Lychnis alpina    Fjällnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Efter "AK-vägen" (12G 7f , [66894, 15284] ), vägkanter, gruvmtrl, flerst. >70 ex , 1989 (PDm)
AVESTA

Avesta -Bjurfors vid vägskälet mot Djäknehyttan (12G 3d , [66690, 15182] ), gammalt bruksområde, rikligt ,men efter några år helt borta , 1995 (Axel Ingmar)
Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ryllshyttan (12G 7d , [66868, 15195] ), slaggvarpmark, 1990 (JEd)
Skogshögskolan mot Gruvsjön, flerst. även 0- 2- (12G 7e , [6685, 1521] ), gruvvarphögar,vägslänter,stränder etc, flerst.p mkt riklig , 1989 (JEd)
Garpenberg gård (artp.), (12G 7e , [6685387, 1522028] ), slaggdeponi/varphög slaggfält, 100 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Gruvsjön vid Vaktarbo (12G 7e , [66859, 15208] ), strand, 1989 (JEd)
Rafshytte- Dammsjöns SV sida (12G 7e , [66859, 15237] ), vägkant mot strand, rikligt , 1992 (JEd)
Gruvsjön, N Hässhyttan (12G 7e , [66863, 15220] ), strand, t.riklig , 1990 (JEd)
Gruvsjön,N om Hässhyttan (DFl), (12G 7e , [66867, 15222] ), slagghögar o likn., vanlig , 1989 (MDv)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
SILVBERG

Näset mellan Stensjön och Risshyttesjön (12F 7h , [66882, 14882] ), gammal lastplats med gruvvarp, 1986 (THe)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ), ängsmark med slaggutfyllnad, 2017 (SNy)
Fiskarbo mot Stensjön (12F 7h , [66898, 14875] ), på gammal hyttslagg (silver), ~100 ex. , 1987 (SNy)
Källarbo (12F 8h , [66906, 14872] ), gammal slaggvarp, t.rikligt , 1989 (SJa)
Östra Silvberget W790 (artp.), (12F 8h , [6691974, 1488161] ), noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Östra Silvberget, S (artp.), (12F 8h , [6692610, 1488020] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
Östra Silvberg (12F 8h , [66928, 14883] ), vägkanter,varphögar, riklig , 1988 (SPe)
Östra Silvberg (artp.), (12F 8h , [6692929, 1488078] ), vägkant, 90 stjälkar/strån/skott , 2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Mossby - Ö.Silvberg ( 4-4-) (12F 8h , [6693, 1488] ), vägkanter o gammal slaggvarp, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Östra Silvberget, N (artp.), (12F 8h , [6693080, 1488160] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
N om Östra Silvbergs gruva (12F 8h , [66932, 14882] ), vägkanter med gruvvarp, 1988 (THe)
N om Östra Silvberget (artp.), (12F 8h , [6693298, 1488270] ), 35 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Östra Silvergs gruva, N om (artp.), (12F 8h , [6693349, 1488176] ), gruvvarp, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Östra Silvergs gruva, N om (artp.), (12F 8h , [6693349, 1488176] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
N om Östra Silvberget (artp.), (12F 8h , [6693356, 1488271] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbovägen (artp.), (12F 8h , [6693430, 1488390] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbovägen (artp.), (12F 8h , [6693690, 1488670] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
Rönnberget (artp.), (12F 8h , [6693860, 1488934] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Magnilbovägen (artp.), (12F 8h , [6693950, 1488960] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
Mossby - Ö.Silvberg (12F 8h , [6694, 1489] ), vägkanter o gammal slaggvarp, rikl.fl. , 1987 (TLj)
VIKA

gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ), slaggfylld strand, drygt 100 ex på 100m2 , 1999 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Nedre Skog mellan slaggvarpen o.St.Aspan efter bäcken (DF), (13F 4f , [67220, 14794] ), sumpig gles björkskog med slagg under, 50-100 ex. , 1987 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Österå (artp.), (13F 5h , [6727132, 1489798] ), noterad , 2017 (Göran Bength)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), 10000 , 2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), 2015 (Per Johansson)
ENVIKEN

Sandnäsberget, hällmark klippmiljö (artp.), (14F 1j , [6758506, 1495330] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Sandnäsberget (14F 1j , [67587, 14953] ), mindre hällmark m renlavsfläckar med nejlika, ca 50 ex , 1984 (RLu)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Stollberget (artp.), (12F 4e , [6673520, 1470370] ), 2003 (Göran Persson)
Stollbergsgruvor (artp.), (12F 4e , [6674196, 1470684] ), ruderatmark översilad stenig mark nedanför varphögar, 2015 (Janolof Hermansson)
Stollbergsgruvor (artp.), (12F 4e , [6674241, 1470733] ), ruderatmark översilad stenig mark nedanför varphögar, 2015 (Janolof Hermansson)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ), öppen äng i kanten mot gruvvarp, spridd , 2006 (HWk)
Stollbergs gruvor (DF), (12F 4e , [6674290, 1470770] ), gruvvarp, rikligt , 2004 (IPt)
Stollberg (artp.), (12F 5e , [6675489, 1470792] ), noterad , 2007 (Krister Fredriksson)
Svartberget gruvområden (artp.), (12F 5e , [6677167, 1470512] ), gruva mellan hällar, 50 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
ORSA

Lisselhedsvägen/Ågågata (artp.), (14E 4h , [6774753, 1435524] ), 200 , 2018 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776487, 1436206] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), 50 stjälkar/strån/skott , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776550, 1436200] ), 10 , 2017 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776550, 1436200] ), 70 , 2017 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776550, 1436200] ), 50 plantor/tuvor , 2018 (Lars Hansson)
Lindänget Orsa (artp.), (14E 5h , [6776573, 1436336] ), på järnvägsvallen! , 2017 (Thomas Westin)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), 20 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed (artp.), (14E 7i , [6789837, 1444376] ), 150 , 2017 (Lars Hansson)
Abborrsundet (artp.), (14E 8i , [6794144, 1444285] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Storstupet-Ämådalen (artp.), (14E 8j , [6790488, 1445497] ), 10000 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Storstupet på banvallen strax Ö bron (14E 8j , [67906, 14456] ), torr banvall, 1 tuva (m.5-6 blomstj.) , 1988 (JEd)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790634, 1445692] ), 1000 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Söder Emådalen (14E 9i , [6798963, 1442592] ), järnvägsbanken, massvis långa sträckor , 2013 (BOr)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 500 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsövergången v. Ämådalen (artp.), (15E 0i , [6801812, 1441893] ), 1000 , 2017 (Lars Hansson, Thomas Westin)
Dyverklitt (Ny för Orsa sn!), (15E 1f , [68087, 14279] ), SV-vänd klippbrant m.bergglim o blågröe, 1987 (JEd & LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,250 m VSV Nickobacken 250 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754960, 1421700] ), glest tallbevuxen torr lavrik hällmark, 1982 (Göran Thor)
Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [67673, 14298] ), 2010 (Bengt Oldhammer)
Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [6767395, 1429846] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ), revel i älven, rikligt , 2010 (BOr)
Säs (artp.), (14E 4e , [6771933, 1423360] ), klappersten vid älven, några tiotal överblommade , 2014 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425961] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425961] ), noterad , 2020 (Åke Berg, Hannah Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Österdalälven SV Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770390, 1425367] ), 30 plantor/tuvor , 2019 (Per Johansson)
Alderängarnas naturreservat, Laxholmen (artp.), (14E 4f , [6770402, 1425932] ), klapperstensfält, 2011 (Joakim Ekman)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770408, 1425939] ), klapperstenfält, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770421, 1426142] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770425, 1425959] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Laxholmen, Alderängarna NR (artp.), (14E 4f , [6770438, 1425996] ), torr-frisk hed, noterad , 2020 (Gabriel Tjernberg)
Alderängarna, klapperstensvallarna (artp.), (14E 4f , [6770508, 1425979] ), 10 plantor/tuvor , 1996 (Peter Streith, Claes Urban Eliasson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770830, 1425737] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [6811, 1412] ), skuggig klipphylla i bergbrant, några ex , 1986 (BOr , Pär Johansson)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 3 ex 25-30 cm, kraftiga i klippig brant., 3 ex 25-30 cm , 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Myckeln-flygfältet (artp.), (14E 8b , [6790015, 1405380] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Västerdalarna

MALUNG

1km SO Vålberget (13D 8i , [6740480, 1391950] ), vändplan på skogsväg, 1 tuva , 2014 (BGM)
LIMA

Vändplan skogsbilväg (13D 9d , [67498, 13673] ), 271 ex. , 1993 (KPe)
Pettåsen (artp.), (13D 9d , [6749933, 1367142] ), 100 plantor/tuvor , 2018 (Andreas Öster)
V.Tandö (14D 0d , [6750, 1369] ), på vändplan/skogsbilväg (koord ??), 271 ex , 1993 (K.Persson)
TRANSTRAND

Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, 2 ex , 2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, i branten, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), östexponerad diabasbrant, rikligt , 1987 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850119, 1331717] ), granskog i branter hög kalkig diabas klippa, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp,sydöstsidan ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ), torr stenig mark,kalfjäll, 30-40 ? , 1988 (HLe & UGn)
Lillnipen, S (artp.), (16C 5i , [6875655, 1344630] ), noterad , 2020 (Ralf Lundmark)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ), fl.på klipphyllorna i branten o.nedom hammaren, flertal , 1988 (BCa)

Dalarnes Flora