Lychnis viscaria    Tjärblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torra backar, spridd,mest i socknens södra del , (8 lokaler) , 1987 (PDm)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
Fornby, väg W717 (artp.), (12G 6h , [6682977, 1535867] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, mkt.rikligt , 1988 (DABS)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ), torrängar, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Rv 70/Sandsäterbro (12G 5c , [66769, 15144] ), vägren, flertal , 2012 (GHa)
Sandsäterbro (12G 5c , [66778, 15136] ), vägslänt, flertal , 2014 (GHa)
Hovran A (artp.), (12G 6c , [6683629, 1511786] ), noterad , 2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Rv 70/Hälla (12G 6c , [66840, 15108] ), vägren, flertal , 2012 (GHa)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.), (12G 7b , [6685480, 1509251] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
HUSBY

Rörshyttan ,efter vägen mot Kallbäck (13G 0d , [67032, 15197] ), åkerkant, rikligt , 1987 (SJa)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ), klippa i branten, 1990 (JEd & TLj)
STORA SKEDVI

Griggers klack (12G 8a , [66927, 15008] ), "sydberg; klipphällar etc.", riklig , 1991 (SJa)
Pingbo vid gamla lv (13G 0a , [6703, 1500] ), torr vägslänt på åsen, riklig , 1989 (JEd)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.), (13G 1a , [6705497, 1501017] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ), torrbacke, rikligt , 1989 (JEd)
Yttre Heden , kring viadukten efter rv 70 (12G 8a , [66907, 15004] ), vägkant, t.rikligt , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vägkant, 2015 (DABS)
Dragsveden (artp.), (12F 9i , [6699022, 1492619] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682525, 1483305] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Rusgården (12F 7h , [66891, 14861] ), odlingsröse, ~20 ex , 1989 (SJa)
Rusgården (12F 7h , [6689110, 1486110] ), ängsmark, rikligt , 2003 (IPt)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66921, 14667] ), i sprickor o.i.ansl.t.branta hällar, ca 50 ex.totalt , 1987 (AJs)
Dammsjön V viken (artp.), (12F 9f , [6695206, 1477914] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.), (13F 0f , [6701479, 1476762] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ), torrbacke, 2013 (SNy)
Rommeholen, bullervall (artp.), (13F 0g , [6702403, 1483775] ), vägkant, noterad vägkant , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Dalsjöberget (13F 1g , [67074, 14849] ), hällmark n.toppen, enst. , 1988 (TLj)
Repbäcken (13F 2e , [6710750, 1474870] ), vägslänt, rikligt , 2003 (IPt)
Solbacka vid riksvägen (13F 2e , [6712, 1472] ), sandiga vägslänter, rikligt o flerst. , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Koppslagårdarna-Gagnbro (13F 2e , [67128, 14725] ), vägslänter, ymnig fl. , 1988 (TLj)
Duvnäs vid riksvägen (13F 2e , [6713, 1471] ), sandiga vägslänter, rikligt o flerst. , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ), längs stig, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ), åsskärningen vid järnvägen, 2020 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6713790, 1471340] ), vägslänt, t.rikl. , 2003 (IPt)
Gimsbärke (artp.), (13F 3d , [6715573, 1469893] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ), torr ängsmark mot beteshage, t.rikligt , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
VIKA

Strand Ö-ut på åsen , fl. (13F 1j , [6706, 1497] ), S-exp.åsslänter, fl.o.t.rikl. , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand fl. -på åsen o omkr. (13F 1j , [6707, 1496] ), torra vägslänter,ängsbackar,åkerkant, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sydstup med torr vittringsjord nedanför, några tuvor , 1988 (LBr)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, flerst.o rikl. , 1989 (JEd & TLj)
Vika kyrkby,v.fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14950] ), sandig slänt, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ), ~refl~ ,slaggfylld strand, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), torr grusmark nedom brant, 10-tal , 1987 (BCa)
Skutbergets S-sida (13G 4a , [67205, 15041] ), S-exp.brant berghäll m. hällebräken, smultron o piprör (helt klart inhemsk!), t.rikl. , 1988 (JEd)
ASPEBODA

Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 4 , 2018 (Jerry Carlsson)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Jungfrurondellen (13F 4h , [67232, 14893] ), landsvägsdike, tiotals , 2010 (GHa)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.), (13F 4i , [6720217, 1492467] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Betesmarken vid myran (artp.), (13F 4i , [6721534, 1492553] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Kragsveden, öster om (artp.), (13G 5a , [6728350, 1501809] ), ängsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Svärdsjö gruva (artp.), (13G 6a , [6732990, 1501690] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ), hackslog, ~10 ex. , 1986 (TLn)
Malingsbo, väg W620 (artp.), (11F 9f , [6645199, 1479560] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

300 m N om Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ), ~refl~ ,gamla gruvhål med varp på kalhygge, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ), sandplan, 2008 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagudden, nära väg vid hockeyplanens norra hörn (DFl-49), (12F 2h , [6661, 1486] ), torr grässluttning, vitblommig form ,några få ex , 1983 (RNo)
Nor, väg W675 (artp.), (12F 2h , [6662172, 1487734] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Nybygget (artp.), (12F 3g , [6669711, 1483954] ), brant bergssida, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.), (12F 4g , [6673031, 1480476] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
SV om Getbro (12F 4g , [6673940, 1480380] ), vägdike, 2008 (IPt)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ), vägslänter, efter nya vägen, rikligt , 2003 (IPt)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gräsbackar, tämligen riklig , 1996 (HWk)
GRANGÄRDE

Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Mon (13F 2b , [67141, 14589] ), ängsmark, rikligt , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713060, 1464660] ), vägslänt, fåtalig , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ), åkerkant, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna, "Stensarängsravinen" (13F 2c , [6713510, 1464110] ), sydslänt, t.rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714000, 1462820] ), vägslänt, fåtal , 2006 (IPt)
Ö om Nybrosjön (13F 2c , [6714090, 1464020] ), slänt mot åker, t.rikligt , 2007 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67143, 14640] ), slänt, rikligt , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67145, 14643] ), slänt, sparsamt , 2002 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn NO- resp SO-sidan (13F 2d , [6714, 1469] ), sandängar, 1991 (JEd)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714591, 1468310] ), vägslänt, 2015 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ), ängsartad slänt, 2013 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ), torrslänt, enst. , 1988 (TLj)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719910, 1460060] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [67150, 14681] ), vägslänt, riklig , 1988 (TLj)
Sifferbo ,jvg längs g:la landsvägen (13F 3d , [67153, 14676] ), järnvägsbank, t.rikl. , 1987 (LJn)
Djurmo klack (artp.), (13F 3d , [6715681, 1465665] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, t.rikligt , 2019 (IPt)
Moje eft. Rv 70 (13F 4b , [67204, 14597] ), vägskärning, riklig , 1988 (TLj)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), vägkant, 2015 (IPt)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ), klippängar, 1993 (TLj)
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14585] ), Ö-brant,högt i branten, fl. , 1988 (TLj)
Skorsberget (13F 5b , [6729, 1458] ), klipphyllor o.rasmark, spars. , 1987 (TLj)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Grytnäs (13F 7a , [6736, 1452] ), vägslänt, rikl. , 1988 (TLj)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Rällsjön (artp.), (13F 7e , [6739732, 1473372] ), vid p-platsen, 2007 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (13F 8b , [67413, 14575] ), grusmark, ca 15 ex , 1985 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ), vägslänt, enstaka , 2004 (IPt)
Brossen (13F 8d , [67443, 14658] ), banvallskant, ca.200 ex. , 1992 (MKp)
Brossen (13F 8d , [6744440, 1465890] ), vägslänt, t.rikligt , 2004 (IPt)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
ORE

Furudal, Arvheden (14F 6c , [6782950, 1463550] ), torr vägren, färre än tio , 2016 (GHa)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), 1 ex, 2008 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ), flerst. , 1982 (Göran Thor)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ), ~refl~ ,dikeskant, 2010 (SJo)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Dynggrav (14E 4f , [6770520, 1426750] ), slänt mot vattnet, några tiotal , 2011 (BOr)
Brunnsänget (artp.), (14E 4f , [6770655, 1425856] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6770985, 1426496] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771009, 1426523] ), rikligt i sandslänt, 2010 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771009, 1426523] ), några tiotal , 2011 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6771017, 1426512] ), minst, har ökat starkt, västra delen, 50 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6771017, 1426512] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
HAMRA

Torpberget (artp.), (16E 0i , [6851962, 1441315] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ), torrbackar längs vägen genom byn, 1997 (TLj)
TRANSTRAND

Mornäs (14D 4d , [6774433, 1365920] ), vägkant, en tuva , 2017 (MNo)
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ), sandig vägskärning, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Mornäs (14D 5d , [6776120, 1365708] ), vägkant, rikligt utefter 100m , 2017 (MNo)

Dalarnes Flora