Lycopodium annotinum ssp. alpestre    Nordlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [685094, 130707] ), 1996 (DABS)
Nipfjället, 1 km V Bolagsvallen (16C 4j , [6874, 1345] ), fjällrished, sparsamt , 1994 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen 300 m SV toppen (16D 4a , [6872, 1350] ), torr fjällhed nedanför klippbrant, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora