Lycopodium clavatum    Mattlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsgläntor, allmän , 1995 (PDm)
Norr om Stubbsveden, Smedsbo (artp.), (12G 6i , [6681287, 1540448] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687548, 1532836] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6690709, 1539980] ), 1 , 2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6690722, 1539965] ), 1 , 2020 (Jonas Mattsson)
FOLKÄRNA

Brovallen, skog SO om (artp.), (12G 2f , [6662967, 1528869] ), barrskog, noterad , 2018 (Bo Eriksson)
GRYTNÄS

Grytnäs gärde (artp.), (12G 4e , [6671022, 1521927] ), noterad , 2017 (Anton Gårdman)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667543, 1519483] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
HEDEMORA

Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), vägkanter, 2014 (DABS)
1,6 km NNO Stigsbo (13G 1e , [6705665, 1524797] ), ~refl~ ,vägkant, 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714190, 1517430] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Mörtaberget (13G 1b , [6708204, 1505539] ), skogsmark, 2011 (DABS)
SÄTER

Norr Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680992, 1494994] ), noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683891, 1492953] ), vändplan, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Svarttjärnsvägen (artp.), (12F 7i , [6685437, 1493794] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

400 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696490, 1487420] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Bondhyttan (12F 7h , [6687256, 1485498] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Västerviken (artp.), (12F 7h , [6689218, 1486353] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 1984 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.), (12F 8g , [6693467, 1482177] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Knutsbo, norr (artp.), (12F 8g , [6693593, 1484967] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ), parkeringsyta v vägen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687132, 1468628] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687188, 1468767] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687212, 1469386] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ), bäckravin i barrskog, 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702812, 1468546] ), vägkant, 2020 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ), strandområden, 2019 (SNy)
500 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706681, 1465461] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
1 km N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707164, 1465421] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Amsbergsheden (artp.), (13F 2e , [6712169, 1474632] ), noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6712304, 1474433] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6712948, 1473115] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6713131, 1473273] ), noterad , 2019 (Kirsi Jokinen)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ), skog mot Issbäcken, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
VIKA

Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ), ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Stabergs klack (13F 3j , [67167, 14989] ), ~refl~ ,bergklack med tallskog och lingon, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Svarttjärnsberget vid Knivstigen (artp.), (13G 1a , [6709909, 1501681] ), blåbärsbarrskog nyligen gallrad ca 60 årig tallskog, 2014 (Gert BergqvistJanolof Hermansson)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ), skogsmark nära mosse, fåtalig , 2011 (IPt)
ASPEBODA

Öster omTundammen (13F 4f , [6724352, 1477309] ), vägkant, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718300, 1492699] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ), längs vägen, 2020 (SNy)
Hemmingsbo, nedre hagen, vägkant vid åkervägen (artp.), (13F 4g , [6722305, 1484352] ), torr gräsmark i vägkanten, 3 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Myckelmyran Falun (artp.), (13F 4i , [6721499, 1494012] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
naturreservat lugnet (artp.), (13F 4i , [6724758, 1492040] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Östra sidan av Linnévägen (13F 6g , [6733440, 1482800] ), schakt vid vägen, enstaka ex , 2006 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ), litet grustag med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Arter i skogen (artp.), (13F 4j , [6723386, 1498473] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Rupstjärn söder om (artp.), (13G 5a , [6727716, 1502131] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn V om. (artp.), (13G 5a , [6727848, 1501907] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6727673, 1524847] ), glest i vägkant vändplats, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6726827, 1525361] ), fåtalig, noterad , 2020 (Lisa Sandberg)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6726892, 1525322] ), 2 m² , 2020 (Lisa Sandberg)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727210, 1525277] ), fåtalig, noterad , 2020 (Lisa Sandberg)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt, N om (artp.), (13G 5a , [6729081, 1502568] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Hillersbodabacken (artp.), (13G 6b , [6730827, 1507224] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Dalagården (artp.), (13G 6b , [6733522, 1505425] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Söder om Ön (13G 7b , [6736200, 1506670] ), grusig vägkant, mindre allmän , 2008 (JWk)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ), vägkant, 2003 (NGu)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761324, 1514859] ), ängsmark/gräsmatta, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), myr/barrskog, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ), skogsmark, 2009 (DABS)
Vägkant 300 m S Skäfttjärnen (artp.), (14F 0j , [6753585, 1499542] ), vägkant liten vändplats i vägkant, torr grusig mark med gles vegetation, noterad , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången norra sidan (artp.), (11F 8e , [6642804, 1474413] ), igenväxande skogsväg, noterad , 2020 (Kerstin Frostberg)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645393, 1475101] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647996, 1488702] ), spridd i vägkant, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648168, 1488296] ), välspridd i vägkant, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Klossputten V om (artp.), (11F 9h , [6648233, 1487929] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.), (11F 9h , [6648555, 1486891] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lilla Trehörningen V om (artp.), (11F 9h , [6649243, 1486977] ), skogsbilväg vägkant, noterad , 2020 (Sofia Lund)
Billsjön NV om (artp.), (11F 9i , [6648451, 1490246] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ), vägkant, 2013 (GJn)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649625, 1490257] ), lite i vägkant, noterad , 2020 (Tony Svensson)
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650428, 1489684] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650482, 1489751] ), 1 m² , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650527, 1489757] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650591, 1489778] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Väg till Lilla Moren, S-sidan (12F 3j , [66668, 14953] ), klättrade på stubbar, 4x1 m , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

Bårudden smedjebacksvägen (artp.), (12F 4d , [6670929, 1469146] ), noterad , 2016 (Annelie Thor, Sandra Nordquist)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Uvberget, Morgårds (artp.), (12F 4f , [6671690, 1475370] ), 2010 (Arvid Landgren)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679283, 1487601] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy)
Rönnberget (artp.), (12E 3i , [6666962, 1443288] ), på trädlös fyrkantig kolbotten, 2013 (Janolof Hermansson)
Skackelberget (artp.), (12E 3j , [6667622, 1446289] ), blottad jord intill skogsbilväg, 2013 (Janolof Hermansson)
Kyralamm (artp.), (12E 4i , [6670950, 1443275] ), tallskog med lavtyp, 25 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.), (12E 4j , [6670767, 1446603] ), väg vändplan av igenväxande skogsbilväg, 2014 (Janolof Hermansson)
Mackmosskullen (artp.), (12E 5h , [6679370, 1436101] ), gammal körväg, 2011 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680179, 1444465] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Gänssundets gamla tomt (artp.), (12E 7i , [6685235, 1440803] ), blåbärsbarrskog kraftledningsgata på hygge, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Lastomberg (12E 8i , [6694014, 1444885] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Malingsån omr 33 (artp.), (12F 8a , [6693690, 1450586] ), vägkant, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ), vändplan skogsbilväg, rikligt , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14573] ), skogsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot Karls knös (artp.), (13F 1b , [6709731, 1459508] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
500 m NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707855, 1462533] ), skogsmark, 2016 (IPt)
N om Väckarbodarna (13F 1c , [6707922, 1463917] ), vandringsled skogsmark, rikligt spridd flera hundra m , 2011 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
400 m Norr om Lindbodarna (13F 1c , [6709443, 1464669] ), skogsväg, 2019 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Mon 1 km NV (13F 2b , [6714831, 1457692] ), skogsbilväg, rikligt , 2017 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ), järnvägsslänt, 2014 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), slänt mot sjö, 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Gagnef kyrka, 4.7 km O-ut (artp.), (13F 3c , [6718107, 1463727] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
NV om Råmyran (13F 3c , [6718993, 1464073] ), vägslänt skogsbilväg, 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ), frisk skogsmark intill ån, 1996 (JMa)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Linjan (artp.), (13F 4c , [6722078, 1460503] ), noterad dm² , 2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.), (13F 4c , [6722097, 1460578] ), noterad dm² , 2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.), (13F 4c , [6722135, 1460209] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
ravinen (artp.), (13F 4c , [6722162, 1460596] ), noterad dm² , 2020 (Matilda Elgerud)
Gagnef kyrka, 6,6 km O-ut (artp.), (13F 4c , [6723106, 1462484] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
650 m SSO Långsjöns sydspets (13F 4c , [6723761, 1460621] ), tallhed, t.rilkligt , 2012 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
400 m O Långsjön nära skogsbilväg (13F 4c , [6724956, 1460968] ), tallhed, t.rilkligt , 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m S (13F 5b , [6725960, 1459350] ), tallhed, rikligt , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ålheden (13F 5c , [6725867, 1460087] ), grusåsar,skogsmark, spridd på många lokaler , 2012 (IPt)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.), (13F 5c , [6727886, 1460212] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 2016 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736270, 1481690] ), igenväxande linda, 2008 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ), fuktig vandringsled i skogen, 2011 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ), grusig vägplan, 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ), skogstig, 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ), skogsväg, 2019 (JJa)
Fjällgrycksbo (13F 8h , [6744004, 1485236] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg SV (13E 6g , [6730670, 1433304] ), skogsbilväg, rikligt , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ), skogsstig, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ), skogsbilvägkant, rikiligt , 2016 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725754, 1425552] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Skeberg (artp.), (13E 5j , [6726230, 1449838] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Stig mot Brännskog (13E 6i , [6730509, 1444018] ), sluttande myr, 2019 (SNy)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1451020] ), slänt mot skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Ö om Heden, väg W580 (artp.), (13F 6b , [6731646, 1455849] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
tallskog Heden (artp.), (13F 6b , [6732090, 1455240] ), 3 , 2015 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Lappmyren (artp.), (13F 6b , [6732750, 1455521] ), noterad , 2016 (Anders Helander)
Hisvålavägen (artp.), (13F 7c , [6735309, 1464044] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ), vägkant, vändplan, 2016 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ), skogsbilväg, vändplan, 2008 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ), blöt skogsmark, 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån vid Smidbäcken (artp.), (13F 9i , [6747770, 1490301] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Söderås 2 km österut (artp.), (13F 9d , [6747780, 1465334] ), vägslänt, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ), strand, 2015 (JJa)
Hedslund, Myrberg-Enån (artp.), (14F 1c , [6755210, 1463662] ), lingontallskog, 1 m² , 2019 (Janolof Hermansson)
500 m V Brunnarna (14F 1d , [67582, 14660] ), rätt fuktig gles barrskog, spridd , 2011 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ), skogsmark, 2010 (IPt)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), gles barrskog, flertal , 2017 (GHa)
Mossamyren NV om (artp.), (14F 2i , [6762889, 1490323] ), längs väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
BODA

Styggforsån, uppströms fallet (14F 3d , [67658, 14664] ), ~refl~ ,barrskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Boda (artp.), (14F 3d , [6766345, 1467946] ), noterad , 1980 (Martin Bergström)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Gulleråsen, Ersmyråsen (14F 4d , [6771580, 1465390] ), skogsbryn i kraftgata, rikligt , 2013 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, rikligt , 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), ~refl~ ,skogsbryn, spridd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ), ung barrskog, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ), gles tallskog, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ), gles barrskog, rikligt , 2013 (GHa)
Söder om Sjugelmyren (14F 5d , [67769, 14680] ), tallhed, väl spridd , 2013 (GHa)
Åsen/Nissaänget (14F 6e , [67806, 14735] ), gammelskog, glest bestånd , 2009 (GHa)
Strax V Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785050, 1464830] ), sandtallskog, rätt rikligt inom några få kvadratmeter , 2011 (GHa)
Östanviks hållplats (14F 7d , [67851, 14693] ), gles barrskog, flertal , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), skogsmark, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), barrskog, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), ~refl~ ,gles tallskog, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), skogsmark, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), hyggeskant, spridd , 2013 (GHa)
ORSA

Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), liten kulle, kanske huslämning, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
N Fryksås fäbodar (artp.), (14E 7g , [6787240, 1431410] ), fäbodvall nära barrskog, vinterståndare , 2013 (Claes Möre)
Orsa björnpark, entrén (artp.), (14E 7g , [6789167, 1431737] ), noterad , 2017 (Olle Holst)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ), ungskog, enstaka , 2009 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Väster om Tennån (artp.), (14F 8b , [6792270, 1458027] ), noterad , 2015 (Urban Gunnarsson)
Flickeråsen (artp.), (15E 0i , [6802237, 1444642] ), ej ovanlig , 1988 (Bengt Oldhammer)
Väster Koppången-Svartvasseln (artp.), (15E 1i , [6807903, 1442435] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807471, 1447105] ), noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Stora Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6807526, 1446817] ), vägkant, 2010 (Hans Sundström)
Koppången N (artp.), (15E 1j , [6809517, 1447011] ), noterad , 2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Österåberget NR (artp.), (15E 2j , [6814182, 1446449] ), noterad , 2020 (Tim Hipkiss)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), jaktstugetomt, vägslänter och myr, spridd , 2018 (LBr)
Gällsjöberget åt öster (15E 4g , [6821950, 1430340] ), backkärr, spridd , 2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ), vägkanter, spridd , 2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ), källdråg i skogen, sparsam , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Länsmansmyren (artp.), (13E 8e , [6741716, 1424410] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ), vägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ), ängsväg/ blandskog, strand, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), torr barrskog och torra vägkanter, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås NV (artp.), (14E 1j , [6758229, 1445008] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Västertjärnen S (artp.), (14E 2i , [6760779, 1443082] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Hemus, NV om skidstation (artp.), (14E 3f , [6766520, 1429275] ), tallskog på sandmark, noterad , 2018 (Tony Svensson, Mats Karlsson)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ), ~refl~ ,tallskog, 2010 (SJo)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4e , [6770801, 1424865] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Lisshed, Alderängarna (artp.), (14E 4e , [6771024, 1424575] ), tallhed, 1 m2 , 2011 (Joakim Ekman)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6771072, 1426553] ), tallskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771171, 1425639] ), barrskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sjurby (artp.), (14E 5b , [6779650, 1407630] ), 2009 (Ralf Lundmark)
vägkant, bösjön (artp.), (15E 0d , [6802389, 1417508] ), noterad , 2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Nybodkölen N (artp.), (13E 7a , [6736029, 1400467] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741290, 1410797] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Risberg V om (artp.), (14D 5h , [6776255, 1389320] ), skogsväg i tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vändplan ONO om Gamttjärn (artp.), (14D 5j , [6776555, 1397846] ), grusplan, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mattisbodarna (artp.), (14D 6g , [6783021, 1381381] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788703, 1396120] ), skogsbilvägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg, 2km SO Rämma (artp.), (14E 7a , [6787942, 1400537] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsmark, 2015 (JJa)
Hållstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6802818, 1382122] ), dämme vid kraftverksdamm, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Tallok söder om (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Järvfljotbäcken (artp.), (15D 4h , [6823333, 1386931] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
NO om Eldhusblinken (15D 4j , [68239, 13954] ), tallhed med tjärn, 2003 (LBr)
Storbergsbäcken, N om (artp.), (15D 5h , [6826624, 1386254] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Risbergskogen, 750 m NV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803450, 1401368] ), skärning vid skogsbilväg, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringmyrarna, norra delen (artp.), (15E 1a , [6806478, 1400305] ), fattigmyr och igenväxt myrodling, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848730, 1437292] ), 2012 (Hans Sundström)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (artp.), (16E 0i , [6852996, 1441608] ), 1 , 2017 (Magnus Lundström)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Eskilsberget (artp.), (12E 1e , [6658282, 1423149] ), trögväxande granskog med tallöverståndare, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Norr om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Söder Gällingshöjden (artp.), (12E 1g , [6657268, 1430351] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660076, 1424460] ), skogsbilvägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lövtjärnsmossen (artp.), (12E 2f , [6663507, 1427281] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vid Sackafallsbäcken (12E 2g , [6664950, 1433050] ), hygge, rikligt , 2011 (MNo)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.), (12E 3c , [6667647, 1412012] ), gräsbevuxen skogsbilväg, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.), (12E 3d , [6668268, 1417603] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Solbergstjärnsmyren (artp.), (12E 3e , [6668917, 1423465] ), ung barrskog med tallöverståndare, 2015 (Janolof Hermansson)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.), (12E 4c , [6672366, 1412286] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplats 1 km osv om toppen, grusväg, dike, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Röälven, N om Tyberget (artp.), (12E 4c , [6673648, 1412467] ), vägkant gammal skogsväg, 2014 (Janolof Hermansson)
Flökvarnsåsarna, S om vägen (artp.), (12E 4d , [6671604, 1418486] ), vägkant sandig mark kring vägen, 2014 (Janolof Hermansson)
Riskaliberget (artp.), (12E 4d , [6673114, 1417476] ), blandskog, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kullerbergen (artp.), (12E 4d , [6674664, 1415964] ), väg skoterspår i blåbärsbarrskog, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Borkhöjden, öster om (artp.), (12E 4e , [6672396, 1422199] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4g , [6670002, 1430501] ), gammal vändplan, 2011 (Janolof Hermansson)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Åsens nyckelbiotop (artp.), (12E 5d , [6677182, 1416863] ), sluttningskärr med sumpgranskog., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.), (12E 5e , [6678285, 1421587] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lejberget, östra sidan (artp.), (12E 6d , [6680117, 1418047] ), blåbärsgranskog fuktig mark efter skogsmaskin, 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681911, 1418485] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.), (12E 6d , [6682127, 1416929] ), väg vändplan på skogsbilväg, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.), (12E 6g , [6680150, 1431987] ), kanten av vändplan, 2011 (Janolof Hermansson)
FLODA

Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696501, 1438340] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697769, 1441429] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Risåsa (artp.), (12E 9j , [6699379, 1447746] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445650] ), myrkant , bäckstrand, spridd på flera lokaler , 2011 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706572, 1443475] ), vägkant,ängsmark, 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), vägkant, 2018 (IPt)
NÅS

Kotjärnen 300 m V (artp.), (12E 6c , [6683613, 1412295] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Tylasberget (artp.), (12E 6d , [6682541, 1416917] ), blåbärsbarrskog mycket gles planterad barrträdsplantage, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.), (12E 6d , [6683688, 1416813] ), vägkant stor öppen vändplan, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.), (12E 6d , [6683752, 1417051] ), vägkant stor öppen vändplan, 25 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ), vägkant, 2019 (JJa)
Moråsen vägskäl (artp.), (12E 7f , [6685448, 1425075] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
Sågtjärnarna (artp.), (13E 1e , [6705170, 1421823] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [6705270, 1421880] ), blandskog, 2016 (HLe)
St Hjärttjärn 300 m NV (artp.), (13E 1g , [6709865, 1432576] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen (artp.), (12E 8c , [6693820, 1410300] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), vägkant, 2012 (HLe)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Stentjärnen N (artp.), (12E 8d , [6692061, 1415453] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), vägkant, 2008 (HLe)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ), blåbärsgranskog, 2008 (HLe)
Stuga ca 500 m Ö Björndammsflon vid Rv 64 (12E 9c , [6697942, 1412119] ), gräsmark, 2008 (HLe)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), banvall, 2012 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Söder om Korpnäsmyran (13E 0c , [6701075, 1411846] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Götvallen (artp.), (13E 0c , [6701948, 1413447] ), 5 m² , 2020 (Anders Lindholm)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704612, 1416841] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Bäck 500 m S Rossäng (13E 1c , [6709651, 1413237] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Dalasågen (artp.), (13E 2c , [6712981, 1412215] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Laktjärn 300 m V (13E 2c , [6713850, 1411860] ), ~refl~ ,tallhed, 2000 (HLe)
Oxtjärnsmossen 100 m N (13E 2c , [6714430, 1413590] ), banvall, 2002 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713150, 1424045] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717586, 1402978] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Väg ca 150 m N N Hellsjön (13E 3b , [6717098, 1405122] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), vägkant, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723000, 1408965] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
Flögsjöbergets fäbod (artp.), (13E 4b , [6723474, 1406765] ), vid fäbodstugan, noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), vägkant, 2015 (HLe)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728090, 1408880] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Stora Gnupen SV (artp.), (13E 5c , [6725099, 1411809] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Ö Ö Välbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697693, 1399004] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Skalet O (artp.), (12D 9j , [6698821, 1397370] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Snötjärnen 600 m O (artp.), (12E 6a , [6682804, 1403205] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågmossen, norra delen (artp.), (12E 6b , [6682545, 1405852] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten SV (12E 7a , [6685955, 1403008] ), barrblandskog, 2015 (HLe)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Stora Järnkarltjärn (artp.), (13E 0a , [6700239, 1403500] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Mörkmorberget (13D 4h , [67221, 13861] ), ~refl~ ,skogsmark, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), vändplan vid slakthus, rikligt , 2011 (MNo)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ), fuktig sand i gammalt grustag, rikligt , 2011 (MNo)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726464, 1396469] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Kölsjöåsen (artp.), (13D 6g , [6733760, 1382388] ), noterad , 2020 (Mats Nordhag)
Mln N.Mon o Vallerås ,N om jvg (13D 6g , [67344, 13825] ), ~refl~ ,torr mager tallskog, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ), timmerupplagsplats, 2014 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), vägkant, 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ), ~refl~ ,stig i skog, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.), (13D 8d , [6740070, 1367773] ), grusvägkant, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745630, 1378860] ), ~refl~ ,fäbodmark, marktäckare på några kvdm ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67461, 13788] ), glänta i granskog, 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), vägkant, 2014 (HLe)
Öje, vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745180, 1394194] ), noterad , 2019 (Olle Holst)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725515, 1400978] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Flögriset NO (artp.), (13E 5a , [6727067, 1401560] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.), (13E 5a , [6727132, 1402045] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Grå-Larsknipen (artp.), (14C 3g , [6768885, 1334522] ), noterad , 2018 (Lars Salomon)
Birkebergets västsluttning (artp.), (14C 3j , [6768960, 1346273] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Kråkbrickan V (artp.), (14C 5j , [6778445, 1345395] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.), (14C 6h , [6783720, 1338570] ), vägslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, SO om (artp.), (14C 7h , [6786020, 1338080] ), vägslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789020, 1346790] ), tallskog, vid stig, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Gilleråsvägen 29 (artp.), (14C 7j , [6789250, 1349260] ), slänt mot väg, tallskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Jossivägen (artp.), (14C 7j , [6789650, 1349860] ), vägkant, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790720, 1346120] ), mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Trångvardens sydsluttning (14D 0b , [6751840, 1355760] ), ~refl~ ,torr tallsluttning, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Bondheden (artp.), (14D 3d , [6768670, 1365530] ), tallmo, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, några förekomster , 2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, rikligt , 2010 (MNo)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.), (14D 7a , [6788750, 1350220] ), vägdikesslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792980, 1346490] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Storfjället (artp.), (14D 6b , [6781256, 1356561] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Digerbodkölen, NO om (artp.), (14D 6c , [6781260, 1361810] ), vägkant vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.), (14D 6c , [6782077, 1361348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gruven, Fjällvägen (artp.), (14D 7a , [6786720, 1353940] ), slänt mot väg, fjällnära skog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ), fjällhed, 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Tandådalen, Myrflovägen (artp.), (14D 8a , [6790010, 1350200] ), vägslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Flatfjället (artp.), (14D 8a , [6790090, 1352360] ), kalfjäll, ljunghed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjället (artp.), (14D 8a , [6790150, 1352560] ), kalfjäll, ljunghed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790780, 1350320] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795820, 1352280] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Gudmundsätra (artp.), (14D 9b , [6796870, 1359650] ), vägkant, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.), (14D 9b , [6799710, 1357700] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.), (15C 0j , [6802755, 1346638] ), vägdike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803973, 1346134] ), vägren och tomt vid fäbod., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810656, 1345631] ), grusplan i trädgräns, fjällrished, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Lövåssätern S (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346009] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Leden mot Skärvallen (artp.), (15C 7h , [6836490, 1339226] ), noterad , 2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
1 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836680, 1346550] ), liten riklig fläck i sydläge, 2004 (LBr)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.), (15C 8i , [6841439, 1340811] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Ekorråsen vägkorsning (artp.), (15C 9i , [6849390, 1343920] ), fuktiga diken, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bruket ca 550 m S, vid vägen (artp.), (15D 7b , [6837632, 1357857] ), schaktad mark i tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, vid vändplan (artp.), (15D 7c , [6837135, 1360925] ), grusplan, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid skogsväg SSO om Stortjärnen (artp.), (15D 7c , [6838289, 1363456] ), grusplan, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.), (15D 8b , [6842560, 1359119] ), skidpist, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
IDRE

Karmoråsens naturreservat (artp.), (16C 2f , [6862686, 1327701] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6866960, 1344520] ), körväg/skidspår i äldre tallskog., 2014 (Gillis Aronsson)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 1 , 2016 (Matthis Kaby)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870437, 1346280] ), noterad , 2016 (Billy Lindblom)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), västsluttningen, kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Buruåsens NR (artp.), (16C 5h , [6875396, 1335370] ), vägkant, i barrskog., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Buruåsens naturreservat (artp.), (16C 5h , [6875927, 1337787] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ), gungflyn och anslutande kärr och skog, spridd , 2019 (LBr)
Lillnipen (artp.), (16C 5i , [6876027, 1344832] ), noterad , 2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6878090, 1345452] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), granskog vid åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889577, 1319069] ), blåbärsgranskog skoterled genom skogen, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Foskvallen (16C 7f , [6888100, 1329320] ), myr med källa, spridd , 2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895609, 1315356] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Präahta, 550 m N om toppen (artp.), (16C 9d , [6899626, 1318219] ), fjällhed, 2013 (Janolof Hermansson)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 4a , [6872317, 1352690] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Präahta, 950 m SO om Grötvallsjön (artp.), (17C 0d , [6901592, 1318853] ), fjällhed, 2013 (Janolof Hermansson)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora