Lycopodium annotinum ssp. alpestre    Nordlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Rödhällhäden N (artp.), (15D 4e , [6821796, 1373829] ), vägkant i torr tallskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794400, 1342640] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåsen, N delen (artp.), (15C 3j , [6817774, 1345100] ), risartad fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ), 1996 (DABS)
Nipfjället, 1 km V Bolagsvallen (16C 4j , [6874, 1345] ), fjällrished, sparsamt , 1994 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen 300 m SV toppen (16D 4a , [6872, 1350] ), torr fjällhed nedanför klippbrant, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora