Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), väg- och jvgrenar,sandiga ängar, på stark spridning och nu allmänt förvildad och naturaliserad,lokalt dominerande , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Morshyttan fd station (artp.), (12G 6g , [6682748, 1531557] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Byvalla (artp.), (12G 7h , [6687582, 1537344] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Byvalla (artp.), (12G 8g , [6692230, 1533712] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Byvalla (artp.), (12G 8g , [6692387, 1533552] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Byvalla (artp.), (12G 8g , [6692684, 1533348] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
FOLKÄRNA

Krylbo (artp.), (12G 3e , [6665290, 1521182] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
100 m S om Kvarnbäcken (artp.), (12G 3e , [6665890, 1522790] ), 2012 (Ulf Gärdenfors)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Brovallen (artp.), (12G 3f , [6665305, 1527548] ), vägkant, 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybytorp (artp.), (12G 3d , [6668725, 1518635] ), grusvägskant, noterad , 2019 (Tom Sävström)
Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ), vägkant, 1990 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ), ängsmark, vägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ), gräsmark, rikl. , 1987 (EDn)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685241, 1511161] ), 2011 (Anders Svenson)
Hamre (artp.), (12G 7c , [6687033, 1511344] ), noterad , 2017 (Niklas Westermark, Sören Bevmo)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Hedemora (artp.), (12G 9f , [6695458, 1525857] ), 20 m² , 2020 (Marie Ternström)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
Jakobs (artp.), (12G 9a , [6698377, 1504855] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695948, 1505757] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696277, 1505805] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Jakobs (artp.), (12G 9b , [6698643, 1505257] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), frodig vall, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ), vägren, fåtal , 2013 (GHa)
SÄTER

Fiskbäcksvägen (artp.), (12F 6i , [6683126, 1493739] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.), (12F 7i , [6687033, 1494810] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6693049, 1499844] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6693615, 1499239] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Gustafs fd station (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14830] ), vägkanter, 1988 (THe)
Skärtjärn (artp.), (12F 8h , [6691124, 1488567] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 2000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695615, 1472614] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ), vägkanter längs skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkanter, 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), längs skogsbilväg, 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Borlänge flygplats s.delen (artp.), (12F 9h , [6699310, 1485423] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6703371, 1476750] ), skogsväg västerut, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Tjärnaberget (artp.), (13F 1e , [6709000, 1474300] ), noterad , 2005 (Håkan Sandin)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [6708, 1480] ), 100-tals , 1987 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Repbäcken fd station (artp.), (13F 2e , [6710822, 1474644] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 2f , [6712541, 1477806] ), noterad , 2019 (Per Springe)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ), torr ängsbacke, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Dalvik eft.landsvägen (13F 1i , [67082, 14937] ), vägdiken, ymnig , 1988 (TLj)
Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), vägslänter, 1988 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbyn fl. (13F 2i , [6710, 1494] ), t.rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens allm. 2000 (JJa & BCa)
Karlslund S (artp.), (13F 3j , [6716565, 1498238] ), noterad , 2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.), (13F 3j , [6718594, 1496192] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), torr sandmark, spridd , 2020 (LBr)
Pumpen (artp.), (13F 3j , [6719619, 1497745] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 50 , 2018 (Jerry Carlsson)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.), (13F 3i , [6719680, 1494564] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719872, 1495319] ), örtrik vägkant mot blandskog, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), grusmark på naturaliserad industritomt, 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, noterad , 2016 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Norslund (13F 4i , [6720, 1491] ), spårområde, riklig spridd , 1986 (TLj)
Falun, S om Högbo (artp.), (13F 4i , [6721605, 1492759] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Manheimsvägen (artp.), (13F 4i , [6721712, 1491431] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ), vägkant & skogssluttning, 2012 (IPt)
Gamla Svärdsjövägen Falun (artp.), (13F 4i , [6721861, 1492792] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Falun (artp.), (13F 4i , [6722519, 1492237] ), 100 m² , 2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Vägkant (artp.), (13F 4i , [6722725, 1494663] ), noterad , 2020 (Fredrik Lundin)
Rottnebyvägen, Vik, Falun (artp.), (13F 4j , [6720300, 1495464] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.), (13F 4j , [6721774, 1496888] ), vägkant mot gammal vall och hygge, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), vägkant, 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Blixbo, södra krysset (artp.), (13G 4a , [6723192, 1500857] ), noterad första blomningen , 2020 (Anders Malmsten)
Finngärdet 500 m O (artp.), (13G 4a , [6724532, 1503391] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Persarvet, 300m väster om (artp.), (13G 5a , [6727445, 1502209] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ), Parkeringsplats grusplan, 2017 (JJa)
Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjön, landsvägen (artp.), (13G 6d , [6733781, 1519269] ), noterad ymnigt längs vägrenarna, framför allt på norra, soliga sidan. , 2020 (Anders Malmsten)
Lumsheden (artp.), (13G 6e , [6732653, 1524355] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Sveden (artp.), (13G 7a , [6735548, 1504059] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Ön (13G 7b , [6736250, 1506990] ), vägkant, mycket spridd längs många småvägar i trakten , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Malmmyren, söder om (artp.), (13G 8b , [6740917, 1506708] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, västra delen (artp.), (13G 8c , [6740020, 1513410] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark, 2012 (IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (artp.), (13G 9c , [6745766, 1513473] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
Dammen (artp.), (14G 0d , [6754562, 1519740] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs (artp.), (14G 1d , [6755038, 1518090] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761273, 1514989] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.), (14G 2d , [6760272, 1516677] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsmark, 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), vägkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant/dike, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången norra sidan (artp.), (11F 8e , [6642784, 1474413] ), vägkant, noterad , 2020 (Kerstin Frostberg)
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Malingbo (artp.), (11F 9f , [6645412, 1479400] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), ödetomt, ännu ej igenvuxen, förvildad,många ex , 2000 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14906] ), rel.nybruten skogsbilväg, talrik , 2000 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ), fritidstomt, många , 2001 (BFo)
N om Rotsjöberget, 600 m O Slätbo (11F 9i , [66493, 14939] ), planschaktad bred stig på kalhygge, 10-tal ex , 2000 (BFo)
Grillstorp (11F 9i , [66496, 14918] ), vägkant, talrik , 2001 (BFo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670230, 1470300] ), slänt mot väg, 2014 (Håkan Gustafson)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), vägkant, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo, väst (artp.), (12F 5g , [6675464, 1482054] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant, 2008 (DABS)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677067, 1486898] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), gruvområde, 2004 (GWm)
Björnhyttan ,vid f.d. jvg-station (12F 3b , [66679, 14573] ), gammalt spårområde, 2004 (GWm)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.), (12F 3d , [6665492, 1465896] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), öppna gräsytor, vägkanter, ställvis riklig , 2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673685, 1441541] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673773, 1441357] ), 50 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Grängesberg station (artp.), (12F 2b , [6662073, 1455379] ), 2015 (Henrik Weibull)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703620, 1460640] ), skogsbilvägslänt, 2015 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd station (artp.), (13F 1a , [6709066, 1453610] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
1 km NO Ösjöbodarna (13F 1b , [6705856, 1458929] ), skogsbilväg, massvis , 2020 (IPt)
Stigen, Säl (artp.), (13F 1b , [6708729, 1458518] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ), vägkant, tämligen allmän, förvildad , 2004 (AÖg)
S om Bästen (13F 1c , [6706390, 1463820] ), vägkant skogsbilväg, spridd , 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ), skogsbilväg vändplan, t.rikligt , 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), dikeskanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706110, 1465590] ), vägkant, bestånd , 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712880, 1460466] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ), vägslänt, 2011 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, rikligt , 2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, utkast, rikligt , 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719534, 1459545] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås järnvägsstation (artp.), (13F 3c , [6716051, 1463419] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6716100, 1463110] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), ~refl~ ,skogbevuxen grusås, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 40 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gagnef (artp.), (13F 4c , [6720363, 1460338] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ), gräsmark, 2014 (IPt)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Helgnäs (artp.), (13F 5c , [6728023, 1464452] ), 1 , 2018 (Magnus Stenmark)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ), vägkant / ängsmark, 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

200 m från Tidstrandsfabriken mot Tällbergsvägen (13F 6e , [67327, 14724] ), soligt dike, högt gräs, oslaget, 1996 (MBe)
Leksandsvägen 20 m öster om infartenmot Spårudden (13F 6e , [67335, 14741] ), grusigt dike, strätta och flockfibblor, 20 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Leksandsvägen, viken innan Spårudden från Gopa (13F 6e , [67340, 14748] ), sluttning ner mot sjön, torrt högt gräs, 50 ex , 1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
200 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), soligt dike, buskigt, piprör, 20 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6730950, 1478670] ), vägkant, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), ängsbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), fuktig vägkant, 1997 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusiga slänter i avslutad grusgrop, många , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, flertal , 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736340, 1491110] ), strandkant, 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ), vägkant, 2014 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ), vägkant, 2008 (DABS)
V om Rödmyran (13E 7i , [6736910, 1441800] ), jordhög, enstaka , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ), grässlänt vid parkeringsplats, enstaka , 2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ), vägkant, 2019 (Kicki Marcus)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark, 2016 (JJa)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 1 sor planta , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6716430, 1444288] ), skogsbilvägkant, 1 planta , 2016 (IPt)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716330, 1448810] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), vägkant, 2015 (HLe)
Traveltjärnarna O (artp.), (13E 4g , [6722675, 1430292] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Älgberget (13E 4h , [6721606, 1435083] ), igenvuxen tomtmark, 2020 (hästh)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ), skogsväg blandskog, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729560, 1444320] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Styrsjöbo (13F 6a , [6731844, 1454629] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 600 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ), vägkant i blandskog, 2014 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 70 , 2012 (Magnus Stenmark)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [6734720, 1455260] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Brändhol (13F 6c , [6733882, 1462496] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Vid avfarten från Leksandsvägen mot Hyttkvarn (13F 6e , [67343, 14703] ), grusig vägren,soligt, rödven och fibblor, mycket vanlig i hela rutan, 100 ex , 1996 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67358, 14562] ), ruderatmark, enstaka , 2009 (GHa)
Lima (13F 7b , [6737330, 1456716] ), ängsmark med tippmassor, 2019 (IPt)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737680, 1455151] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Högåkern, vallen (artp.), (13F 7d , [6736661, 1465101] ), noterad , 2016 (Ulf Humlesjö)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ), hagmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ), vägkant mot hästhage, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ), vägkant, 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.), (14F 1a , [6755374, 1453044] ), 2013 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Atlasruta (13F 9c ), vägkanter,gräsytor intill byarna,flerst.riklig, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67462, 14669] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus, enstaka , 2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, fläckvis ymnigt , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 0c ), vägkanter,gräsytor intill byarna,flerst.riklig, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6751592, 1462608] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), jordövertäckt tipp, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), sandig ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ungsjöbo (artp.), (14F 0h , [6751221, 1489153] ), fuktig översilat dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Rösstjärns S-sida (14F 1d , [67555, 14669] ), tallhed, spridd från sommarstuga vid tjärnen, ca 100 ex ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6758, 1469] ), ödetomter,diken o övergiven änsmark, flerst. ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Stenbacken (artp.), (14F 1e , [6758307, 1470034] ), vägkanter, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ), diken, rikligt , 2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67624, 14638] ), bymiljö, väl spridd , 2016 (GHa)
Övre Arvtjärnen (14F 3f , [67667, 14758] ), landsvägsdike, väl spridd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [67653, 14843] ), ~refl~ ,vägren, fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ), slåtterlindor, 2007 (DABS)
Tvärån (artp.), (14F 3i , [6768678, 1492212] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Getvändan (14F 5i , [67761, 14938] ), dike, tiotals , 2014 (GHa)
Flytåsen, Grälls (14F 7i , [67869, 14902] ), gårdsinfart, flertal , 2014 (GHa)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västanå (14F 2d , [67628, 14675] ), diken, spridd , 2007 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gamla landsvägen mot Änderåsen (14F 3d , [67687, 14673] ), vägslänt, enstaka , 2006 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767450, 1471690] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ), diken, enstaka , 2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ), ~refl~ ,hävdad linda, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhög, tiotals , 2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), vägkant diken, rikl. , 1997 (GHa)
Sunnanåkern väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ), vägslänt, rikl. , 1998 (GHa)
100 m S Åsehags damm (14F 4d , [67722, 14662] ), vägslänt på kalksten, rikl. , 1998 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ), ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,grässvål i fäbod, flertal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4c , [67733, 14600] ), dike/vägren, fåtal , 2016 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), vid uthusgavel, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67771, 14670] ), vägrenar, väl spridd , 2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67842, 14667] ), vägren, flertal , 2010 (GHa)
Långbodarna (f.d. fäbod) (14F 6g , [67835, 14835] ), vägren, tiotals , 2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784580, 1480700] ), stugplats, rikligt , 2013 (GHa)
Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ), vägrenar, några mindre bestånd , 2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ), jordövertäckt f.d. tipp, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Dalfors, bygdegården (14F 7f , [67889, 14782] ), grässlänt, rikligt , 2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14616] ), parkering, enstaka , 2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, några tiotal , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67983, 14680] ), öppen täkt i fd fäbod, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), fördämmningsvall, nyligen "omrörd" med grävskopa, enstaka , 2014 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Hättberg Natrurminnet (artp.), (14E 4j , [6772645, 1447899] ), vägren, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ökande i dikena, 2014 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776422, 1437136] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tipp i Torsängsmyren (artp.), (14E 5h , [6777129, 1439665] ), tallkärr med närliggande volymfast tipp., 1 plantor/tuvor , 2017 (Claes Möre)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Nordväst Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785485, 1445256] ), etablerad i tidigare hävdad kalkäng där hävden upphört. borde återupptas !, 40 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Helvetesfallet (14E 9i , [67951, 14432] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ), stugtomt, rikligt , 2015 (GHa)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.), (14F 4a , [6772726, 1452556] ), gräsyta, 7 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), på flera ställen, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), längs fäbodgata, fåtal , 2010 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Örvasseln (14F 6b , [67848, 14583] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 150 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Untorp (artp.), (15E 1f , [6808000, 1425900] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ), bymiljö, rikligt , 2015 (GHa)
Griffelån (15E 3h , [6819, 1437] ), vägren, ett tiotal , 2014 (GHa)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ), fritidsstugetomter, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ), vägkanter, barrskog och strand, spridd , 2017 (LBr)
Larsbergets gård (15E 5f , [6826000, 1428890] ), vägkant mm, spridd , 2020 (LBr)
Lill-Ärga (15F 0b , [68042, 14565] ), vägren, tiotals , 2014 (GHa)
Rosentorp, backen upp till kyrkogården (15F 1a , [68084, 14527] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Skåltjärnarna (15F 1b , [68072, 14597] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Hållindan, huset norr om vägen (artp.), (14E 1b , [6756541, 1407085] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Kabelbrovägen, Fulåberg, Mora kommun (artp.), (14E 1d , [6759797, 1419771] ), 50 m² , 2019 (Björn Cederberg)
Garsås fd station (artp.), (14E 1j , [6755610, 1446516] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ), diken, 2012 (GHa)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Solviken (artp.), (14E 2h , [6764676, 1435017] ), spridd nedanför båthusen, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), 2015 (Ralf Lundmark)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6771017, 1426512] ), noterad har slagit rot i strandbrinken, enstaka ex , 2020 (Bengt Oldhammer)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.), (13E 9b , [6747694, 1408272] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Spjärrmyr SO om (artp.), (14D 5h , [6776485, 1385033] ), f.d. grustag, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6791315, 1398112] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [6782790, 1412990] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ), ruderat och dike, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fridhult (artp.), (15D 4e , [6823698, 1371337] ), vägkant och gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Älvho (15E 4i , [68206, 14435] ), vägren, rikligt , 2014 (GHa)
Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ), vägkant, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Norr Strömsdal (artp.), (12E 1g , [6656962, 1433897] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), skogsbilvägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664511, 1430187] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
vägkant, Säfsen (artp.), (12E 3e , [6669088, 1423451] ), noterad , 2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 3f , [6665224, 1426159] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sandtag (artp.), (12E 4c , [6670504, 1413549] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd sandtag 2.5 km nv om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674932, 1424087] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Länsmansgården (artp.), (13E 0i , [6704915, 1440338] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark, 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714780, 1433070] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ), vägkant, 2019 (JJa)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Vägkors till Närsen (artp.), (12E 8e , [6690788, 1422727] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ), vägkant, 2015 (IPt)
Haga (artp.), (13E 0f , [6703509, 1426917] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ), ängsmark, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS)
Vakervägen (artp.), (13E 0c , [6701979, 1413241] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Vakervägen (artp.), (13E 0c , [6702005, 1413257] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ), ~refl~ ,igenväxande tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
S om St. Rutsberget (13E 0d , [67038, 14171] ), vägkant vid gård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Per-Ols Lisas vall (artp.), (13E 1d , [6705034, 1416727] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ), vägkant, 2016 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
200 m N vägbron över Rutån (13E 1d , [67095, 14178] ), vägkant, sparsamt , 1990 (HLe & ULe)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ), vägkant, 1988 (HLe & UGn)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Flögsjöbergsvägen (artp.), (13E 2c , [6711551, 1411227] ), rikligt längs en sträcka på några hundra meter från stora vägen. längre norrut längs vägen mer spridda förekomster., 100 , 2020 (Anders Lindholm)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro station (artp.), (13E 2c , [6711653, 1413249] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens allm. 2011 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hjvgstnembygdsgård, Grånäs (13E 2e , [67141, 14203] ), vägkant, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714140, 1420258] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714084, 1425612] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [6717850, 1411660] ), ~refl~ ,kulturmarker, 2010 (HLe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
Dala-Järna station (artp.), (13E 3e , [6715420, 1420734] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), vägkant, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), vägkant, 2012 (HLe)
Flögsjöbergsvägen (artp.), (13E 4b , [6721142, 1407902] ), enstaka plantor, noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ), ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ), ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark., ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Flatbergs-Götjärnen (artp.), (13E 5e , [6726561, 1421121] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bro över Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684062, 1407568] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Skälsåsen (artp.), (13E 0a , [6703255, 1400762] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Rågsveden (artp.), (13E 1b , [6707497, 1405728] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [6711550, 1403460] ), vägkant, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran SV (13E 2a , [6712830, 1402790] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), gårdsmiljö, utfyllnad o.d., 50-tal , 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), gårdsmiljö, grävd mark, 100-tal , 1996 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709440, 1392950] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vid kalkdoseraren (13D 3f , [67183, 13761] ), ~refl~ ,vändplan, ,frekvens allm. 2009 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Västsidan älven (13D 4h , [67244, 13883] ), skogsbilväg, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
Backselen (artp.), (13D 5i , [6729115, 1393412] ), 20 , 2012 (Magnus Stenmark)
Mellanmon (13D 6g , [67326, 13847] ), järnvägsbank, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ), spårområde, rikligt , 2011 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), vägkant, 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [67389, 13706] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens allm. 2009 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Långnäset (13D 7i , [67356, 13918] ), skogsbilväg, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Vid Öjsberget (13D 7i , [6738500, 1391210] ), skogsbilväg, alldeles för rikligt , 2011 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öst Vålberget (13D 8i , [6741, 1392] ), vändplaner och skogsbilvägar, överallt , 2010 (MNo)
mMartigårdstjärnen med omnejd (artp.), (13D 9g , [6749544, 1382634] ), 2014 (Per Skyllberg)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.), (14C 6h , [6783830, 1338540] ), vägslänt, villabebyggelse, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägkant, 2012 (HLe)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Parkering vid Hemköp Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788156, 1348597] ), noterad , 2020 (Adam Sterno, Jan Sterno, Piotr Sterno, Magdalena Grudzinska-Sterno)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789030, 1346830] ), vägkant, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Laxvadet N (artp.), (14D 4d , [6770067, 1366253] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, ruderat, 2007 (Håkan Gustafsson)
En route (artp.), (14D 7a , [6786507, 1354199] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
En route (artp.), (14D 7a , [6788337, 1352223] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
En route (artp.), (14D 7b , [6786365, 1356719] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Gubbmyren (artp.), (14D 7b , [6786972, 1357697] ), noterad , 2018 (Johan Durk)
Sälen, Fallet (artp.), (14D 7c , [6786120, 1362990] ), slänt mot väg, sandig, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802266, 1348443] ), ängsmark vid älv, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810751, 1345538] ), stugområde, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830512, 1349952] ), vägkant vid grusväg, 2010 (Magnus Bergström)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällsgården. (artp.), (15C 8h , [6840940, 1337795] ), dikesslänt vid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Mörkret, W1056, nära Gudskelovstallen (artp.), (15C 8h , [6841223, 1338679] ), vägkant på båda sidor, noterad , 2020 (Mats Lindqvist)
Mörkret (artp.), (15C 8h , [6841371, 1338403] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ), vägslänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
Älvdalens kommun, Svealand, Björnliden Fjällby, Dalarnas län (artp.), (16C 6e , [6884845, 1320808] ), i en fjällby, troligen planterade o sprider sig, 4 , 2020 (Ola Granath)

Dalarnes Flora