Luzula pallescens    Blekfryle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [66714, 15394] ), vägren mindre väg, enstaka , 1988 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15303] ), vid ägoväg, enstaka ex , 1985 (PDm)
Buska (12G 6h , [66809, 15363] ), vägkant, ett fåtal , 1987 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
950 m NV om S. Sävsbo (artp.), (12G 8g , [6693541, 1530120] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
GARPENBERG

Atlasruta (12G 6d , [66842, 15190] ), sumpskog örtrikt, enstaka , 1989 (BDr)
HUSBY

400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
SÄTER

Säter (artp.), (12F 8j , [6692221, 1496817] ), 1988 (Thomas Strid)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6694400, 1495950] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ), längs skogsbilväg, 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), vändplan skog, 2012 (IPt)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Kårtäkt sandtag (artp.), (13G 5a , [6727508, 1501958] ), i det gamla sandtaget, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

300 m NO Nottjärnen (13G 5d , [6727330, 1519720] ), skogsbilvägkant, 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Liliansnäs, Östra delen (artp.), (13G 6b , [6732192, 1506027] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736210, 1507290] ), fuktig skogsstig, fåtalig , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ), våtmark, källpåverkad översilningsmark, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ), våt ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Finntorpets omgivning (11F 9i , [66481, 14931] ), ~refl~ ,fornåkrar med 50-årig granskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vibberbo, Issberget, NO om Issen (12F 4h , [6670, 1485] ), på litet fall, ett litet bestånd , 1980 (RNo)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Gränsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ), tallmosse vid sjöstrand, 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ), skogsbilväg/myr, 2020 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713654, 1450425] ), traktorväg, fåtal , 2004 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14574] ), ~refl~ ,ängsväg/åkerväg,lövskog mot älven, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712330, 1456960] ), vägkant, 2020 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
V om Trollmyran (13F 3b , [6716451, 1458913] ), stig genom skog, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717517, 1458697] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718856, 1457090] ), ängsmark, 2017 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ), ängsartad slänt, 2013 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716091, 1460510] ), vägdike, 2011 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, 2019 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ), vägdike samt slänt, 2008 (DABS)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägkant, 2018 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), skogsväg, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, t.rikligt , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Rättviksheden (artp.), (14F 0c , [6754104, 1464290] ), lavtallhed, noterad , 2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Lisskog, Rättviks kn (artp.), (14F 0e , [6750763, 1472855] ), 2015 (Anders Waldenström)
Ingels (14F 1d , [67588, 14689] ), körväg, fåtal , 2010 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ), igenvuxen fäbodvall, 2001 (PSö)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67668, 14815] ), ~refl~ ,kanten av gammal körväg/fäbodstig, enstaka , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ), avlägg, enstaka , 2019 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ), vägkant, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), äng, enstaka , 2010 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14714] ), ~refl~ ,längs stig i gles barrskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ), ~refl~ ,mogen granskog, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ), ~refl~ ,dike, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
Getskärsberget vid "Avlasstomten" (14F 4f , [6773080, 1477320] ), vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,grässvål i fäbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [6776080, 1481920] ), kanten av vändplan, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
ORE

Furumyren (14F 5c , [67778, 14632] ), grustag, enstaka , 2018 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, tiotals , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Öster om Klysenhol (artp.), (14F 5d , [6776214, 1466308] ), sandig kulle i kalhygge. tidigare äng., 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.), (14F 5d , [6777226, 1465490] ), övergiven gårdsplats, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ), sandig fåra i plöjt hygge, enstaka , 2017 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ), ~refl~ ,dike/vändplan, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ), ~refl~ ,övergivet huggarläger, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14629] ), kanten av avlägg, enstaka , 2008 (GHa)
Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ), grässvål vid jaktkoja, enstaka , 2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodsvall, fortfarande i hävd, enstaka , 2007 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ), vändplan, entaka , 2011 (GHa)
Sägdammen (artp.), (14F 7c , [6785427, 1461379] ), gångväg, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, enstaka , 2014 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,lövbuskage längs ån, trampad yta/gångstig ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), ~refl~ ,gammal fäbodsvall, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Stånkåmyren (14F 9f , [6798090, 1478910] ), vid f.d. huggarkoja, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ), vägren, spridd , 2007 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
N om Stor-Trondhatten (artp.), (15E 5e , [6826600, 1423350] ), barrskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
MORA

Siljansfors försökspark , 50 m SO Davalsvägens korsning med järnvägen (14E 0e , [6751980, 1422240] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , mellan herrgården o banvaktarstugan 120 m NV järnvägen (14E 0e , [6752500, 1422640] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753270, 1422500] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754830, 1421250] ), 1982 (Göran Thor)
1 km VSV om Bergkarlås (14E 3h , [6769150, 1435090] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.), (14E 5d , [6776510, 1415870] ), skidbacke, 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739115, 1404881] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), grusplan mot blandskog, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Storsjön, S om, 3 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6785579, 1386332] ), vägdike vid bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, fåtalig , 2016 (LBr & IPt)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
FLODA

Lövberget (12E 9h , [6697085, 1438329] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
NÅS

Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ), ängsartad blandskog, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ), skogsbilväg, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698636, 1399779] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Skälsåsen (artp.), (13E 0a , [6703255, 1400762] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Skälsåsen 200 m N (13E 0a , [6703700, 1400870] ), ~refl~ ,fd tipp, 2010 (HLe)
Finnvallen (artp.), (13E 0b , [6704439, 1406690] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Finnvallen 600 m N (artp.), (13E 0b , [6704952, 1406878] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Sillerö Vinterstad (13D 3i , [67159, 13916] ), frodvuxen gammal linda, 2015 (MNo)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13849] ), jordgubbsodling, hundratals , 1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67328, 13846] ), jordgubbsodling, hundratals , 1996 (MNo)
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ), löparbana, rikligt , 2010 (MNo)
Malung norr gamla garveriet (13D 6h , [6731170, 1385680] ), dammstrand, 2015 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13919] ), hygge, enstaka , 2006 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
LIMA

Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ), våtäng, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulufjällsgården. (artp.), (15C 8h , [6840940, 1337795] ), dikeskant invid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Särna SV om (artp.), (15D 8b , [6844024, 1358274] ), skräpmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora