Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HUSBY

Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683886, 1492867] ), gammal betesmark, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Svarttjärnsvägen (artp.), (12F 7i , [6685437, 1493794] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ), vägkanter, parkeringsområde, 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695060, 1489680] ), mager ängsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681280, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687863, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Bäståsen (12F 9e , [6698985, 1474698] ), skogsväg uppe i berget, 2020 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ), myrmark, 2018 (SNy)
ASPEBODA

Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
300 m NO Nottjärnen (13G 5d , [6727330, 1519720] ), skogsbilvägkant, 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ), vägkant, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ), fäbodvall, ängsmark, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704955, 1457500] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707744, 1451490] ), upplagsplan i skog, 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ), skogsbilväg/myr, 2020 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707240, 1462740] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Mon 1 km NV (13F 2b , [6714831, 1457692] ), skogsbilväg, 2017 (IPt)
S om Björka (13F 2c , [6712470, 1460950] ), vägkant skogsbilväg, spridd , 2006 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ), järnvägsslänt, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Västerfors (artp.), (13F 3b , [6718886, 1456528] ), noterad , 2019 (Lennart Iselius)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [6724030, 1462340] ), vändplan skogsbilväg, t.rikligt , 2006 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ), skogsbilvägkant, 2012 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
SILJANSNÄS

Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ), upplagsplats skogsbilväg, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Vägskälet till Jordberg (13E 6g , [6732460, 1433548] ), skogsbilvägkant, 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
Klockarberg (13E 7i , [6735650, 1441030] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ), vägkant ner till sjön, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ), skogsväg blandskog, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ), vägkant ängs/skogsväg, 2018 (IPt)
Västanviks kanotklubb (13F 6a , [6734622, 1453812] ), udde mot viken, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen (13F 6b , [6731140, 1458338] ), 2020 (IPt)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738765, 1459365] ), vägkant, 2019 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, spridd , 2008 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ), vägkant gammal bruksväg, 2010 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ), ängsmark, 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
Goliatvägen vid södra avfarten till Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ), ~refl~ ,vägren, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14816] ), vid kojruin, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,moränsluttning i dödissgrop, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67737, 14650] ), bland kalkgrus i en utschaktad liten kulle, enstaka , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
ORE

Vikbäcken (14F 5d , [67798, 14652] ), gammal körväg, enstaka , 2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,utmed gammal bruksväg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), vägslänt, enstaka , 2008 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ), vändplan, enstaka , 2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ), ~refl~ ,f.d. kojplats, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), f.d. fäbod, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
ORSA

Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ), vägkanter, barrskog och strand, spridd , 2017 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827620, 1427150] ), vägkant mm, spridd , 2020 (LBr)
SOLLERÖ

Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ), vägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ), vägdike, 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ), vägkant, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen SSO om (artp.), (14D 5h , [6776514, 1389246] ), skogsväg i tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), frisk gräsmark f.d. myrodling, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöblik vid Kronsugan (15D 3h , [6819030, 1386290] ), vägkant, sparsam , 2016 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
HAMRA

Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Södra Kvarnberget O (artp.), (12E 5c , [6676528, 1410649] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ), äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad, 2000 (DABS)
Trollebo, 500 m öster (12E 8h , [6693400, 1437183] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697878, 1441564] ), fäbodvall,vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ), vägkant fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Fagerberget (13E 1i , [6706549, 1441988] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709003, 1447836] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710966, 1448017] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713056, 1449135] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691238, 1429303] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ), ängsmark runt gammalt industrområde, 2016 (IPt)
JÄRNA

Rännaråsen O (artp.), (12E 8b , [6693800, 1409230] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Tronsflotten O (13E 0b , [6702840, 1407920] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Grånäs (13E 2e , [6713337, 1420586] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärnberget (artp.), (13E 4a , [6720975, 1404700] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684598, 1405455] ), bruksväg, 2012 (IPt)
MALUNG

Vattaå, SV boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), ängsmark, 1996 (OSt)
Atlasruta (13D 8i ), ,frekvens ej bedömd 2000 (BGM)
Södra Mon (13D 8i , [6740780, 1393990] ), vägdike, ett tiotal strån , 2009 (MNo)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.), (14D 3b , [6769328, 1357914] ), slåttrad mark/fäbodmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), slåttermark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783203, 1361186] ), myr/sumpskog, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ), fjällhed, 2012 (HLe)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.), (14D 8a , [6790020, 1350990] ), vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810656, 1345631] ), grusplan i trädgräns, fjällrished, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), upplagsplats, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö med vägar och fuktdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ), bäckdäld, sparsam , 2010 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ), litet hygge, sparsam , 2015 (LBr)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ), vändplan och gårdsplan, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Knittvallen (16C 0f , [6853990, 1327340] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ), fäbodvall, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), öppen fd ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ), vägkanter och ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
Sjöhöjden (16C 9d , [68955, 13156] ), öppen fjällhed, 1999 (JPo)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.), (16C 9e , [6895626, 1324278] ), liten äng vid mindre bäck på kalfjäll, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ), öppen stagghed, fd slåttermark?, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora