Lolium perenne    Engelskt rajgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), gräsmattor,vägkanter, allmän , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15218] ), torr gräsmatta, 1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Karlgrensgården 250m öster om (artp.), (12G 9b , [6695572, 1507596] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant mot åker, 2014 (DABS)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), blandskog, 2015 (IPt & SNy)
Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702495, 1489536] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ), strand mot sjön Grängen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Murbo (12F 9e , [6699799, 1473575] ), Lantgård maskinuppst., 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699967, 1473740] ), vägdike, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6698158, 1484825] ), jordgubbsodling o träda, 2020 (SNy)
Nyby (artp.), (12F 9g , [6699942, 1481105] ), dikeskant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Kupolen (artp.), (13F 1f , [6707616, 1478693] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark, noterad stjälkar/strån/skott , 2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)
VIKA

Starens, sämre körväg i SO mot Röberget (13F 1i , [67055, 14931] ), ~refl~ ,gräsklädd väg, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Falun,flerstädes i staden (13F 4i , ), gräsmattor, ruderatmark, m.a. , 1986 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), gräsmark, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Ön ,Kejsars, tomten (13G 7b , [6736320, 1506960] ), gräsmatta, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Uvberget (artp.), (12F 4f , [6670591, 1477729] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ), upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Bjöka - By (13F 2b , [6712930, 1459530] ), betesmark, gammal insåning , 2013 (IPt)
By (13F 2b , [6712970, 1459260] ), vägkanter, spridd , 2008 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, enstaka , 2008 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713220, 1462980] ), vägslänt, spridd , 2008 (IPt)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721390, 1458042] ), vägkant, 2016 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ), åkerkant, 2011 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ), vägkant, 2012 (IPt)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739650, 1451203] ), grusgång, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägkant, sjöstrand, 2015 (IPt)
Lycka golfbana (13F 7b , [67368, 14578] ), vägkanter o oslåttrade partier,bryn etc, riklig flerst.(insådd) , 1986 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Stiftsgården N kyrkan (14F 0c , [67532, 14615] ), gräsplan mot jvg,gräsmattor i närheten, flerst. , 1986 (TLj)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751170, 1472400] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Enskvarn, vid övre dammen (14F 1d , [67586, 14672] ), tidigare besådd grusplan, riklig,fertil , 1986 (TLj)
BODA

Ovanmyra, gamla småskolan (14F 2d , [6764010, 1468340] ), kanten av gräsmatta, enstaka , 2012 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ), ~refl~ ,övergiven linda, ,frekvens ej bedömd 2001 (GHa)
Sunnanåkern i Gulleråsen (14F 4d , [6771440, 1466390] ), kant mellan gräsmatta och grusplan, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Grönklitt (14E 7g , [67895, 14318] ), vägkant insåning, rikligt , 2010 (MNo)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
MORA

Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422380] ), gräsmatta, 1982 (Göran Thor)
Morastrand vid ASG (14E 3g , [67660, 14317] ), gräsmatta, enstaka , 1986 (TLj)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ), vägkant, 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
FLODA

S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ), vägkant, 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
JÄRNA

V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687853, 1393647] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.), (12D 9j , [6697115, 1395321] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), vägkant, 50 ex , 1996 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 2015 (MNo)
LIMA

Limedsforsen (14D 1d , [67562, 13688] ), vägkant ,antagligen inkommen genom gräsfröinsåning, fåtalig , 1980 (PEr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmark, sparsam , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ), ~refl~ant ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)

Dalarnes Flora