Lobelia erinus    Kaplobelia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Fjällsocknarna

IDRE

Ca 1 km NNO Fjätvallen (16C 8j , [6894, 1347] ), i vägkantinsåning, 1 extremt förkrympt ex (best. TKa) , 1986 (DABS)

Dalarnes Flora