Littorella uniflora    Strandpryl


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vatebosjön (DFl-49), (12G 6h , [66835, 15384] ), stenig strand, rikligt , 1986 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Smalåsen i Rossen (12G 8g , [66910, 15342] ), grusig åstrand, flerst. , 1988 (PDm)
GARPENBERG

Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
STORA SKEDVI

Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ), betad,långgrund dystrand, t.rikl , 1989 (SJa)
STORA KOPPARBERG

Hellmansö (13F 3i , [6716969, 1493339] ), stranddrift, stort bestånd , 2002 (TLj)
SUNDBORN

Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6726200, 1502710] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Isalanäset (13G 7b , [6739290, 1506180] ), stenig strand, rel rikligt , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, oerhört riklig , 2018 (LBr)
SÖDERBÄRKE

Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.), (12F 2h , [6661770, 1486420] ), tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten, 2007 (AJn)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Österdalarna

LEKSAND

Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad sparsamt , 2020 (Peter Ståhl)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
N.Tällbergs brygga ,Siljan (13F 9b , [67462, 14551] ), grunt vatten, ca 2 m2 , 1989 (MKp)
MORA

Sjurberg, badplatsen (artp.), (14E 5b , [6779454, 1408242] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673275, 1422631] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
JÄRNA

N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, 5 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Van S (artp.), (13E 4b , [6723692, 1409217] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Vansjön nedanför Vans fd station (13E 4b , [67239, 14091] ), sjö med strand och botten av sand, t. allmän , 2004 (HLe)
ÄPPELBO

Busjön (13D 2j , [67108, 13995] ), under vatten nära strand på sandbotten, 1995 (IJo)
MALUNG

Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ), tidvis översvämmad strand # (belägg), rikligt , 1989 (OSt)
1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ), tidvis översvämmad strand (belägg), t.rikligt , 1989 (OSt)
Nedanför 'Uvbron' 1,4 km SSV Kviensdammen (12D 8h , [66930, 13892] ), tidvis översvämmad strand # (belägg), t.rikligt , 1989 (OSt)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, normalt översvämmad älvstrand, rikligt , 2018 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
IDRE

Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stenloken N (artp.), (16C 3h , [6866019, 1338464] ), noterad , 2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)

Dalarnes Flora