Lithospermum arvense    Sminkrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 7g , [66852, 15332] ), banvall, 20 ex.1987 (PDm) * 0! , 1988 (PDm)
STORA TUNA

Gyllkya i Floda by (13F 0e , [6701, 1473] ), ogräs i potatis- och grönsaksland, rikligt 1987, troligen tillfälligt inkommen med hönsgödsel *, 0! bortrensad och ej sedd senare , 1988 (Inga-Lill Wallin)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1980 (Bengt Oldhammer)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ), i nysådd vall på älvmo, 25-50 ex , 1998 (SNy)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ), i gles slåttervall, 30-tal ex , 2000 (SNy)
VIKA

Hosjö, 1950 (Vanja Eriksson) * 400 m NO kyrkan (13F 3j , [67195, 14979] ), i åkerren mot stig och banvall, en-staka 1985 (ABj) *, 0! troligen utgången på grund av herbicidbesprutning 1988- , 1989 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Linghed, i brant SV-exponerad sandåsslänt vid vägen N om bron (13G 8a , [67403, 15037] ), med torrängs-arter som ullört och vårförgätmigej, slänten bränns årligen för att hindra igenväxning., 100-tals ex , 1989 (JEd o a)
Linghed (13G 8a , [6740343, 1503797] ), grässlänt, 2007 (IPt)
Linghed (artp.), (13G 8a , [67404, 15034] ), torrbacke i vägslänt som bränns varje år, 100-tals stora och små ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Norrvik, vid banvallen (artp.), (12F 5c , [6676670, 1461480] ), 1986 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (artp.), (12F 5a , [6677690, 1453050] ), på slaggvarp., 1989 (Janolof Hermansson,Gunnar Westman)
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ), vägkant, 2000 (JJa)

Dalarnes Flora