Luzula sudetica    Svartfryle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lisselbergsmossen (12G 6g , [66805, 15325] ), myrkant, ett fåtal , 1987 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66934, 15301] ), kraftledningsgata ,kärrkant, flerst.enstaka , 1988 (PDm)
950 m NV om S. Sävsbo (artp.), (12G 8g , [6693541, 1530120] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Mellan Skakelberget och Långsjön (12G 9g , [66950, 15337] ), kärr i kraftledningsgata, ett par ex , 1987 (PDm)
STORA SKEDVI

Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
TORSÅNG

Ornäs, 500 m V Djupsänget (13F 2h , [6710, 1486] ), betade ängsbackar,delvis torräng, t.rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

Starens,sämre körväg i SO mot Röberget (13F 1i , [67054, 14932] ), gräsklädd körväg, 7-8 ex , 1999 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Ön (13G 7b , [6735830, 1507900] ), skogsvägdike, fåtalig , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ), ~refl~ ,äng, fuktäng, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, 2002 (NGu)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, Ett tiotal strån , 2003 (NGu)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Österdalarna

GAGNEF

Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ), myrkant, 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Ö om Dicksveden vid Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ), ~refl~ ,skogsbilväg,diken,skogskanter, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67329, 14746] ), ~refl~ ,fuktig äng somslås en gång om året, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
LEKSAND

1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ), ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
RÄTTVIK

Jossbodarna, vid vändplanen (13F 9e , [67485, 14701] ), nybruten skogsbilvägkant nära fäbod, enstaka , 1986 (TLj)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), utschaktad jord, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
S om Bjursåsvägen,kraftledningsgata (14F 1d , [67554, 14698] ), f.d.ängsmark, enstaka , 1986 (TLj)
Årängsmyran (14F 1e , [67564, 14701] ), kraftledningsgata på fuktig ängsmark, enstaka , 1986 (TLj)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.), (14F 2c , [6760806, 1463373] ), avlägg, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Förrmyren (14F 4e , [6770730, 1474900] ), ~refl~ ,vägskäl, diken, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Nävertjärnsbäcken (artp.), (14F 5e , [6775432, 1474301] ), vägren, 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.), (14F 5f , [6776721, 1477017] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ), vändplan, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762893, 1470782] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67663, 14635] ), vändplan på helt nybruten väg, enstaka , 2019 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,vändplan, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ), ~refl~ ,vändplan på traktorväg, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m NO Reningsverket,"Klubbusheden" (14F 4d , [67739, 14671] ), ~refl~ ,vägskäl och diken i torr tallhed, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ), strandäng/båtlänning, några tiotal , 2018 (GHa)
1100 m V Pungarna (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,traktorväg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ), traktorväg, 2008 (GHa)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), barmark i f.d. motorbana, enstaka , 2013 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ), ladvall, flertal , 2013 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), vägkant, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Persbodarna (14F 6f , [67815, 14774] ), ~refl~ ,sandtag, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67858, 14781] ), dike, enstaka , 2017 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ), vägren, flertal , 2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [67914, 14703] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 8f , [67916, 14763] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ), skogsbilväg, enstaka , 2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), rastplats, fåtal , 2014 (GHa)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ), mötesplats, enstaka , 2017 (GHa)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ), vändplan, enstaka , 2018 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ), ~refl~ ,vändplan/avlägg, enstaka , 2008 (GHa)
ORSA

Södra Grunuberg (artp.), (14E 4j , [6774619, 1447474] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Vålarna, fäboden (artp.), (14F 4a , [6772477, 1454055] ), f.d. fäbodvall, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
400 m V Estkälda (artp.), (14F 5a , [6778546, 1454766] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnskorsningen (artp.), (14F 5b , [6778175, 1459586] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815100, 1428100] ), vägslänter, spridd , 2018 (LBr)
MORA

Oxeråsen so nr 21 (artp.), (14E 4a , [6771056, 1401322] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.), (13E 9b , [6748276, 1405271] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Vanån, NNV Tennäng (14D 5g , [6776380, 1384830] ), översvämningskärr, spridd , 2016 (LBr)
Risberg v om (artp.), (14D 5h , [6776039, 1389561] ), fuktig skogsväg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ryssmyr (artp.), (14D 5j , [6779231, 1395065] ), mossodling, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ), liten örtfläck, spridd , 2017 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Rom (artp.), (15D 2i , [6813450, 1390950] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Över-Navardalen (artp.), (15D 3i , [6817550, 1394000] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Dritränn (artp.), (15E 6a , [6833186, 1402272] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
JÄRNA

Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ), vägkant och dike, 2009 (DABS)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ), vägdike, 2008 (HLe)
Skogsbilväv väster om Årbergstjärnarna (13E 0c , [6702411, 1414643] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Öradstjärnsbäcken korsning med väg N L Flögsjön (13E 4b , [6723220, 1405139] ), ~refl~ ,vägdike vid bäck, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Öradtjärnsbäcken (artp.), (13E 4b , [6723237, 1405090] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
N Tibergsmyran (13E 5c , [6729943, 1413255] ), ~refl~ ,fuktig vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

V S Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6697165, 1399050] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ), ~refl~ ,vägkant, dike, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ), ~refl~ ,sluttande myr - kärr, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [6739070, 1371640] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Öjsberget mot vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740462, 1391907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ), vägkant, 2017 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13787] ), ~refl~ ,stig, enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Hundfjället (artp.), (14C 6j , [6784719, 1348823] ), noterad , 1987 (Uno Unger)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Sälens fjällkyrka (artp.), (14D 7b , [6785376, 1356008] ), vägkant, noterad , 2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.), (15C 7j , [6836969, 1345943] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ), rikkärr med källor, spridd , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, spridd , 2009 (LBr)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.), (15D 5d , [6826831, 1369440] ), dike och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 300 m S om Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6837965, 1358480] ), vägkant och vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grantorp (artp.), (15D 7f , [6835150, 1378800] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Björntorp (artp.), (15D 7g , [6835753, 1380102] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Särna SV om (artp.), (15D 8b , [6844024, 1358274] ), skräpmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849440, 1308350] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ), vägslänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, spridd , 2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ), örtrikt bäckdråg, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ), längs å, spridd , 2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd , 2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ), stränder och vändplan, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Myr vid Dyllenleden (16C 7d , [6887690, 1317010] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ), myrlindor, spridd , 2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), bäck med våtmark, spridd , 2020 (LBr)
Långfjällets naturreservat, vid Digerbäcken (artp.), (16C 8c , [6894478, 1314997] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, spridd , 2017 (LBr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
dike vid väg, SSO Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6892538, 1317167] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6892737, 1317053] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894605, 1322264] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897848, 1326260] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ), källflöde, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ), övergiven fäbodvall, spridd , 2013 (LBr)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883367, 1351829] ), källflöde i myrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ), öppen stagghed, fd slåttermark?, spridd , 2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora