Luzula nivea    Silverfryle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

MALUNG

Haftahedarna (13D 1i , [6708730, 1393420] ), kanten av skogsbilväg, 2 blommande ex.+ 3 bladrosetter ( 18 juli ) , 2020 (MNo)

Dalarnes Flora