Lycopodium annotinum    Revlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), alla slags skogar, allmän , 1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ), myr, bäck, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678771, 1539203] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6685510, 1530354] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6685518, 1530379] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687254, 1532461] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687470, 1532740] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687505, 1532780] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687773, 1533089] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Ledningsgata N Sandviken (artp.), (12G 7g , [6689546, 1533317] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Vatebo fäbodar (artp.), (12G 7h , [6687704, 1537552] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Horntorpet (artp.), (12G 7h , [6688687, 1539284] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.), (12G 7h , [6689720, 1538182] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ), Skogsbilväg, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
S Byvalla (artp.), (12G 8g , [6691783, 1533087] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6690468, 1539708] ), 1 , 2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6691137, 1538174] ), riklig, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6691201, 1538284] ), riklig, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692794, 1538043] ), riklig, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692913, 1538717] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693035, 1539098] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693208, 1538005] ), riklig, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693578, 1538595] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8i , [6691129, 1540390] ), 1 , 2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.), (12G 8i , [6691775, 1540122] ), 1 , 2020 (Jonas Mattsson)
Stormossen (artp.), (12G 8i , [6691955, 1540163] ), 1 , 2020 (Jonas Mattsson)
FOLKÄRNA

Brovallen, skog SO om (artp.), (12G 2f , [6662790, 1528650] ), barrskog, noterad , 2018 (Bo Eriksson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 6f , [6682820, 1527601] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 6f , [6682875, 1527685] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs gärde (artp.), (12G 4e , [6670983, 1522055] ), noterad , 2017 (Anton Gårdman)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), blockrik myrkant, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Skyberget N (artp.), (13G 1d , [6707827, 1518070] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ), vägkant, 2013 (IPt)
S Hofors (artp.), (13G 2e , [6710336, 1523672] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
S Hofors (artp.), (13G 2e , [6710338, 1523665] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
STORA SKEDVI

Landaberget (artp.), (12F 9j , [6697481, 1498869] ), skogsmark grandominerad blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703134, 1500281] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Stora Hån (artp.), (12F 6i , [6682440, 1491940] ), sumpskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6683037, 1496592] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Rudtjärn (artp.), (12F 7i , [6687961, 1492982] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Öster Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6683133, 1489687] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Öster Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6683133, 1489687] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Acktjärn (artp.), (12F 9h , [6696110, 1489716] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
S om Stabberget (12F 9h , [6696850, 1488190] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Trollbacken (12F 9i , [6698313, 1492863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687025, 1469174] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687108, 1469173] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.), (12F 7d , [6687160, 1468517] ), noterad , 2017 (Andreas Press)
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Dammsjön V om (artp.), (12F 8f , [6694931, 1477922] ), noterad , 2019 (Bo karlstens)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.), (12F 9c , [6697562, 1461937] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695844, 1469746] ), myrmark, 2020 (SNy)
Frostbo fäb (12F 9e , [6698735, 1473543] ), Ravin (Murbo däljor), 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ), bäck med omgivande hygge med lövsly, 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ), stränder, 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698391, 1478559] ), örtrik skog, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ), fuktstråk/myr i skogen, 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696568, 1484003] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697214, 1480226] ), myrmark, 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702562, 1465743] ), myrkant, 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702812, 1471302] ), vägdike, 2019 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 2011 (Johan Niss)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ), myrkant, 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ), tallmosse, 2020 (SNy)
Norr Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712330, 1474355] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712599, 1474217] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712625, 1474234] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Solbacka (artp.), (13F 2e , [6712626, 1473371] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712638, 1473842] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gangbro (artp.), (13F 2e , [6712929, 1473187] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 5 m² , 2019 (Gunnar Bäck)
Gagnbro (artp.), (13F 2e , [6713112, 1473308] ), noterad , 2019 (Kirsi Jokinen)
Amsbergs kapell, 2,8 km V-ut (artp.), (13F 2e , [6713463, 1472633] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Gagnbro (artp.), (13F 2e , [6713550, 1472818] ), noterad , 2019 (Kirsi Jokinen)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Norr Amsberg Maserfrakts sandtag (13F 2e , [6714059, 1472911] ), liten myr intill, 2020 (SNy)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6714194, 1472143] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Igelmyran (artp.), (13F 2g , [6710038, 1483916] ), 100 m² , 2020 (Matilda Elgerud)
Igelmyran (artp.), (13F 2g , [6710098, 1483464] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ), skog mot Issbäcken, 2020 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ), skogsmark nära mosse, rikligt spridd , 2011 (IPt)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
Lostigen (artp.), (13G 4a , [6720954, 1503645] ), vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Stråtjärn, vägkant S Aspån (artp.), (13F 3g , [6716702, 1482801] ), 2013 (Per Johansson)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ), myrmarker, 2018 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ), källdråg, 2020 (SNy)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.), (13F 4f , [6724732, 1475984] ), hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ), vägdike, 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720186, 1487704] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Lärkstugan (artp.), (13F 4i , [6724493, 1493839] ), noterad , 2020 (Brita Danielsson)
Ö Jungfruberget (artp.), (13F 4i , [6724642, 1491546] ), noterad , 2018 (Brita Danielsson)
NV Digertäkt (artp.), (13F 4i , [6724830, 1492640] ), noterad , 2018 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfruberget (artp.), (13F 4i , [6724877, 1491485] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfruberget (artp.), (13F 4i , [6724892, 1491568] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfruberget (artp.), (13F 4i , [6724954, 1491527] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfuberget (artp.), (13F 4i , [6724973, 1491395] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
Grycken O strand (artp.), (13F 5g , [6728843, 1483580] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Arter i skogen (artp.), (13F 4j , [6723386, 1498473] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Rupstjärn söder om (artp.), (13G 5a , [6727716, 1502131] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726186, 1524642] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726303, 1524633] ), 1 m² , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726938, 1524758] ), 15 m² , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727292, 1525748] ), 1 m² , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727368, 1525638] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728267, 1526289] ), 8 m² , 2020 (Tony Svensson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Söder om Ön (13G 7b , [6736010, 1506680] ), barrskog, rikligt, finns på flera ställen i skogsområdet , 2008 (JWk)
Linghed, V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742515, 1504709] ), vägkant, fuktig skog, dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.), (13G 8b , [6740917, 1506708] ), kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ), vägkant, 2013 (DABS)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.), (13G 9d , [6746730, 1518771] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.), (14G 0d , [6754786, 1518177] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Himmelsberget (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512013] ), tallskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.), (14G 2d , [6760299, 1516169] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), sandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754207, 1495191] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
SÖDERBÄRKE

Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647161, 1489593] ), 1 m² , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647249, 1489631] ), 3 m² , 2020 (Tony Svensson)
Snestjärnen S om (artp.), (11F 9h , [6647903, 1489867] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647911, 1488883] ), 2 m² , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647996, 1488502] ), 20 m² , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648016, 1488470] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648159, 1488719] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Hjortronmyren V om (artp.), (11F 9h , [6648174, 1487418] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg SV om (artp.), (11F 9h , [6648240, 1486825] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.), (11F 9h , [6648508, 1486832] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg V om (artp.), (11F 9h , [6648512, 1486722] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6646942, 1490070] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647300, 1490605] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647327, 1490636] ), 1 m² , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647498, 1490308] ), 5 m² , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647553, 1490272] ), 3 m² , 2020 (Tony Svensson)
Billsjön NV om (artp.), (11F 9i , [6648112, 1490114] ), gransumpskog, noterad , 2020 (Sofia Lund)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ), vägkant, 2013 (GJn)
Trätsbomossen O om (artp.), (11F 9i , [6648671, 1490790] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648865, 1490367] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648878, 1490548] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ), ~refl~ ,fornåker, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649596, 1490420] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649601, 1490341] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649766, 1490207] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649846, 1490890] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649887, 1490896] ), lite, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650463, 1489994] ), glest på några kvm, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650834, 1489818] ), glest spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650895, 1489815] ), glest på några kvm., noterad , 2020 (Tony Svensson)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.), (12F 4i , [6673676, 1490181] ), alsumpskog litet klibbalkärr, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
NORRBÄRKE

Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659190, 1469886] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Uvberget, Morgårds (artp.), (12F 4f , [6671690, 1475370] ), 2010 (Arvid Landgren)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679253, 1487600] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ), klippbrant, 2009 (JJa)
Ingevallsbo (artp.), (12F 6g , [6681612, 1482924] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Juha Autio)
LUDVIKA

Trollputten - Nygrävningen (artp.), (12F 5c , [6677752, 1462669] ), 2 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Norrviksån (artp.), (12F 5c , [6677907, 1461555] ), blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Vittjärnsberget (artp.), (12E 4h , [6672324, 1435245] ), fuktig naturskogsartad blandbarrskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.), (12E 4i , [6671192, 1440462] ), noterad , 2016 (Fredrik Lundin)
Örlaxberget - Grävlingsåsen (artp.), (12E 6h , [6684297, 1435549] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681050, 1447676] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Grängesberg Dynamiten (artp.), (12F 2b , [6661472, 1455236] ), blåbärsgranskog 100-årig fuktig granskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ), skogsmark / kraftlinje, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ), längs väg över myren, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706231, 1451669] ), skogsmark, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67091, 14574] ), skogsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Sakrisberget (13F 1c , [6708277, 1461550] ), skogsbilväg vändplan, 2016 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708916, 1464793] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Lortåns NR (artp.), (13F 1d , [6706300, 1465120] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
500 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706603, 1465097] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2b , [6711892, 1459790] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ), ~refl~ ,myr o kärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ), sumpskog, 2014 (IPt)
Holtäppsvägen (artp.), (13F 2d , [6714129, 1468567] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Charlotte Lindqvist, Matilda Elgerud)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716110, 1454291] ), fäbod, 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ), hygge, 1996 (JMa)
Gagnef kyrka, 5,1 km O-ut (artp.), (13F 3c , [6718098, 1464064] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Amsbergs kapell, 9,0 km NV-ut (artp.), (13F 3d , [6716273, 1466999] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Sandskog (artp.), (13F 4b , [6721704, 1459968] ), noterad dm² , 2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.), (13F 4b , [6721836, 1459924] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ), skogsmark, rikligt , 2011 (IPt)
Gagnef kyrka, 5,2 km O-ut (artp.), (13F 4c , [6720497, 1464196] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 4,5 km O-ut (artp.), (13F 4c , [6720779, 1463469] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Sandskog (artp.), (13F 4c , [6722061, 1460103] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.), (13F 4c , [6722078, 1460503] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.), (13F 4c , [6722097, 1460578] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.), (13F 4c , [6722135, 1460209] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
ravinen (artp.), (13F 4c , [6722162, 1460596] ), noterad m² , 2020 (Matilda Elgerud)
Gagnef kyrka, 6,1 km O-ut (artp.), (13F 4c , [6722717, 1462268] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,3 km O-ut, Grävsbuans NR (artp.), (13F 4c , [6723131, 1462198] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,4 km O-ut, Grävsbuans NR (artp.), (13F 4c , [6723183, 1462198] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,6 km O-ut (artp.), (13F 4c , [6723311, 1462378] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
700 m S om Långsjön (13F 4c , [6723752, 1460240] ), skogsmark, ymnigt , 2011 (IPt)
200 m SSO Långsjön (13F 4c , [6724192, 1460556] ), tallhed, rikligt , 2012 (IPt)
Gagnef kyrka, 5,9 km O-ut (artp.), (13F 4d , [6720196, 1465040] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 5,9 km O-ut (artp.), (13F 4d , [6720197, 1465011] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,0 km O-ut (artp.), (13F 4d , [6720246, 1465124] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ), fäbodvall, rikligt , 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), vägkant mot betesmark, 2014 (IPt)
Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ), skogskant mot kärr, 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m S (13F 5b , [6725960, 1459350] ), tallhed, rikligt , 2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725735, 1460667] ), grusåsar,skogsmark, en av de dominerande arterna inom flera km2 , 2012 (IPt)
Insjöns kyrka, 3,1 km S-ut (artp.), (13F 5c , [6726569, 1461647] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ), ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ), öppen skogsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ), åkerkant, 2018 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ), vägkant, 2015 (JJa)
Vägen norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740657, 1484422] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), skogsmark, 2008 (IPt & MNo)
Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735530, 1430617] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Kollsjömyren (artp.), (13E 7h , [6739620, 1438380] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), skogsmark, spridd , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Grossen SV (artp.), (13E 5e , [6726194, 1423748] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Långtjärnen (13E 5g , [6728479, 1431651] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Brännskog (13E 6i , [6731437, 1443509] ), gammal fäbodplats med örtrik granskog, 2019 (SNy)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450980] ), blandskog, vid surdrog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739654, 1463965] ), gammal betesmark, 2020 (Kicki Marcus)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), skogsvägkant, 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ), ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748127, 1481602] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ), skogsmark, 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ), vid hävdad äng, flertal , 2017 (GHa)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751045, 1490062] ), efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.), (14F 0i , [6751356, 1490094] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Lintjärn (14F 1d , [67594, 14696] ), fuktig granskog, spridd , 2011 (GHa)
NO Tranumyren (14F 1d , [6759640, 1467030] ), gles tallskog, ymnigt , 2011 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ), gles barrskog, fåtal , 2016 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), grovvuxen granskog, enstaka , 2009 (GHa)
Mossamyren NV om (artp.), (14F 2i , [6762889, 1490323] ), fuktig granskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
V om Sågmyren (14F 3f , [67684, 14768] ), barrskog vid kanten av myr, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ), vägdike, 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ), barrskog, spridd , 2007 (DABS)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [67753, 14724] ), ~refl~ ,fuktig blandskog, rätt rikligt ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
500 m S Berglöming (14F 5f , [67765, 14770] ), ~refl~ ,bäckdråg genom granskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
BODA

Skärbacken (14F 2d , [67641, 14677] ), barrskog, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Skärbäcksvägen (artp.), (14F 2d , [6764851, 1465685] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ), sumpskog, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
200 m Ö Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14666] ), ~refl~ ,traktorväg, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67684, 14657] ), gles barrskog, ymnigt , 2011 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ), ~refl~ ,barrskog, tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.), (14F 3h , [6767891, 1486922] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Magnus Martinsson)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773105, 1464863] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ), ~refl~dra Ersmyren".Ersmyren, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Lilla Klittjärn (14F 4f , [67700, 14793] ), ungskog, spridd , 2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ), blandskog, enstaka , 2007 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [67741, 14851] ), skogsmark, 2007 (DABS)
Huggarkoja 1300 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14817] ), slingrande över gammal körväg, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67800, 14842] ), ung tallskog, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, rikligt , 2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67756, 14653] ), sumpig granskog, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ), fuktig granskog, 2008 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ), ~refl~ ,barrskog, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodtäkt, spridd , 2014 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67859, 14657] ), skogsbryn, rikligt , 2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ), surdrag genomflutet av bäck, flertal , 2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ), barrskog, fåtal , 2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ), skogsbryn, enstaka , 2017 (GHa)
Dalfors Knacknäs (artp.), (14F 7f , [6789192, 1478181] ), blandskog vid gammalt järnbruk, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ), ängsmark vid gammalt järnbruk, enstaka , 2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67901, 14584] ), sumpskog, enstaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, väl spridd , 2017 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ), f.d. fäbod, flertal , 2014 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ), skogsmark, rikligt , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ), gammalt avlägg för flottningstimmer, väl spridd , 2012 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ), barrskog, väl spridd , 2017 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), strandskog, enstaka , 2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), barrskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), barrskog, riklig ,frekvens allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), på många ställen i skog, ,frekvens allm. 1986 (RLu)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), skogsbryn, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ), sumpskog, rikligt , 2017 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ), ~refl~ ,granskog, ,frekvens t.allm. 2008 (GHa)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ), på många ställen i skog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
N Stråsjön (15F 1c , [68073, 14625] ), sumpig skog, spridd , 2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ), sumpskog (f.d. betesmark), enstaka , 2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814920, 1463150] ), fuktig blandskog, flertal , 2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68135, 14720] ), gles barrskog, spridd , 2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ), hol med gles barrskog, rikligt , 2017 (GHa)
Håvaberget (artp.), (15F 4d , [6824599, 1465221] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
ORSA

Hättberg Natrurminnet (artp.), (14E 4j , [6772645, 1447899] ), snårskog, 7 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777576, 1436011] ), 500 m², grov uppskattning. vegetationsbildande på ett sätt som man sällan eller aldrig ser i denna omfattning , 2019 (Bengt Oldhammer)
Ö Grunuberg (artp.), (14E 5j , [6776920, 1449420] ), betad skog invid fäbodvall, fullt utvecklade blad , 2013 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Ljothedsskog (artp.), (14E 8i , [6790159, 1444552] ), talldominerad kulle, noterad , 2017 (Claes Möre)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ), bäckravin, spridd , 2014 (GHa)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ), skogsholme i myr, rikligt , 2012 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ), gles barrskog, väl spridd , 2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Koppången strax O väg E45 (artp.), (15E 1i , [6806038, 1444797] ), skogsbilvägkant mot skogsbryn, 2014 (Crister Albinsson)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807471, 1447105] ), noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Österåberget NR (artp.), (15E 2j , [6814138, 1446471] ), noterad , 2020 (Tim Hipkiss)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ), diken/vägslänter, väl spridd , 2015 (GHa)
Hemra Rensjön (15E 3f , [6816510, 1427380] ), bäckstränder, spridd , 2018 (LBr)
Jämtkölen (15E 4e , [68202, 14211] ), diken/vägslänter, väl spridd , 2015 (GHa)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ), granskog och vägkant, spridd , 2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ), fuktig granskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ), bäckdäld, spridd , 2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ), bäckdal, spridd , 2015 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68041, 14565] ), fuktig skog mot myr, flertal , 2014 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ), ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735898, 1423910] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Fjärddammen, Mångån (13E 9g , [6745724, 1430250] ), åkant, 2019 (JJa & MNo)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), frisk barrskog och våta vägkanter, allmän , 1982 (Göran Thor)
Acksi, söder om Ryssån (artp.), (14E 1d , [6755071, 1415033] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
N Ryssa, Mora (artp.), (14E 1f , [6757835, 1427889] ), frisk gräsmark fd. kraftledningsgata, finns på flera platser i den fd. kraftledningsgatan , 2016 (Felicia Alriksson)
1200 m O om Fu (artp.), (14E 2i , [6761463, 1441782] ), fuktig barrskog, 2010 (Hans Rydberg)
Risåsen (artp.), (14E 3c , [6769000, 1411870] ), 50 , 2011 (Timo Melakari)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ), sandig barrskog, spridd , 2018 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ), ~refl~ ,tallskog, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Oxeråsen so nr 6 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401182] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.), (14E 4a , [6771116, 1401321] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ), ~refl~ ,liten fattigmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4e , [6770801, 1424865] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ), barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67713, 14563] ), ~refl~ ,gransumpskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), strand, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.), (13E 9b , [6748540, 1405857] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 9 (artp.), (14D 5g , [6777190, 1382731] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ), örtrik granskog längs bäckdäld, spridd , 2016 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775202, 1385567] ), björkskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.), (14D 5j , [6777477, 1397708] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.), (14D 6f , [6781385, 1378598] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Mattisbodarna (artp.), (14D 6g , [6783021, 1381381] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), på grusig gårdsplan, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), hygge, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.), (14D 8g , [6794983, 1384444] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1993 (Kristoffer Hylander)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ), klippbrant i skogsmark, få ex , 2017 (LBr)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.), (14E 6b , [6781878, 1409222] ), blandbarrskog, 2010 (Hans Rydberg)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.), (14E 6b , [6783851, 1409906] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.), (14E 7a , [6786387, 1401554] ), skogsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, spridd , 2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ), vägdike, bäck, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), rasbrant, 2004 (RBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ), granskog med blåbärsmark, 2006 (LBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), skogsmark och hygge med myr, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Havfljotbodarna norra delen (artp.), (15D 1e , [6806453, 1370859] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Kvarnbäcken (artp.), (15D 3c , [6816283, 1363198] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, spridd , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig ängsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.), (15D 5g , [6828710, 1383070] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828244, 1394893] ), skog i bäckravin, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800830, 1412360] ), sumpgranskog, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [68336, 14342] ), sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847250, 1434541] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847288, 1432397] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847296, 1433164] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847258, 1436302] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847261, 1436291] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847267, 1435045] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847273, 1435189] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847847, 1439292] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847889, 1439353] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ), barrskog, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6851358, 1441076] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6851385, 1441086] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6851897, 1441324] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6853559, 1441780] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6853570, 1441786] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6853893, 1441963] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854731, 1445907] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norra Burhöjden (artp.), (12E 1e , [6659901, 1423073] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
"Limstensvägen" från Palahöjdens fd hpl. S-ut ca. 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660727, 1419698] ), klibbalkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.), (12E 2d , [6661162, 1419527] ), vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Vattrangi, block (artp.), (12E 2d , [6663429, 1416696] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen NV om (artp.), (12E 2e , [6661660, 1423680] ), fuktig granskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.), (12E 2f , [6660285, 1427382] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck (artp.), (12E 2g , [6661212, 1432332] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662025, 1434481] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.), (12E 3c , [6667354, 1412136] ), skogsbäck i brant sluttning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.), (12E 3c , [6667688, 1412118] ), skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668418, 1423964] ), 2013 (Janolof Hermansson)
skogsparti, Säfsen (artp.), (12E 3e , [6669067, 1423355] ), noterad , 2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
hökberget (artp.), (12E 4c , [6673962, 1413907] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägen öst om bäcken, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.), (12E 4d , [6673114, 1417476] ), blandskog, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670851, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674732, 1433185] ), blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.), (12E 5f , [6675605, 1427312] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.), (12E 5g , [6677629, 1433273] ), nästan död sälg i granskog med inslag av lövträd, 2011 (Janolof Hermansson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandsog, 2016 (DABS)
Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681911, 1418485] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ursberget V om Ursmossen (artp.), (12E 6g , [6680262, 1432080] ), på stenblock i blockrik lövrik blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
FLODA

Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ), ~refl~ ,blockig blåbärsskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
NO om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701170, 1445680] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704415, 1448059] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ), fäbodvall , skogsmark, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Kotjärnen (artp.), (12E 6c , [6683570, 1412534] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Tjärnbergets naturreservat (artp.), (12E 9d , [6698360, 1419434] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), granskog, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Stentjärnsberget tjärn (artp.), (12E 8d , [6692645, 1415286] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ), bäck med granskog, 2015 (HLe)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Butjärnflotten (artp.), (12E 9d , [6699022, 1417073] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704612, 1416841] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ), ~refl~ ,granskog, 1997 (HLe)
Per-Ols Lisas vall (artp.), (13E 1d , [6705034, 1416727] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Per-Ols Lisas vall N (artp.), (13E 1d , [6705138, 1416696] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,blandsumpskog, 2011 (HLe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714589, 1423981] ), vägkant/ skogskant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget NV (artp.), (13E 4a , [6721456, 1404302] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Stora Flögsjön (artp.), (13E 4a , [6723059, 1402607] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rännflån N (artp.), (13E 4b , [6721353, 1407280] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724873, 1412370] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Stormorbäckem (artp.), (13E 4d , [6721615, 1415477] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lisjön NV (artp.), (13E 4e , [6724920, 1423688] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.), (13E 5a , [6727364, 1402188] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Ö Ö Välbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697693, 1399004] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten SV (12E 7a , [6686211, 1403036] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), vägkant, 2015 (HLe)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707192, 1397868] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Putten SO (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704770, 1408130] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713140, 1402590] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ), ~refl~ ,delvis uppodlad myr ,nu igenväxande, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67215, 13904] ), skogsmark, 2011 (MNo)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
Adelbäcken (artp.), (13D 5j , [6727755, 1397727] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ), ~refl~ ,bäckzon med granskog, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ), ~refl~ ,frodig granskog, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.), (13D 8d , [6740075, 1367812] ), sumpskog, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), skogsbilväg, 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67459, 13790] ), ~refl~ ,skogsmark, rikligt ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67461, 13788] ), granskog, 2009 (MNo)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
Svanlundheden (artp.), (13D 9j , [6746890, 1398803] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725584, 1400895] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
LIMA

Tandövarden (13D 9b , [67496, 13566] ), skogsmark, 2020 (MNo)
Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Grå-Larsknipen (artp.), (14C 3g , [6768885, 1334522] ), noterad , 2018 (Lars Salomon)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Grånnås-Matsbäcken (14C 4h , [6770928, 1337055] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Sjögläntan (artp.), (14C 5i , [6778560, 1341940] ), barrskog, vid stig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.), (14C 5j , [6777517, 1345703] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägdike, 2012 (HLe)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785850, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786360, 1344850] ), granskog, sank, fjällsluttning, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786910, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787630, 1346750] ), barrskog, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788790, 1348340] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788810, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788920, 1348380] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789150, 1346950] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789190, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789200, 1347510] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789480, 1346650] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789510, 1346620] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789540, 1349250] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790380, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790860, 1343990] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790880, 1344010] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790940, 1343190] ), granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791020, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791360, 1344210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.), (14C 8j , [6790000, 1346540] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790350, 1346360] ), granskog, stenbunden, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790430, 1346300] ), stenstrand, vid vatten i fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790520, 1346230] ), mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791000, 1345850] ), fjällbjörkskog, brant sluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6791460, 1345420] ), kalfjäll, stenbunden mark, under fjällbjörk, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.), (14C 8j , [6791840, 1349660] ), granskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.), (14C 8j , [6791943, 1348354] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ), ~refl~ ,frodig granskog vid bäck, ,frekvens allm. 1996 (LBr)
Gärdan, Torksätern (artp.), (14D 0e , [6750412, 1374943] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
En route (artp.), (14D 0e , [6751071, 1373909] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751085, 1373603] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757130, 1368960] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757130, 1368980] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757140, 1369000] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357954] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, flerstädes , 2010 (MNo)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764477, 1365005] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ), gammelskog, 2012 (MNo)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, vanlig , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793700, 1342090] ), bäckravin, ung tallskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793740, 1342110] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793740, 1342120] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793820, 1342180] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793850, 1342210] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793970, 1342350] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794010, 1342410] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794020, 1342470] ), bäckravin, mossig granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794030, 1342560] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794040, 1342580] ), bäckravin, vid källflöde, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794390, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794640, 1344720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794850, 1344510] ), bäckravin, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794870, 1344450] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794870, 1344460] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794910, 1343610] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792570, 1349400] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792970, 1349180] ), granskog, vid göl, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794160, 1345230] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795590, 1348760] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795860, 1349100] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795880, 1349200] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796020, 1349410] ), granskog, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770435, 1367940] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772470, 1366130] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.), (14D 4d , [6774200, 1366920] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.), (14D 4e , [6774335, 1371543] ), källdråg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776410, 1360930] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777190, 1361380] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.), (14D 5c , [6777255, 1361302] ), noterad , 2016 (Stina Eriksson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362070] ), myr, sluttande, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777860, 1363050] ), gran- och björkskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777910, 1363000] ), gran- och björkskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783700, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784300, 1359100] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.), (14D 6c , [6782077, 1361348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782320, 1361360] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783183, 1360680] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Köaran, Sälenstugan, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786337, 1357561] ), noterad , 2016 (Jonas Roth)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788460, 1357560] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788480, 1357510] ), sankskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788600, 1357970] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790480, 1350110] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790740, 1350310] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790780, 1350320] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791090, 1350450] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791140, 1350780] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791180, 1350070] ), granskog, sank, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792150, 1351210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.), (14D 8a , [6792360, 1350070] ), kalfjäll, stenbunden fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6792920, 1351710] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793570, 1353420] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793610, 1353350] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793640, 1353380] ), granskog, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793760, 1353630] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793770, 1353440] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793800, 1353450] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793810, 1353450] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793830, 1353470] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793840, 1353510] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794250, 1353060] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794280, 1353460] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794310, 1353470] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794670, 1354410] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6794690, 1352050] ), fjällsluttning, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794770, 1354490] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790590, 1357080] ), översilningsmark vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355780] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355760] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795290, 1352630] ), stig, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1351930] ), fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796400, 1350130] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796570, 1350300] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1350450] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796830, 1351650] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796910, 1351620] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796980, 1350770] ), granskog, fuktig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.), (15C 1j , [6808521, 1345618] ), noterad , 1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810143, 1345987] ), fjällris/lavhed, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822730, 1345585] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839788, 1334982] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.), (15C 7h , [6836217, 1338967] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskärskogen (artp.), (15C 7h , [6839870, 1335301] ), barrskog, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.), (15C 7j , [6839841, 1347069] ), dikesslänt vid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, sparsam , 2010 (LBr)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), sjöstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbäckmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), vägkant vägkant/skog, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846430, 1358026] ), vägskärning, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6861081, 1349808] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
O om Häggesundet (16C 2i , [68615, 13428] ), ~refl~ ,fuktig granskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Stenloken S (artp.), (16C 3h , [6865893, 1338568] ), noterad , 2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867516, 1347750] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867604, 1347857] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867683, 1347958] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.), (16C 4i , [6873515, 1343662] ), noterad , 2016 (Billy Lindblom)
Nipstugan, 300m NV (artp.), (16C 4i , [6873916, 1343248] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ), källdråg och myr, spridd , 2019 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ), örtrikt bäckdråg, spridd , 2019 (LBr)
Slagebäckskojan åt norr (16C 5i , [6878320, 1342770] ), fjällbjörkskog, spridd , 2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Djupgravstöten (artp.), (16C 6f , [6884473, 1325717] ), 2015 (Göran Toss)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), granskog vid åstrand, spridd , 2020 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ), ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888490, 1335450] ), skog vid ån, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern åt NO (16C 7i , [6887470, 1340990] ), bäckdråg, spridd , 2020 (LBr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ), lövrik sluttning, spridd , 2018 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Atlasruta (16C 9d ), ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 710 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897555, 1327206] ), fjällnära granurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Västra Fjätdalen (artp.), (16C 9j , [6897555, 1347555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 3a , [6868981, 1351400] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 4a , [6871747, 1352659] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, spridd , 2017 (LBr)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16D 4a , [6872708, 1352668] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora