Lycopodium annotinum    Revlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), alla slags skogar, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Brovallen, skog SO om (artp.), (12G 2f , [6662790, 1528650] ), barrskog, noterad , 2018 (Bo Eriksson)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs gärde (artp.), (12G 4e , [6670983, 1522055] ), noterad , 2017 (Anton Gårdman)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), blockrik myrkant, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Skyberget N (artp.), (13G 1d , [6707827, 1518070] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
SÄTER

Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696850, 1488190] ), skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687025, 1469174] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687108, 1469173] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687160, 1468517] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.), (12F 9c , [6697562, 1461937] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 2011 (Johan Niss)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ), skogsmark nära mosse, rikligt spridd , 2011 (IPt)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Stråtjärn, vägkant S Aspån (artp.), (13F 3g , [6716702, 1482801] ), 2013 (Per Johansson)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ), myrmarker, 2018 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.), (13F 4f , [6724732, 1475984] ), hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720186, 1487704] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Grycken O strand (artp.), (13F 5g , [6728843, 1483580] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Söder om Ön (13G 7b , [6736010, 1506680] ), barrskog, rikligt, finns på flera ställen i skogsområdet , 2008 (JWk)
Linghed, V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742515, 1504709] ), vägkant, fuktig skog, dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ), vägkant, 2013 (DABS)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.), (13G 9d , [6746730, 1518771] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), sandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754207, 1495191] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
SÖDERBÄRKE

L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ), vägkant, 2013 (GJn)
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ), ~refl~ ,fornåker, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.), (12F 4i , [6673676, 1490181] ), alsumpskog litet klibbalkärr, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
NORRBÄRKE

Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659190, 1469886] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Uvberget, Morgårds (artp.), (12F 4f , [6671690, 1475370] ), 2010 (Arvid Landgren)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ), klippbrant, 2009 (JJa)
Ingevallsbo (artp.), (12F 6g , [6681612, 1482924] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Juha Autio)
LUDVIKA

Trollputten - Nygrävningen (artp.), (12F 5c , [6677752, 1462669] ), 2 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Norrviksån (artp.), (12F 5c , [6677907, 1461555] ), blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Vittjärnsberget (artp.), (12E 4h , [6672324, 1435245] ), fuktig naturskogsartad blandbarrskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.), (12E 4i , [6671192, 1440462] ), noterad , 2016 (Fredrik Lundin)
Örlaxberget - Grävlingsåsen (artp.), (12E 6h , [6684297, 1435549] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681050, 1447676] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Grängesberg Dynamiten (artp.), (12F 2b , [6661472, 1455236] ), blåbärsgranskog 100-årig fuktig granskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706231, 1451669] ), skogsmark, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67091, 14574] ), skogsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Sakrisberget (13F 1c , [6708277, 1461550] ), skogsbilväg vändplan, 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Lortåns NR (artp.), (13F 1d , [6706300, 1465120] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
500 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706603, 1465097] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2b , [6711892, 1459790] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ), ~refl~ ,myr o kärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ), sumpskog, 2014 (IPt)
Holtäppsvägen (artp.), (13F 2d , [6714129, 1468567] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Charlotte Lindqvist, Matilda Elgerud)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ), fäbod, 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ), hygge, 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ), skogsmark, 2011 (IPt)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ), skogsmark, rikligt , 2011 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
700 m S om Långsjön (13F 4c , [6723752, 1460240] ), skogsmark, ymnigt , 2011 (IPt)
200 m SSO Långsjön (13F 4c , [6724192, 1460556] ), tallhed, rikligt , 2012 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ), fäbodvall, rikligt , 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), vägkant mot betesmark, 2014 (IPt)
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ), skogskant mot kärr, 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m S (13F 5b , [6725960, 1459350] ), tallhed, rikligt , 2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725735, 1460667] ), grusåsar,skogsmark, en av de dominerande arterna inom flera km2 , 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ), ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ), öppen skogsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ), åkerkant, 2018 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ), vägkant, 2015 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), skogsmark, 2008 (IPt & MNo)
Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735530, 1430617] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Kollsjömyren (artp.), (13E 7h , [6739620, 1438380] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), skogsmark, spridd , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450980] ), blandskog, vid surdrog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), skogsvägkant, 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ), ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ), skogsmark, 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ), sandig barrskog, spridd , 2018 (LBr)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ), vid hävdad äng, flertal , 2017 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Lintjärn (14F 1d , [67594, 14696] ), fuktig granskog, spridd , 2011 (GHa)
NO Tranumyren (14F 1d , [6759640, 1467030] ), gles tallskog, ymnigt , 2011 (GHa)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ), gles barrskog, fåtal , 2016 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), grovvuxen granskog, enstaka , 2009 (GHa)
V om Sågmyren (14F 3f , [67684, 14768] ), barrskog vid kanten av myr, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ), vägdike, 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ), barrskog, spridd , 2007 (DABS)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67753, 14724] ), ~refl~ ,fuktig blandskog, rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
500 m S Berglöming (14F 5f , [67765, 14770] ), ~refl~ ,bäckdråg genom granskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
BODA

Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ), barrskog, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ), sumpskog, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
200 m Ö Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14666] ), ~refl~ ,traktorväg, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67684, 14657] ), gles barrskog, ymnigt , 2011 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ), ~refl~ ,barrskog, tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.), (14F 3h , [6767891, 1486922] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773105, 1464863] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ), ~refl~dra Ersmyren".Ersmyren, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Lilla Klittjärn (14F 4f , [67700, 14793] ), ungskog, spridd , 2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ), blandskog, enstaka , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [67741, 14851] ), skogsmark, 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ), slingrande över gammal körväg, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ), ung tallskog, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, rikligt , 2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67756, 14653] ), sumpig granskog, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ), fuktig granskog, 2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ), ~refl~ ,barrskog, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodtäkt, spridd , 2014 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67859, 14657] ), skogsbryn, rikligt , 2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ), surdrag genomflutet av bäck, flertal , 2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ), barrskog, fåtal , 2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ), skogsbryn, enstaka , 2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ), sumpskog, enstaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, väl spridd , 2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ), f.d. fäbod, flertal , 2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ), skogsmark, rikligt , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ), gammalt avlägg för flottningstimmer, väl spridd , 2012 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ), barrskog, väl spridd , 2017 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), strandskog, enstaka , 2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), barrskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), barrskog, riklig ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), på många ställen i skog, ,frekvens allm. 1986 (RLu)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), skogsbryn, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ), sumpskog, rikligt , 2017 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ), ~refl~ ,granskog, ,frekvens t.allm. 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ), på många ställen i skog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ), sumpig skog, spridd , 2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ), sumpskog (f.d. betesmark), enstaka , 2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ), fuktig blandskog, flertal , 2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ), gles barrskog, spridd , 2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ), hol med gles barrskog, rikligt , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ö Grunuberg (artp.), (14E 5j , [6776920, 1449420] ), betad skog invid fäbodvall, fullt utvecklade blad , 2013 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Ljothedsskog (artp.), (14E 8i , [6790159, 1444552] ), talldominerad kulle, noterad , 2017 (Claes Möre)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ), bäckravin, spridd , 2014 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ), skogsholme i myr, rikligt , 2012 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ), gles barrskog, väl spridd , 2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Koppången strax O väg E45 (artp.), (15E 1i , [6806038, 1444797] ), skogsbilvägkant mot skogsbryn, 2014 (Crister Albinsson)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ), diken/vägslänter, väl spridd , 2015 (GHa)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ), bäckstränder, spridd , 2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68202, 14211] ), diken/vägslänter, väl spridd , 2015 (GHa)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ), granskog och vägkant, spridd , 2017 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ), bäckdäld, spridd , 2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ), bäckdal, spridd , 2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ), fuktig skog mot myr, flertal , 2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ), ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735898, 1423910] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), frisk barrskog och våta vägkanter, allmän , 1982 (Göran Thor)
N Ryssa, Mora (artp.), (14E 1f , [6757835, 1427889] ), frisk gräsmark fd. kraftledningsgata, finns på flera platser i den fd. kraftledningsgatan , 2016 (Felicia Alriksson)
1200 m O om Fu (artp.), (14E 2i , [6761463, 1441782] ), fuktig barrskog, 2010 (Hans Rydberg)
Risåsen (artp.), (14E 3c , [6769000, 1411870] ), 50 , 2011 (Timo Melakari)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ), ~refl~ ,tallskog, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Oxeråsen so nr 6 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401182] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.), (14E 4a , [6771116, 1401321] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ), ~refl~ ,liten fattigmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ), barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67713, 14563] ), ~refl~ ,gransumpskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), strand, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 9 (artp.), (14D 5g , [6777190, 1382731] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ), örtrik granskog längs bäckdäld, spridd , 2016 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775202, 1385567] ), björkskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.), (14D 5j , [6777477, 1397708] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mattisbodarna (artp.), (14D 6g , [6783021, 1381381] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), på grusig gårdsplan, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), hygge, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.), (14D 8g , [6794983, 1384444] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1993 (Kristoffer Hylander)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ), klippbrant i skogsmark, få ex , 2017 (LBr)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.), (14E 6b , [6781878, 1409222] ), blandbarrskog, 2010 (Hans Rydberg)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, spridd , 2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ), vägdike, bäck, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), rasbrant, 2004 (RBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ), granskog med blåbärsmark, 2006 (LBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), skogsmark och hygge med myr, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfljotbodarna norra delen (artp.), (15D 1e , [6806453, 1370859] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Kvarnbäcken (artp.), (15D 3c , [6816283, 1363198] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, spridd , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig ängsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.), (15D 5g , [6828710, 1383070] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828244, 1394893] ), skog i bäckravin, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800830, 1412360] ), sumpgranskog, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [68336, 14342] ), sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ), barrskog, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660727, 1419698] ), klibbalkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662025, 1434481] ), 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668418, 1423964] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670851, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674732, 1433185] ), blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.), (12E 5g , [6677629, 1433273] ), nästan död sälg i granskog med inslag av lövträd, 2011 (Janolof Hermansson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandsog, 2016 (DABS)
Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681911, 1418485] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.), (12E 6g , [6680262, 1432080] ), på stenblock i blockrik lövrik blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
FLODA

Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ), ~refl~ ,blockig blåbärsskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
NO om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701170, 1445680] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704415, 1448059] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ), fäbodvall , skogsmark, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Kotjärnen (artp.), (12E 6c , [6683570, 1412534] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Tjärnbergets naturreservat (artp.), (12E 9d , [6698360, 1419434] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), granskog, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ), bäck med granskog, 2015 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ), ~refl~ ,granskog, 1997 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,blandsumpskog, 2011 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724873, 1412370] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Ärten SV (12E 7a , [6686211, 1403036] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), vägkant, 2015 (HLe)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707192, 1397868] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Putten SO (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713140, 1402590] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ), ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67215, 13904] ), skogsmark, 2011 (MNo)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ), ~refl~ ,bäckzon med granskog, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ), ~refl~ ,frodig granskog, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67459, 13790] ), ~refl~ ,skogsmark, rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67461, 13788] ), granskog, 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
Svanlundheden (artp.), (13D 9j , [6746890, 1398803] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
LIMA

Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Grå-Larsknipen (artp.), (14C 3g , [6768885, 1334522] ), noterad , 2018 (Lars Salomon)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Sjögläntan (artp.), (14C 5i , [6778560, 1341940] ), barrskog, vid stig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägdike, 2012 (HLe)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785850, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786360, 1344850] ), granskog, sank, fjällsluttning, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786910, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787630, 1346750] ), barrskog, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788790, 1348340] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788810, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788920, 1348380] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789480, 1346650] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789510, 1346620] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789540, 1349250] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.), (14C 8j , [6790000, 1346540] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790350, 1346360] ), granskog, stenbunden, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790430, 1346300] ), stenstrand, vid vatten i fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790520, 1346230] ), mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791000, 1345850] ), fjällbjörkskog, brant sluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6791460, 1345420] ), kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.), (14C 8j , [6791840, 1349660] ), granskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.), (14C 8j , [6791943, 1348354] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ), ~refl~ ,frodig granskog vid bäck, ,frekvens allm. 1996 (LBr)
Gärdan, Torksätern (artp.), (14D 0e , [6750412, 1374943] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
En route (artp.), (14D 0e , [6751071, 1373909] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751085, 1373603] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757130, 1368960] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757130, 1368980] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757140, 1369000] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357954] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, flerstädes , 2010 (MNo)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764477, 1365005] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ), gammelskog, 2012 (MNo)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, vanlig , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792570, 1349400] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792970, 1349180] ), granskog, vid göl, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795590, 1348760] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795860, 1349100] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795880, 1349200] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796020, 1349410] ), granskog, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770435, 1367940] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772470, 1366130] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.), (14D 4d , [6774200, 1366920] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776410, 1360930] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777190, 1361380] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.), (14D 5c , [6777255, 1361302] ), noterad , 2016 (Stina Eriksson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362070] ), myr, sluttande, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777860, 1363050] ), gran- och björkskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777910, 1363000] ), gran- och björkskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783700, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784300, 1359100] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.), (14D 6c , [6782077, 1361348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782320, 1361360] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788460, 1357560] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788480, 1357510] ), sankskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788600, 1357970] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790480, 1350110] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790740, 1350310] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790780, 1350320] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791090, 1350450] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791140, 1350780] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792150, 1351210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.), (14D 8a , [6792360, 1350070] ), kalfjäll, stenbunden fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6792920, 1351710] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790590, 1357080] ), översilningsmark vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355780] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355760] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795290, 1352630] ), stig, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1351930] ), fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796400, 1350130] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796570, 1350300] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1350450] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796830, 1351650] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796910, 1351620] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796980, 1350770] ), granskog, fuktig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810143, 1345987] ), fjällris/lavhed, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822730, 1345585] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839788, 1334982] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.), (15C 7h , [6836217, 1338967] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskärskogen (artp.), (15C 7h , [6839870, 1335301] ), barrskog, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, sparsam , 2010 (LBr)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), sjöstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbäckmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846430, 1358026] ), vägskärning, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6861081, 1349808] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
O om Häggesundet (16C 2i , [68615, 13428] ), ~refl~ ,fuktig granskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867516, 1347750] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867604, 1347857] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867683, 1347958] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.), (16C 4i , [6873515, 1343662] ), noterad , 2016 (Billy Lindblom)
Nipstugan, 300m NV (artp.), (16C 4i , [6873916, 1343248] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Slagebäckskojan åt norr (16C 5i , [6878320, 1342770] ), fjällbjörkskog, spridd , 2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Djupgravstöten (artp.), (16C 6f , [6884473, 1325717] ), 2015 (Göran Toss)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ), ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ), lövrik sluttning, spridd , 2018 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Atlasruta (16C 9d ), ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Västra Fjätdalen (artp.), (16C 9j , [6897555, 1347555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 3a , [6868981, 1351400] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 4a , [6871747, 1352659] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, spridd , 2017 (LBr)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 4a , [6872708, 1352668] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora