Lychnis flos-cuculi    Gökblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), diken och annan fuktig mark, allmän, (24 lokaler) , 1987 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), 2015 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
FOLKÄRNA

100 m S om Kvarnbäcken (artp.), (12G 3e , [6665890, 1522790] ), 2012 (Ulf Gärdenfors)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens t.allm. 1989 (CGr)
V Vikmanshyttesjön eft Turistv (12G 6a , [66849, 15005] ), vägkant, 3 ex (vitblommig) , 1990 (HPe)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Vikbyn (12G 7d , [66892, 15150] ), 1989 (BBr)
HUSBY

Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15193] ), stigkant, 1 ex. , 1987 (SJa)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706310, 1514868] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ), ~refl~ ,vägkant, 2007 (NGu)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
Arkhyttan , Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ), strandäng, ~5 ex , 1987 (SJa)
Långsjövägen (13G 3c , [67165, 15116] ), diken, rikligt , 2013 (GHa)
SÄTER

Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Korsningen Laggarbov.-Nisshyttan (12F 7j , [66865, 14973] ), vägkant, ~20 ex , 1987 (SJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Atlasruta (12F 8j , [66933, 14956] ), ängsmark, 2 ex , 1986 (SJa)
SILVBERG

Ca 800 m SSV Grängshammar (12F 8g , [66928, 14826] ), fuktig vägkant, 1988 (THe)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Koppar-Kalles (12F 9d , [66955, 14666] ), vägkanter, 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ), vägdike mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Högbergsbacken (södra infarten mot Idkerberget) (12F 9d , [66986, 14687] ), vägkanter, 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Abborsjön V om (artp.), (12F 9f , [6695515, 1479271] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Abborsjön V om (vägen) (artp.), (12F 9f , [6695558, 1479364] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Knutshyttan ,n. kulverten (12F 9h , [66963, 14850] ), 1989 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Länsanvägen,Mossbodarna (artp.), (13F 0e , [6703490, 1471160] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), vändplan skog, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (artp.), (13F 3f , [6715350, 1476670] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägkant, dike, rikligt , 2012 (IPt)
TORSÅNG

Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ), ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
Vägkanter norr om Nedre Skog (artp.), (13F 4f , [6722591, 1479511] ), vägkant grusväg i skogen, noterad , 2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.), (13F 3h , [6719954, 1487671] ), vägkant vägkant vid vattendrag, noterad , 2016 (Per Johansson)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719483, 1495241] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Krondiket (artp.), (13F 4h , [6720148, 1488015] ), noterad , 2017 (Hans Höglund)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ), mager linda, 2011 (DABS)
Gläntan, Hälsingberg (artp.), (13F 4i , [6720109, 1494239] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Myran (13F 4i , [67214, 14917] ), dike, spridd , 2014 (GHa)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722610, 1495060] ), 2014 (Kalle Bergström)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Haghed (13F 6h , [6730330, 1488750] ), vägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), å med lövskog, 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723047, 1498863] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ), skogsbilvägslänt, 2012 (DABS)
Palmsgården NO (artp.), (13G 6b , [6733463, 1505829] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736240, 1506990] ), dikeskant, 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2008 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ), vägslänt, 2017 (IPt & SNy)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666492, 1466556] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ), fuktig vägkant längs Norhyttevägen, 2000 (DABS)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Lillheden (artp.), (12F 6b , [6684196, 1455029] ), högörtlövskog älggräs-humleblomster, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699510, 1451790] ), myrkant, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 2 , 2010 (Magnus Stenmark)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
By-Ellheden (13F 2b , [67122, 14587] ), gammal vall, rikligt , 2004 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712739, 1460213] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14624] ), ~refl~ ,gammal åkermark,numera betesmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), våt ängsmark, 2014 (IPt)
Bomsarvet - Dunkarbacken (13F 3c , [6716000, 1460480] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ), vägdike, rikligt , 2011 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
Helgnäs (artp.), (13F 5c , [6728023, 1464452] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [67328, 14731] ), ~refl~ ,ganska torrt dike i klippt sluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736770, 1480950] ), fuktig vägkant, 1998 (JJa)
"Proselins" (13F 7g , [67377, 14808] ), gräsrik vägkant, flertal , 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ), vägslänt, 2008 (DABS)
Limå bruk, Siljansnäs (artp.), (13E 7i , [6739548, 1441422] ), noterad , 2018 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)
Almoån (artp.), (13E 7j , [6737820, 1447646] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Almo Skinnargattu (artp.), (13E 7j , [6738858, 1447633] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ), fäbod södra delen, 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ), vägkant, 2014 (JJa)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), 30 , 2010 (Magnus Stenmark)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735838, 1457314] ), insjöstrandäng (obetad), 2 plantor , 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga vägdiken, mindre allmän , 1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [6749, 1460] ), tättbygd by, flertal , 2013 (GHa)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2012 (Anders Helander)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, stora mängder , 2008 (JJa & IPt)
vid infarten till Ärtled (13F 9e , [67486, 14736] ), landsvägsdike, tio-tals , 2007 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Stora industriområdet vid Skogsstyrelsen (14F 0c , [67532, 14642] ), landsvägsdike, rikligt , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ), f.d.ängsmark,vägkanter, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), stenröse, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Väg 301 vid infarten till Hästhagen (14F 0d , [67537, 14656] ), landsvägsdike, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
1 dryg km Ö om Gunnarsbodarna (14F 0e , [67508, 14701] ), vägkant, ca 10 ex , 1986 (PJo)
1 km S Berget, längs vägen mot Lisskog (14F 0e , [67533, 14711] ), landsvägsdike, tio-tals , 2007 (GHa)
Vägen mellan Backa och Östbjörka, norr om Draggån (14F 1c , [67583, 14636] ), diken, rikligt , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), f.d.ängsmark,vägkanter, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1e ), f.d.ängsmark,vägkanter, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67638, 14679] ), bäckdråg i igenväxande beteshage, 2008 (GHa)
150 m V om nya kyrkogatan (14F 3d , [67662, 14671] ), rika backkärr,trol.f.d.slogmark, t.rikllig (flera övr,lokaler,dock ej noterade) , 1986 (TLj)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,väg, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhög, tiotals , 2017 (GHa)
Hedvägen (14F 4d , [67704, 14659] ), vägren, tiotals , 2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ), ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen., ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, söder om Lukaskällan (14F 5d , [6779910, 1465160] ), kanten av gammal kvarndamm, enstaka , 2014 (GHa)
Arvet, väg 296 nära Kalkänget (14F 6c , [67811, 14625] ), fuktigt vägdike, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Kyrkudden, vid parkeringen (14F 6d , [67803, 14658] ), dike, ymnigt , 2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67809, 14686] ), åker, rikligt , 2012 (GHa)
Östansjö (14F 6d , [6781920, 1466910] ), bäck genom åkrar, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Väg 301 (14F 7e , [67853, 14701] ), vägren/dike, rikligt , 2015 (GHa)
Väg 301 vid avfarten till vindkraftsparken (14F 7e , [67866, 14745] ), diken, ett par rika fläckar , 2012 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67882, 14785] ), f.d.ängsmark/vägkant, t.riklig , 1985 (TLj)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776428, 1436142] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Gunhild Wallén)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776883, 1436240] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6778707, 1436180] ), 5 , 2010 (Magnus Stenmark)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ), diken/vägrenar vid gammal kojplats, rätt rikligt , 2018 (GHa)
Ämmeråsen (14F 5b , [67774, 14555] ), fäbodvall, rikligt , 2012 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ), bäckdråg, triotals , 2010 (GHa)
Granån/Orsavägen (14F 7a , [67856, 14531] ), dike, ett stort bestånd , 2007 (GHa)
Uggelbo (15E 1h , [6807480, 1437300] ), dike, enstaka , 2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), vägslänt, något tiotal , 2014 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ), ängsmark, fåtal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Sollerön (artp.), (14E 0g , [6754714, 1434346] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Garsås (14E 1j , [67562, 14481] ), diken, fläckvis ymnigt , 2012 (GHa)
Vikavägen (artp.), (14E 2f , [6762004, 1428561] ), noterad , 2017 (Helena Brus)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), fuktig betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ), ~refl~ ,dikeskant, 2010 (SJo)
kungsvägen (artp.), (14E 3h , [6769631, 1435775] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771019, 1425528] ), gammal slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vilan SSO om (artp.), (14D 5h , [6775628, 1385905] ), markvägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån 500 m VSV Gåstjärn Norr Tennäng (14D 6f , [67820, 13797] ), 1981 (SSv)
Gnistran (14D 7e , [6786, 1374] ), 1981 (SSv)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
JÄRNA

Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
ÄPPELBO

V om Ovanheden (13E 1a , [67086, 14008] ), betesmark, fuktig, 1997 (IJo)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,fd vall, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
MALUNG

Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Vimyran vid Oxbäcken (13D 1i , [6708740, 1393480] ), frodig sumpskog, riklig och blommande , 2009 (LBr)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ), rik källpåverkad sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
Kappsjöselen (13D 3h , [6719920, 1385220] ), vägkant, 30-talet ex , 2000 (AOl)
Väg 45 vid utfarten från Malung (13D 5g , [67286, 13844] ), dikeskant, 15 ex , 2005 (BGM)
Tällbyn "Gamla Postvägen" (13D 5h , [6729210, 1385090] ), vägkant, ca 10 ex , 2011 (AOl)
Tällbyn (13D 5h , [6729650, 1385550] ), strandkant Västerdalälven, 10-talet ex , 2003 (AOl)
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13847] ), strandkant, rikligt , 2010 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6732840, 1384650] ), slåtterlinda, 1 , 2009 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737410, 1389840] ), betad gräsmark, ca 20 ex , 2006 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
LIMA

1 km S om Västra Tandö, holme i Västerdalälven (13D 9d , [6748930, 1369580] ), tidigare slåtteräng, 5 st , 1993 (KPe)
Västra Tandö , holme i Västerdalälven (13D 9d , [6749, 1369] ), 4 bestånd , 1994 (KPe)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 6h , [6784990, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785160, 1337930] ), myr, vid surdrog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ), frodigt dike, 1 , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Bolheden 1km söder om (14D 4d , [6774433, 1365920] ), vägkant, 2017 (MNo)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359870] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Säternäs (15D 0c , [6803590, 1360560] ), slåtterlinda, rikligt , 2009 (MNo)
Höljbrokölen SSO om (artp.), (15D 2a , [6812894, 1350844] ), åstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ), fuktig gräsmark vid fäbod, enstaka , 1989 (DABS)
Bergsäterns fäbod (15C 9j , [68481, 13465] ), bäckdrag, sparsam , 1987 (LBr)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.), (15D 6c , [6834382, 1361896] ), fuktäng i ohävd, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), källbäck i myrkant, rätt mkt i en fläck , 2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13663] ), källbäck i myrkant, rätt mkt i en fläck , 2002 (RLu)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837390, 1365960] ), rikkärr, riklig i källa , 2008 (LBr)
IDRE

Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ), vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus, litet bestånd , 2015 (LBr)

Dalarnes Flora