Lychnis chalcedonica    Studentnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Garpenbergs herrgård (artp.), (12G 7e , [6685000, 1522000] ), i vägkanten mot dammen, ruderatmark s om vägen. troligen spridd från herrgården på andra sidan vägen., 2014 (Owe AnderssonMaud Andersson)
HUSBY

Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
GUSTAFS

Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712724, 1461846] ), grustag , med tippmassor, 7 ex , 2008 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ), skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall, 10 tal ex. , 2003 (IPt)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), gräsmark, strand, 4 plantor , 2015 (IPt)
BODA

600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
ORSA

Tures äng (artp.), (14E 5h , [6776770, 1436893] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778644, 1435947] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), 5 , 2019 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
MALUNG

Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ), avfallsanläggning, 2014 (MNo)

Dalarnes Flora