Lonicera xylosteum    Skogstry


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (DFl-49), (12G 4i , [66716, 15400] ), skogsbryn, enstaka ex , 1984 (PDm)
Vidön (DFl-49), (12G 4i , [66729, 15406] ), lövskog, enstaka ex , 1986 (PDm)
Hovnäs (12G 4j , [66744, 15454] ), hasselsnår, flerstädes , 1986 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15467] ), strandsnår, flerstädes , 1985 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15493] ), snår, flerstädes , 1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66817, 15306] ), snårskog, rikligt , 1985 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66890, 15417] ), skogsbacke, ett par buskar , 1986 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66943, 15323] ), snår, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 2e , [6664917, 1522839] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ), örtrik ängsgranskog, t.riklig , 1988 (DABS)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), skogsbacke, spridda ex , 1988 (PDm)
AVESTA

Lindsnäs, Ö om Rv 68 (70) (12G 3e , [66695, 15219] ), igenvuxen hagmark,blandskog, allmän , 1981 (CWa)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
Kolerabacken-Sågbo S om järnväg (12G 3e , [66697, 15208] ), gammal älvbrink,lövskog, t.a. , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Jönvik 700 m Ö-ut vid gruvhål (12G 6d , [66828, 15172] ), örtrik skog, 1991 (JEd)
Hässlen (DFl), (12G 6e , [66833, 15245] ), hassellund, enstaka , 1990 (MDv)
Hässlen (DFl), (12G 6e , [66834, 15245] ), hassellund, några , 1989 (MDv)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), i busksnår, t.rikligt , 1989 (JEd & BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ), skogsbryn, mindre allmän , 1989 (CGr)
Sörbo efter ägoväg (12G 7c , [66858, 15145] ), sjöstrand, carexbälte, spridd , 1990 (HPe)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lerhyttan (12G 9f , [66963, 15290] ), beteshagar/lövsnår, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), örtrik lövskog i fd hagmark o flerst omkring, enstaka , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Dalkarlsbo ikm N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ), omkring kalkbrott på hygge, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698835, 1506272] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67065, 15049] ), betesmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Limberget o fl. i Nybergets by (13G 1a , [6707, 1504] ), snårskog i kalkbranter,vägkanter etc, 2 ex. , 1987 (TLj)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Bondfallet (12F 6j , [66839, 14963] ), hagmark, 18 ex , 1989 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , ), ravinslänter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ), lundartad ravin, flerst. , 1991 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Griggers klack, skogen nedanför branten (12G 8a , [66930, 15010] ), lundartad skogsmark i anslutning till sydberg, ca 5 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Trollbacken (12F 9i , [6698313, 1492863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Bruntbo (12F 6g , [66832, 14840] ), igenväxande hagmark, enst. , 1987 (SNy)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Lövåsen .Ö om gårdarna (12F 6h , [66827, 14890] ), gammal hagmark, enstaka , 1988 (SNy)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ), skogsbryn / ängsmark, 7 ex , 1989 (SJa)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, 1988 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Ca 300 m SO Halldammen (12F 8g , [66924, 14827] ), gammalt torpställe, 1988 (THe)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14887] ), fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog, ? , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ), ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget), fl. , 1987 (SNy)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66913, 14655] ), lövskog,vägkanter,blandskog, rikl. , 1987 (AJs)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66915, 14655] ), lövskog,vägkanter,blandskog, rikl. , 1987 (AJs)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705864, 1478966] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
VIKA

Ryggen V-ut vid bron (13G 3b , [67195, 15059] ), bäckdråg, rikligt , 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Norslundsskogen (artp.), (13F 3i , [6719808, 1492506] ), parkliknande blandskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720308, 1487245] ), 2011 (DABS)
SUNDBORN

Riset (13G 5a , [67293, 15001] ), örtrik lövdom.fd. beteshage, i bäckkant o kring block, t.riklig , 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67340, 14973] ), beteshage på kalkrk mark, 1988 (JEd)
Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962), (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), enst. , 1988 (JEd)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ö om Österbyn (13G 7b , [6736680, 1509960] ), nyligen avverkad lövblandskog, tidigare upptagen som värdefull av SVS, ett medelstort ex. , 2009 (JWk)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.), (14G 2d , [6760299, 1516169] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14728] ), igenväxande fuktigt björkområde, ~10 ex. , 1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ), gammal betesmark, 5 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14909] ), igenväxande gammal husgrund, 1 stor buske , 2001 (BFo)
Nedom Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ), rasmark + klipphylla nedanför bergvägg i hög gammal blandskog, flera , 2000 (BFo)
V Kvarnberget (11F 9i , [66483, 14933] ), intill gamla gruvhål o fornåkrar,nu hög granskog, 4 buskar , 2001 (BFo)
Kvarnbergets västbranter (11F 9i , [66484, 14932] ), lundveg.mellan branten o vägen, t.riklig , 1989 (LNo)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650538, 1494349] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6650700, 1493610] ), hasselglänta i granskog, riklig , 2010 (LBr)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650742, 1493892] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad rikligt , 2020 (Janolof Hermansson)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), hassellund, 2006 (GJn)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655947, 1491335] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6655958, 1491240] ), triviallövskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6656101, 1491189] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Larsbo (artp.), (12F 3h , [6667741, 1489578] ), 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ), torrbacke, sparsam , 1987 (LNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664965, 1467925] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664985, 1467927] ), lågörtbarrskog gallrad sedan 2009, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, enstaka ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, enstakal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, enstaka ex , 1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, rikligt , 2004 (IPt)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670897, 1471524] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Dagkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ), rikligt,stora snår , 1983 (RNo)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671118, 1471855] ), lågörtgranskog sluttande, blockig kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671254, 1471487] ), planterad granskog på kalkmark, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671290, 1471243] ), sluttande kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671308, 1471280] ), lågörtgranskog kalkamrk, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.), (12F 4e , [6672566, 1472139] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttplats (12F 4g , [6672, 1484] ), 1983 (RNo)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677795, 1470705] ), granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor, 2014 (Janolof Hermansson)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ), gammal hyttmark, rikligt , 2004 (IPt)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Soltjärnsberget (artp.), (12F 5h , [6676058, 1486575] ), lövrik örtrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, riklig , 2009 (JJa)
Jätturn NR, N om Lilla Bråfall (artp.), (12F 6e , [6684272, 1471059] ), lågörtblandskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465470] ), skogstomt, 2 stora buskar , 2006 (HWk)
GRANGÄRDE

Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ), örtrik barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6682970, 1442200] ), örtrika dråg i granskog, sparsam , 2017 (LBr)
Nyhammar, V om kanalen (artp.), (12F 7a , [6685175, 1454261] ), lövskog fuktig lövskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ), ängsgranskog, fl. , 1988 (TLj)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ), örtrik granskog, riklig , 2009 (LBr)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693699, 1458590] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14601] ), ravinslänter, t.riklig , 2002 (IPt)
Bodarna (DF), (13F 2c , [67142, 14626] ), älvravin.slänt, 2 ex , 2002 (IPt)
LEKSAND

Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ), lund med hassel, 1 buske , 1981 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, enstaka , 2019 (GHa)
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ), f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare, t.rikl. , 1988 (TLj)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ), lundartad västslänt, spridd , 1988 (TLj & LBr)
Hasselbacken, Backa (artp.), (14F 1c , [6757353, 1462337] ), lågörtlövskog med inslag av lönn och hassel, 2015 (Janolof Hermansson)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), ängsbackar,beteshagar,rösen,samt flerst.i skog, frekvens:allmän >10 lok , 1986 (TLj)
"Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ), lövskog i kanten av gammal torvtäkt, enstaka , 2010 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ), grusås mitt i odlingslandskap, ymnigt , 2011 (GHa)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ), ravin, flerst. , 2009 (IPt)
Östbjörka naturreservat (14F 2c , [67627, 14637] ), blandskog, enstaka , 2016 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ), f.d. betesmark o äng,karaktärsart för traktens öppna odlingsbyggder, riklig , 1985 (TLj)
BODA

Kalkberget (14F 2d , [6760050, 1468790] ), lövsly i kanten mot grustäkt, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), f.d. ängsmark, nu gles tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765507, 1466855] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ), ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å., ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), gamla ängen. nu mest granskog, enstaka , 2006 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14692] ), kanten av gammalt kalkbrott, enstaka , 2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ), lövbuskage, enstaka , 2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67675, 14660] ), bäck, enstaka , 2007 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ), lövskog, enstaka , 2012 (GHa)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ), längs bäck, enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), igenvuxen ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), brant i kalkberg, rikl. , 1997 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67729, 14647] ), igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg, tiotals , 1997 (GHa)
400 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67730, 14648] ), brant i kalkberg, tiotals , 1997 (GHa)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773199, 1464987] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ), lövbevuxen revkalkskulle, enst. , 2000 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ), åkerholme, enstaka , 2018 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67707, 14677] ), lövsly runt vattenfylld grop i kalktipp, enst. , 1998 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ), dalgång,sumpig slänt, enst. , 1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), igenvuxen slåttermark i brant sluttning på kalkberg, massvis , 1997 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [67722, 14662] ), brant sluttning på ”getrygg” av kalk, enstaka buskar , 2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), lunddäld, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Jälltjärbäckens nedre lopp (14F 4d , [67734, 14661] ), bäckravin, enstaka buskar , 2001 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ), igenvuxet änge, enstaka buskar , 2001 (GHa)
500 m N bron över Ockerån (14F 4d , [67739, 14699] ), bäckskärning genom tallhed, enst. , 2000 (GHa)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771729, 1470453] ), örtrik lövrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
ORE

Söder om Brändan (14F 5d , [67752, 14674] ), sumpig blandskog, enstaka , 2012 (GHa)
Dalbyn, Nörder-Södertjärn (3101-2601) (14F 5d , [67781, 14651] ), strandskog, flerst. , 1985 (TLj)
Bompasset (14F 5f , [6779210, 1477610] ), ~refl~ ,övergivet huggarläger, en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Arvet Lindensänget (artp.), (14F 6c , [6780828, 1464192] ), dikeskant, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), stora fina höga buskar i gamla kalkbrottet, 20 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Enån ovan Trunna (14E 5h , [6777, 1437] ), örtrik granskog i bäckravin, 1985 (JEd)
Enådalen mitt (artp.), (14E 5h , [6777657, 1437724] ), lund, blandskog på ravinjord, 1 , 2019 (Claes Möre)
Storån vid Ön (artp.), (14E 5h , [6779479, 1435488] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ), kalkrik örtgranskog m.vårärt,måbär, rikl! , 1985 (JEd)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, 1989 (JEd & LBr)
Granån (14F 7a , [6785, 1453] ), kalkpåv.granskog m.lövinslag i bäcksänka, t.rikl! , 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ), åkerkant, 2011 (SJo)
Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.), (14E 4h , [6772009, 1435512] ), skogsbacke, 2010 (Hans Rydberg)
ÄLVDALEN

Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, ett ex , 2017 (LBr)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,bäckravin, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
MALUNG

Uvlidsmorarna (13D 1h , [67076, 13863] ), skogsmark, flera buskar , 1987 (PEr)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, 1 , 2004 (BGM)
Uvlidmorarna sydväst Baggön (artp.), (13D 1h , [6708615, 1385475] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ), hygge, ett ex , 2008 (BGM)
LIMA

Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora