Lunaria annua    Judaspenningar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), trädgårdsland, gräsmatta (ej planterad , efter schaktningsarbeten, fröbank? ) , 2006 (GJn)

Dalarnes Flora