Luzula luzuloides    Vitfryle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Krylbo v.jv-stickspår Norbergsbanan n.SJ bergrum (12G 3e , [66668, 15228] ), jvg-slänt, rikl. , 1989 (IPt)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Magnilbo (artp.), (12F 8h , [6691335, 1488213] ), några ex , 2016 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Smälla griftegård (artp.), (12F 8d , [6693240, 1467513] ), kyrkogård med barr-/lövträd nordvänd slänt vid gångväg., 4 mē , 2020 (Tomas Ljung)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713945, 1490209] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant, 2016 (IPt)
Korsnäs (13F 3j , [67187, 14954] ), ännu 2005 , 2000 (JJa)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ), övre delen av igenvuxen ängsmark, 2000 (JJa & BCa)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14954] ), 2003 (JJa)
Kvarnbergets N-sida mot Tisken (13F 4i , [67201, 14912] ), grässlänt mot gångstig, tämligen rikligt , 1986 (JEd)
Kvarnberget, Tiskens strand, Falun (artp.), (13F 4i , [6720137, 1491341] ), noterad , 2019 (Rolf Wedding)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [67204, 14914] ), gräsmark bland sly, 4 m2 , 1986 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N Finntorp (11F 9i , [66484, 14930] ), kanten av mindre bilväg,halvskugga, 20-tal ex , 2001 (BFo)
LUDVIKA

Ställberget, Ludvika (artp.), (12F 4d , [6671660, 1465010] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Dröverka (DF-70), (12F 5c , [66756, 14602] ), banvall, rikligt , 1987 (JEd)
Brunnsvik-Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676420, 1462150] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676420, 1462150] ), 10 mē , 2019 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676420, 1462150] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), ängsmark/ blandskog, ca 10 ex , 2017 (IPt)
Vägskärning i Västerdalsv.v71 botom Mjälgen (13F 3c , [6715, 1461] ), Luzulan betydl.rikare för 10 år sedan,skärningen växer igen med bl.a.hallon, enst. , 1987 (SNy)
RÄTTVIK

Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Dådran (14F 1h , [6758, 1485] ), i vägslänt längs landsvägen, ett 10-tal m2 ,ännu 2004 , 2000 (LBr)
ORSA

Heden v. jv-bron över Oreälven (DF), (14E 6h , [67818, 14379] ), banvall, rikl! , 1985 (JEd)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790634, 1445692] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Jv. ca 300 m NO Storstupet (DF), (14E 8j , [67907, 14457] ), banvall, rikl. o. fl! , 1985 (JEd)
Emådalens järnvägsstation (15E 0i , [6801290, 1442160] ), vägslänt, 2013 (BOr)
MORA

Siljansfors försökspark , banvaktarstugan (14E 0e , [6752470, 1422770] ), järnvägsbank, 1982 (Göran Thor)
Legranäs (14E 3g , [6769070, 1433960] ), vid järnväg och diken, kopiösa mängder , sexsiffriga tal , 2012 (BOr)
Vattnäs vid Vägverket (14E 3g , [67698, 14348] ), vägkant, 1 tuva , 1989 (BOr)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770034, 1434511] ), vid järnvägen,, rikligt , 1989 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs N-ut v.jvg.överg. (14E 4g , [67715, 14349] ), torra jvgs-kanter, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hembygdsgården N om (artp.), (12E 3e , [6669420, 1421300] ), ängslövskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fred (artp.), (12E 4e , [6670101, 1420532] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ), ängsmark, rikligt på stora ytor , 2015 (IPt)
JÄRNA

250 m N Van (13E 4b , [6724456, 1409132] ), banvall, 3 , 2006 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724464, 1409122] ), banvall, 4 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Örarbäcksheden, 880m NNV (13D 4h , [67239, 13899] ), vägslänt, 4 strån , 2017 (MNo)
1km söder Östra Utsjö, Sälenvägen (13D 5h , [67256, 13876] ), vägslänt, rikligt , 2010 (MNo)
Norra Grimsåker (13D 5h , [67296, 13871] ), ovårdad gräsmark, c:a 50 ex , 1997 (MNo)
LIMA

Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora