Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
STORA TUNA

Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Tjärna,bl.a.Paradisvägen (13F 1f , [67084, 14775] ), vägkanter, enst. , 1988 (TLj)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Starens, sämre körväg i SO mot Röberget (13F 1i , [67055, 14931] ), ~refl~ ,gräsklädd väg, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
500 m SV Kråknäs (13F 1i , [67092, 14921] ), gräsvall mellan bäck o åker, rikligt , 1998 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
ASPEBODA

Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Tiskens V-sida,intill gångväg (13F 4i , [67202, 14907] ), kommunal rabatt, 1 stor tuva , 1986 (TLj)
Österdalarna

LEKSAND

Ullvi,mln gamla skolan o.älven (13F 6b , [67332, 14584] ), vallar o.kornåkrar, rikl. fl. , 1987 (TLj)
Leksand, nära jvgstn vid nybyggda avfarten fr.väg70 (13F 7b , [67357, 14562] ), vägkant, enstaka , 1986 (TLj)
Salutjärnen (13F 9c , [67454, 14638] ), sandmark (badstrand), enstaka , 1991 (MKp)
RÄTTVIK

Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Västerdalarna

LIMA

Limedsforsen (14D 1d , [67562, 13688] ), vägkant ,antagligen inkommen genom gräsfröinsåning, fåtalig , 1980 (PEr)

Dalarnes Flora