Lotus corniculatus var. sativus    Foderkäringtand


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, rikligt, storvuxen varitet , 2019 (SNy & IPt)

Dalarnes Flora