Lycopus europaeus    Strandklo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rosse vid dammen (12G 5h , [66760, 15377] ), blottlagd slamstrand, enstaka , 1988 (PDm)
Nässen ,V änden (DFl), (12G 5h , [66761, 15394] ), betad lerstrand, riklig , 1988 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [66792, 15357] ), stranden, rikl. , 1989 (PDm)
Sörgårds vid bron (12G 5h , [66793, 15359] ), i ån vid brofästet, en stor rugge , 1989 (PDm)
Ned Hede (12G 5h , [66799, 15353] ), åstrand, fåtalig , 1986 (PDm)
Buskasjön, södra stranden (12G 5h , [66799, 15358] ), stening dystrand, rikl.flerst. , 1988 (PDm)
Nässen (DFl-49), (12G 5i , [66764, 15400] ), strandparti, fåtalig , 1985 (PDm)
Vatebo, kvarndammen (12G 6h , [66842, 15357] ), södra stranden, enstaka , 1994 (PDm)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, sparsam , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

Nävden i Sörängsviken (12G 4d , [6674, 1519] ), sjöstrand, 1990 (JEd)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö nedom skolan mot sjön (12G 8e , [66936, 15218] ), betad strandäng eft.dike, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (DF), (12F 5j , [66777, 14985] ), sjöstrand på slagg, flera , 1987 (EDn)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), strand, 2013 (HLe)
Grycken (12G 5a , [66794, 15007] ), strandkant, 2 ex , 1988 (HPe)
Brunnsjön,N stranden (12G 6b , [66847, 15086] ), betad strand, några ex , 1988 (ADv)
Vikmanshyttan, västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ), i vatten, 10-tal , 1988 (HPe)
Granbo vid Gåran (12G 7a , [66865, 15020] ), sjökant, fåtal , 1989 (HPe)
Viggesnäs mot Viggen (12G 7b , [66893, 15066] ), strandalskog, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
Nordansjö,Viggen (DFl -60), (12G 8b , [66921, 15071] ), sjöstrand, några , 1989 (MDv)
Viken,Viggen (12G 8b , [66923, 15069] ), sjöstrand, vanlig , 1989 (MDv)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), strandkant, spridd , 1988 (HPe)
Norshyttedammen, mitt på Ö-sidan (12G 8b , [66934, 15066] ), strandkant, 1 best. , 1987 (TLj)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ), dyig sjöstrand, vanlig , 1990 (MDv)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ), alkärr, 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67040, 15131] ), åstrand, ~5 ex , 1987 (SJa)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ), dyig sjöstrand, enstaka , 1990 (MDv)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl), (13G 0c , [67042, 15129] ), sjöstrand, några , 1989 (MDv)
Långsbyn (13G 0c , [67042, 15138] ), ruderatmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ), slaggtipp vid sjöstrand, rikligt , 1988 (SJa)
Långshyttan ,vid Långens utlopp (13G 0c , [67044, 15137] ), sjöstrand, några , 1988 (MDv)
Bysjön,Västerby (DFl), (13G 0d , [67029, 15185] ), dyig sjöstrand, enstaka , 1990 (MDv)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67035, 15190] ), näringsrik, betad strandkant, ca 15 ex , 1991 (SJa)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, i tuvor av bunkestarr, 10^2 , 2003 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ), åstrand, sparsamt , 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ), strandkant, 5 ex , 1989 (SJa)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ), betad strandkantä, >15ex , 1989 (SJa)
Naglarby (13F 0h , [6701340, 1487210] ), strandkant, 2012 (JJa)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ), stranden, 2018 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Nyckelby (artp.), (13F 1g , [6706174, 1482422] ), 5 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Dalsjö, eft.bäck från Dalsjön (13F 1g , [67079, 14842] ), bäck/dike mln åkrar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Öv.Milsbosjöns utlopp ca 4 km SO Torsång (13F 0i , [67032, 14908] ), strandkant v.bäck, 1989 (RSj)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
VIKA

Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ), strand, 6 ex , 1998 (SBm)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ), näringsfattig strand, sparsam , 2016 (LBr)
ASPEBODA

Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [6712390, 1484780] ), sjöstrand, 2006 (IPt)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.), (13F 3h , [6719743, 1487348] ), 2015 (Per Johansson)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Korsnäs vid Hosjöns SV-ände (13F 3j , [67192, 14954] ), strand, 1989 (JEd)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ), sjöstrand, 2000 (JJa & BCa)
Puttbo, dammhuset (artp.), (13F 4g , [6721839, 1484803] ), sten/grusstrand vid sötvatten, 2014 (Per Johansson)
SUNDBORN

Sundbornsåns V-sida v.Backa strax N bron (13F 4j , [67221, 14983] ), strandkärrkant, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Riset (13F 5j , [6729520, 1499740] ), sjöstrand, 2013 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe (12F 2h , [6664, 1487] ), sjöstrand, 1982 (RNo)
Larsboån (12F 3h , [6667, 1489] ), stora vackra ex , 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Marnästjärn, vid pumphuset (12F 3d , [66693, 14665] ), strandsnår, enstaka , 1983 (TLj)
Kasttjärn (artp.), (12F 3d , [6669820, 1465490] ), noterad , 2020 (Pelle Adenäs)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739284, 1451083] ), strandkant på holme, 2019 (Kicki Marcus)

Dalarnes Flora