Lonicera caprifolium    Kaprifol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
VIKA

Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ), dammkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), 1 , 2020 (Göran Johansson)
Österdalarna

LEKSAND

Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ), vägkant skogsmark, 2016 (IPt)

Dalarnes Flora