Lolium perenne x Festuca pratensis    Engelskt rajgräs x Ängssvingel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Hillersboda 75 m V om bystugan (13G 6b , [6732590, 1506680] ), troligen inkommen med gräsfröblandning, 2014 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora