12E 3j , [666544, 144706] ), gammal ängsmark vid ödetorp, kvarstående ca 8 m2 , 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
N Grängesberg, väg 60 (artp.), (12F 2b , [6662541, 1455811] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [670674, 145179] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Ödefäbodstuga V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [671363, 145274] ), igenväxt gammal fäbodvall, t.rikligt , 2006 (IPt)
Myrheden , S om järnvägen (13F 2c , [671287, 146260] ), vägdike, bestånd , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [671302, 146024] ), lövskog, rikligt , 2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [671312, 146455] ), bäckravin,spridd från trädgårdsavfall, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ), nedlagt grustag,tipp, fåtal , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671382, 146373] ), ravin mot älven,helt naturaliserad, rikligt , 2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ), vägkant, 2015 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [671444, 146842] ), slänt mellan tomtmark och gammal vall, 2015 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 20 , 2012 (Magnus Stenmark)
ÅL

Knippbodarna (13F 5c , [672723, 146299] ), vägkant , dike, rikligt , 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [672847, 147368] ), ängsmark vid bäck, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [673906, 147203] ), vägkant, 2014 (JJa)
Larssveden Bjursås (13F 7f , [673653, 147997] ), vägkant, 2011 (JJa)
Limbo (13F 7f , [673671, 147552] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673627, 148169] ), vägkant, 2008 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [673677, 148081] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [673698, 148064] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [673898, 148117] ), grusmark, 2015 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [673713, 148877] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [674217, 147737] ), vägkant, 2016 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674112, 148213] ), vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674140, 148053] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673556, 144091] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144856] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673211, 146379] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [673919, 146890] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [674557, 147095] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [674771, 147772] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [674559, 146867] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [674839, 147420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676224, 145248] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [677048, 148720] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Solberga (14F 2d , [676224, 146857] ), vägren, några tiotal , 2012 (GHa)
Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [676405, 146514] ), dikesslänt, några tiotal , 2012 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [676974, 146699] ), ~refl~ ,gårdsplats (ödegård), ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Laduänget/Blomsänget (14F 4c , [67725, 14640] ), upplag av schaktmassor, något tiotal , 2011 (GHa)
Kärvsåsen, Bysjökurvan (14F 4d , [677110, 146672] ), trädgårdsutkast, rikligt , 2007 (GHa)
Kärvsåsen (14F 4d , [67714, 14678] ), Utanför tomt, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ), trädgårdstipp, flertal , 2017 (GHa)
ORE

Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [677834, 146465] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Täktbergsvägen (14F 6c , [678192, 146003] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, tiotals , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda (14E 0g , [675265, 143137] ), 2017 (IPt & SNy)
MORA

Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [676626, 143626] ), åkerkant, 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697003, 1438434] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ), fäbodvall, litet betstånd , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ), ängsmark, 2015 (IPt)
MALUNG

Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, några grupper , 2011 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [673314, 138771] ), trädgårdsutkast, ett mindre bestånd , 2007 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), vägkant, 2014 (HLe)
Skogsbilväg mot Kvillsela (13D 7g , [673874, 138486] ), vägdike, 15 ex , 2007 (BGM)

Dalarnes Flora