Lysimachia nummularia    Penningblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan vid Bysjön (12G 4h , [66728, 15379] ), betesmark, förvildad och naturaliserad , 1995 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [6674, 1543] ), åkerrenar och vägkanter, förvildad och naturaliserad , 1995 (PDm)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66760, 15368] ), busksnår, förvildad och naturaliserad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Sörbogrundet i Håvran (12G 7c , [66859, 15127] ), betad albård mot älven, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Trollbosjöns utlopp i Dalälven (12G 7c , [66883, 15146] ), strandskog, några ex , 1988 (MDv)
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Viken, Viggen (12G 8b , [66923, 15069] ), strandskog, några , 1989 (MDv)
HUSBY

Bergboön i Dalälven (även 40 41 & 37 42) (12G 9b , [66989, 15091] ), älvstrand, flertal , 1988 (MDv)
Ratholmen,Amungen (13G 0b , [67015, 15090] ), sjöstrand, något ex , 1989 (MDv)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704610, 1513336] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

1 km V om staden (12F 8i , [66919, 14940] ), vägkant/tät ung "snårskog", ~3 ex , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Solvarbo, vid reningsverket (12F 9i , [6697, 1493] ), åkerkant/ravinslänt, t.rikl. , 1988 (SJa)
SILVBERG

Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ), vägkanter, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 5 , 2012 (Magnus Stenmark)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ), skogsmark o strand vid tjärn, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715433, 1470738] ), vägdike, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Storsund,udden v.Sundet (13F 1h , [67098, 14889] ), gräsmark v.stranden m.videsnår, några m2 , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.), (13F 2g , [6712169, 1484671] ), gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721030, 1486850] ), vägkant, noterad , 2016 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Digertäkt i dike v.avfarten (13F 4i , [67241, 14920] ), jord o.skogsveg.inttill nygrävt vägdike, rikl. , 1988 (TLj)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Korså bruk (13G 4d , [6724330, 1518520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Olersviken (13G 7b , [6736280, 1506930] ), snörröjd strandäng, ymnigt förvildad , 2002 (TLj)
Borgärdet , norra delen (13G 7b , [6736710, 1505690] ), gräsmark , drag av tidigare tomt, rel. riklig på platsen, sällsynt förvildad på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2006 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465500] ), gräsmatta och trädgårdsland, riklig spridd från odling , 2006 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 2a , [6710360, 1452420] ), vägdike, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ), grustag , med tippmassor, 2008 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, slänt, rikligt , 2004 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714361, 1468088] ), vägslänt, t.rikligt , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, rikligt , 2014 (IPt)
Kyrkbyn, Gagnefsgården (13F 3b , [6719741, 1459720] ), 2014 (IPt)
ÅL

”Insjögölen”(?) (13F 5c , [6729540, 1460770] ), lövslänterna däromkring, ymnigt förvildad , 1993 (TLj)
BJURSÅS

Bjursås (13F 7g , [6735730, 1480560] ), dikeskant, 2013 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ), (förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen), mest kvarstående , 1997 (TLj)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Tibble mot Ullvi (13F 6b , [67338, 14581] ), vägdike, ~50 m dike , 1987 (TLj)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ), vägdike, rikligt , 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Altsarbyn (13F 9c , [67490, 14625] ), torr hällmarksäng, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Enån, vid f.d.Hvilan (14F 0c , [67518, 14628] ), gammal igenväxt trädgård,kraftigt expanderande i gräsveg., riklig , 1985 (TLj)
Klockarbäcken 200 m N k:an (DF), (14F 0c , [67530, 14616] ), lundartad bäckdäld, enstaka , 1986 (TLj)
BODA

Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), tipp för rötslam, tiotals , 2001 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräs i rabatter på diverse ställen, 2011 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6776954, 1436814] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ), vägkant, 2010 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669870, 1420490] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
ÄPPELBO

Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)

Dalarnes Flora