Lychnis coronaria    Purpurklätt


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BJURSÅS

Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [673898, 148119] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
ORE

Arvet , Kalkänget väg 296 (14F 6c , [678136, 146230] ), vägkant ,ca 1 km från närmaste bebyggelse, 10-tal ex. ( har funnits på platsen i flera år), 2010 (GHa), ej återfunnen 2016 och 2017, troligen utrotad från lokalen av Trafikverket vid vägslåtter , 2017 (GHa)
MORA

Färnäs (14E 3h , [676691, 143649] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)

Dalarnes Flora