Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), väg- och jvgrenar,sandiga ängar, på stark spridning och nu allmänt förvildad och naturaliserad,lokalt dominerande , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

100 m S om Kvarnbäcken (artp.), (12G 3e , [6665890, 1522790] ), 2012 (Ulf Gärdenfors)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Brovallen (artp.), (12G 3f , [6665305, 1527548] ), vägkant, 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667469, 151398] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Dalahästen (12G 4e , [667050, 152201] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [667672, 151685] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [666966, 152168] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ), vägkant, 1990 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ), ängsmark, vägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ), gräsmark, rikl. , 1987 (EDn)
Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667704, 150673] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685241, 1511161] ), 2011 (Anders Svenson)
Hamre (artp.), (12G 7c , [6687033, 1511344] ), noterad , 2017 (Niklas Westermark, Sören Bevmo)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669497, 151973] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [669627, 150164] ), vägkant, 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), frodig vall, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670272, 150445] ), vägkant, 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [670635, 150545] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6693615, 1499239] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14830] ), vägkanter, 1988 (THe)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 2000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695615, 1472614] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), längs skogsbilväg, 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [669764, 148625] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [670402, 146511] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [670137, 147255] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [670268, 148172] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [6708, 1480] ), 100-tals , 1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [671311, 147118] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671333, 147073] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [671261, 147764] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [671020, 148181] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ), torr ängsbacke, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [670514, 148707] ), vägkant, 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Dalvik eft.landsvägen (13F 1i , [67082, 14937] ), vägdiken, ymnig , 1988 (TLj)
Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), vägslänter, 1988 (JEd)
Kyrkbyn fl. (13F 2i , [6710, 1494] ), t.rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens allm. 2000 (JJa & BCa)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.), (13F 3j , [6718594, 1496192] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ryggen (13G 3b , [671930, 150780] ), jvgområde, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.), (13F 3i , [6719680, 1494564] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719872, 1495319] ), örtrik vägkant mot blandskog, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Mörtsjöbo (13F 4g , [672292, 148306] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), grusmark på naturaliserad industritomt, 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, noterad , 2016 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Norslund (13F 4i , [6720, 1491] ), spårområde, riklig spridd , 1986 (TLj)
Manheimsvägen (artp.), (13F 4i , [6721712, 1491431] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ), vägkant & skogssluttning, 2012 (IPt)
Rottnebyvägen, Vik, Falun (artp.), (13F 4j , [6720300, 1495464] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.), (13F 4j , [6721774, 1496888] ), vägkant mot gammal vall och hygge, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148012] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [672974, 148487] ), vägkant, 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [672984, 148258] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [672712, 148628] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672742, 148604] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [672827, 148523] ), grusmark, 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [672937, 148795] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673154, 149078] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672456, 150778] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672595, 152020] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [673559, 149786] ), Parkeringsplats grusplan, 2017 (JJa)
Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672657, 152106] ), strandkant, 2012 (DABS)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [673625, 150699] ), vägkant, mycket spridd längs många småvägar i trakten , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gammelfäboden, västra delen (artp.), (13G 8c , [6740020, 1513410] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark, 2012 (IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [674415, 149454] ), ängsmark, 2017 (JJa)
Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), vägkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (13F 9i , [674664, 149216] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant/dike, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [676304, 149497] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ), ängsmark, 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [664552, 147938] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), ödetomt, ännu ej igenvuxen, förvildad,många ex , 2000 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14906] ), rel.nybruten skogsbilväg, talrik , 2000 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ), fritidstomt, många , 2001 (BFo)
N om Rotsjöberget, 600 m O Slätbo (11F 9i , [66493, 14939] ), planschaktad bred stig på kalhygge, 10-tal ex , 2000 (BFo)
Grillstorp (11F 9i , [66496, 14918] ), vägkant, talrik , 2001 (BFo)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670230, 1470300] ), slänt mot väg, 2014 (Håkan Gustafson)
Vändplan (12F 4e , [667092, 147205] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), vägkant, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667708, 148186] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), gruvområde, 2004 (GWm)
Björnhyttan ,vid f.d. jvg-station (12F 3b , [66679, 14573] ), gammalt spårområde, 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), öppna gräsytor, vägkanter, ställvis riklig , 2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Grängesberg station (artp.), (12F 2b , [6662073, 1455379] ), 2015 (Henrik Weibull)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [668493, 146787] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703620, 1460640] ), skogsbilvägslänt, 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [670674, 145179] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Stigen, Säl (artp.), (13F 1b , [6708729, 1458518] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ), vägkant, tämligen allmän, förvildad , 2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [670639, 146382] ), vägkant skogsbilväg, spridd , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ), skogsbilväg vändplan, t.rikligt , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), dikeskanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670611, 146559] ), vägkant, bestånd , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712880, 1460466] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ), vägslänt, 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, rikligt , 2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, utkast, rikligt , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås järnvägsstation (artp.), (13F 3c , [6716051, 1463419] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6716100, 1463110] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [671923, 146018] ), ~refl~ ,skogbevuxen grusås, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 40 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.), (13F 4c , [6720363, 1460338] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672048, 146091] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ), gräsmark, 2014 (IPt)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [672957, 146641] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [672801, 147364] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

200 m från Tidstrandsfabriken mot Tällbergsvägen (13F 6e , [67327, 14724] ), soligt dike, högt gräs, oslaget, 1996 (MBe)
Leksandsvägen 20 m öster om infartenmot Spårudden (13F 6e , [67335, 14741] ), grusigt dike, strätta och flockfibblor, 20 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Leksandsvägen, viken innan Spårudden från Gopa (13F 6e , [67340, 14748] ), sluttning ner mot sjön, torrt högt gräs, 50 ex , 1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
200 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), soligt dike, buskigt, piprör, 20 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [673095, 147867] ), vägkant, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [673445, 147912] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [673483, 147923] ), hästhage, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673431, 148133] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673920, 147195] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [673664, 147716] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [673671, 147552] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [673845, 147957] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673550, 148095] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), ängsbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [673698, 148064] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), fuktig vägkant, 1997 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusiga slänter i avslutad grusgrop, många , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [673876, 148277] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, flertal , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673634, 149111] ), strandkant, 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [674448, 147688] ), vägkant, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [674090, 148177] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [674163, 148619] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [674567, 148332] ), vägkant, 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673570, 144094] ), vägkant, 2008 (DABS)
V om Rödmyran (13E 7i , [673691, 144180] ), jordhög, enstaka , 2008 (DABS)
Björkberget (13E 8j , [674159, 144821] ), grässlänt vid parkeringsplats, enstaka , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [674294, 145211] ), gräsmark, 2016 (JJa)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 1 sor planta , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6716430, 1444288] ), skogsbilvägkant, 1 planta , 2016 (IPt)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716330, 1448810] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), vägkant, 2015 (HLe)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skallskog (13E 5i , [672956, 144432] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144804] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [671962, 145407] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 600 , 2012 (Magnus Stenmark)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ), vägkant i blandskog, 2014 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 70 , 2012 (Magnus Stenmark)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [673472, 145526] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673202, 146403] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [673420, 146879] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Vid avfarten från Leksandsvägen mot Hyttkvarn (13F 6e , [67343, 14703] ), grusig vägren,soligt, rödven och fibblor, mycket vanlig i hela rutan, 100 ex , 1996 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67358, 14562] ), ruderatmark, enstaka , 2009 (GHa)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737680, 1455151] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Högåkern, vallen (artp.), (13F 7d , [6736661, 1465101] ), noterad , 2016 (Ulf Humlesjö)
Kilen (13F 7d , [673684, 146621] ), hagmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [673924, 146881] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673934, 147065] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ), vägkant mot hästhage, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [674107, 146835] ), vägkant, 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [674124, 146825] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risåsa (13F 9e , [674557, 147095] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.), (14F 1a , [6755374, 1453044] ), 2013 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Atlasruta (13F 9c ), vägkanter,gräsytor intill byarna,flerst.riklig, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [674559, 146867] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67462, 14669] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [674616, 147038] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [674849, 147421] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus, enstaka , 2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, fläckvis ymnigt , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ), vägkanter,gräsytor intill byarna,flerst.riklig, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6751592, 1462608] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), sandig ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [675285, 147935] ), strand, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [675148, 148119] ), vägkant, 2015 (JJa)
Rösstjärns S-sida (14F 1d , [67555, 14669] ), tallhed, spridd från sommarstuga vid tjärnen, ca 100 ex ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6758, 1469] ), ödetomter,diken o övergiven änsmark, flerst. ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ), diken, rikligt , 2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67624, 14638] ), bymiljö, väl spridd , 2016 (GHa)
Övre Arvtjärnen (14F 3f , [67667, 14758] ), landsvägsdike, väl spridd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [67653, 14843] ), ~refl~ ,vägren, fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ), slåtterlindor, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ), dike, tiotals , 2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ), gårdsinfart, flertal , 2014 (GHa)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västanå (14F 2d , [67628, 14675] ), diken, spridd , 2007 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gamla landsvägen mot Änderåsen (14F 3d , [67687, 14673] ), vägslänt, enstaka , 2006 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767450, 1471690] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ), diken, enstaka , 2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ), ~refl~ ,hävdad linda, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhög, tiotals , 2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), vägkant diken, rikl. , 1997 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ), vägslänt, rikl. , 1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm (14F 4d , [67722, 14662] ), vägslänt på kalksten, rikl. , 1998 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ), ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,grässvål i fäbod, flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4c , [67733, 14600] ), dike/vägren, fåtal , 2016 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67771, 14670] ), vägrenar, väl spridd , 2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67842, 14667] ), vägren, flertal , 2010 (GHa)
Långbodarna (f.d. fäbod) (14F 6g , [67835, 14835] ), vägren, tiotals , 2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [678458, 148070] ), stugplats, rikligt , 2013 (GHa)
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ), vägrenar, några mindre bestånd , 2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ), jordövertäckt f.d. tipp, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ), grässlänt, rikligt , 2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14616] ), parkering, enstaka , 2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, några tiotal , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67983, 14680] ), öppen täkt i fd fäbod, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa, enstaka , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ökande i dikena, 2014 (Bengt Oldhammer)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ), stugtomt, rikligt , 2015 (GHa)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), längs fäbodgata, fåtal , 2010 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Örvasseln (14F 6b , [67848, 14583] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 150 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Untorp (artp.), (15E 1f , [6808000, 1425900] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ), bymiljö, rikligt , 2015 (GHa)
Griffelån (15E 3h , [6819, 1437] ), vägren, ett tiotal , 2014 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ), fritidsstugetomter, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [682096, 142891] ), vägkanter, barrskog och strand, spridd , 2017 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68042, 14565] ), vägren, tiotals , 2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Skåltjärnarna (15F 1b , [68072, 14597] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675778, 143565] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ), diken, 2012 (GHa)
Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), 2015 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Spjärrmyr SO om (artp.), (14D 5h , [6776485, 1385033] ), f.d. grustag, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6791315, 1398112] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [678279, 141299] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [678735, 140760] ), ruderat och dike, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ), vägkant, 2009 (DABS)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Älvho (15E 4i , [68206, 14435] ), vägren, rikligt , 2014 (GHa)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ), vägkant, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [669937, 144801] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [670437, 144080] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671478, 143307] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ), vägkant, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ), ängsmark, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [669921, 140882] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ), ~refl~ ,igenväxande tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
S om St. Rutsberget (13E 0d , [67038, 14171] ), vägkant vid gård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [670529, 141844] ), vägkant, 2016 (HLe)
200 m N vägbron över Rutån (13E 1d , [67095, 14178] ), vägkant, sparsamt , 1990 (HLe & ULe)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ), vägkant, 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [671155, 141335] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [671114, 141439] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens allm. 2011 (HLe)
Hjvgstnembygdsgård, Grånäs (13E 2e , [67141, 14203] ), vägkant, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [671785, 141166] ), ~refl~ ,kulturmarker, 2010 (HLe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), vägkant, 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), vägkant, 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ), ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ), ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark., ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [670098, 140190] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), vägkant, 2014 (HLe)
Hunflen liftstation (13E 2a , [671091, 140341] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [671155, 140346] ), vägkant, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran SV (13E 2a , [671283, 140279] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), gårdsmiljö, utfyllnad o.d., 50-tal , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), gårdsmiljö, grävd mark, 100-tal , 1996 (OSt)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709440, 1392950] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vid kalkdoseraren (13D 3f , [67183, 13761] ), ~refl~ ,vändplan, ,frekvens allm. 2009 (BGM)
Västsidan älven (13D 4h , [67244, 13883] ), skogsbilväg, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Backselen (artp.), (13D 5i , [6729115, 1393412] ), 20 , 2012 (Magnus Stenmark)
Mellanmon (13D 6g , [67326, 13847] ), järnvägsbank, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ), spårområde, rikligt , 2011 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), vägkant, 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [67389, 13706] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens allm. 2009 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Långnäset (13D 7i , [67356, 13918] ), skogsbilväg, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Vid Öjsberget (13D 7i , [673850, 139121] ), skogsbilväg, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öst Vålberget (13D 8i , [6741, 1392] ), vändplaner och skogsbilvägar, överallt , 2010 (MNo)
mMartigårdstjärnen med omnejd (artp.), (13D 9g , [6749544, 1382634] ), 2014 (Per Skyllberg)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägkant, 2012 (HLe)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
TRANSTRAND

Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, ruderat, 2007 (Håkan Gustafsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830512, 1349952] ), vägkant vid grusväg, 2010 (Magnus Bergström)
Mörkret (artp.), (15C 8h , [6841371, 1338403] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
IDRE

Idrefjäll åt öst (16C 3i , [686708, 134410] ), vägslänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)

Dalarnes Flora