Lonicera tatarica    Rosentry


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Gålsbo (12G 4j , [6674, 1546] ), på f.d.tomtmark, ett par kvarstående ex. , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685241, 1511161] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
STORA TUNA

Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), 1 , 2017 (Gunnar Bäck)
Österdalarna

GAGNEF

Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
LEKSAND

Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, 1 stor buske , 2016 (IPt)
BODA

Kyrkbacken (14F 3d , [6766230, 1467830] ), ~refl~ ,buskage bakom hus, ett litet buskage ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Västerdalarna

MALUNG

Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 1 , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora