Lycopersicon esculentum    Tomat


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685146, 1511079] ), 2011 (Anders Svenson)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682462, 1483259] ), 1 , 2017 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), rikligt , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

400 m SO om Björkagården (13F 2c , [6712850, 1462030] ), grustag , upplag för jord och rötslam från reningsverk, 100-tal plantor , 2009 (IPt)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1467990] ), jordhög, ett par plantor med frukt , 2010 (GHa)
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), tipp för rötslam, enstaka , 2001 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775835, 1437532] ), dynghög, 30 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (14E 5h , [6775890, 1438070] ), hästgödselstack, 1 ex , 2008 (BOr)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), flera kvadratmeter heltäckande, 100 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
MALUNG

Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ), ruderatmark, rikligt , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora