Lonicera caprifolium    Kaprifol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ), vägkant skogsmark, 2016 (IPt)

Dalarnes Flora