Listera ovata    Tvåblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Valla (DFl-49), (12G 8g , [66943, 15321] ), snårskog, ett fåtal , 1980 (PDm)
Valla (DFl), (12G 8g , [66943, 15323] ), vi dammen, 5 ex. , 1988 (PDm)
Dammen, Valla by, Horndal, Avesta kommun (artp.), (12G 8g , [6694530, 1532260] ), 160 , 2018 (Mats Forslund)
V Skakelberget (12G 9g , [66951, 15335] ), under kraftledning,sumpig mark, 4 ex. , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ), örtrik blandskog, 1989 (JEd)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.), (12G 6e , [6683560, 1524490] ), 10 , 2017 (Mats Forslund)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66836, 15244] ), hassellund, flertal , 1988 (MDv)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng i fd betesmark, 1990 (JEd)
Intrånget längs bäcken mot Örntjärnen (12G 7d , [66894, 15194] ), bäckravin med äldre granskog mest, 100-tals , 1989 (ADv)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), kalkhällar,etc, 1989 (JEd)
Nygårdsbjärnen, nära SÖ-stranden (12G 7e , [66867, 15202] ), kalkpåverkat kärr( litet), sparsam , 1987 (LNo)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, riklig , 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl), (12G 7f , [66860, 15276] ), skogsbacke, riklig,flerst. , 1989 (PDm)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ), ask-björkdunge i f.d. slåttermark, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6678280, 1498330] ), vägdike, 2013 (HLe)
1 km N Norns bruk (12F 5j , [66790, 14985] ), vägkant, fåtal , 1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Knapptjärnsgruvorna (12G 5a , [66763, 15002] ), lövsly v. gruvhål, ca 10-20 ex. , 1989 (KJo)
S om Norra Knapptjärnen (12G 5a , [66763, 15002] ), skogsmark vid gamla gruvhål, några ex , 1990 (MDv)
Norra Knapptjärn, vid gruvan (12G 5a , [66764, 15002] ), fuktig gräsmark, 10-tal , 1991 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (12G 5a , [66769, 15009] ), fuktig mark nära väg, 10-tal , 1991 (HPe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), klostergrund, 2017 (JJa)
Valla mosse (12G 8g , [66942, 15303] ), vår myr och sumpig skogsmark, rikligt flerstädes , 1991 (PDm)
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ), vår myr och sumpig skogsmark, rikligt flerstädes , 1991 (PDm)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, rikligt , 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, fuktäng, ca 5 , 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Griggers klack, skogen nedanför branten (12G 8a , [66930, 15012] ), lundartad skogsmark i anslutning till sydberg, 2 ex , 1991 (SJa)
SÄTER

Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ), lunsartad veg, 1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ), gammalt gruvområde, rikligt , 2008 (DABS)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14964] ), hagmark, >10 ex , 1989 (SJa)
Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (12F 6j , [66849, 14957] ), ängsliknande vägslänt, ca 20 ex , 1989 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ), gammal ängsmark/ tomtmark, 4 ex , 1991 (SJa)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ), slått. kalkpåv. vägkanter, rikligt , 1986 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen ,Norddalen (12F 9j , [66950, 14952] ), källhärd, ~50 ex. , 1987 (SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (artp.), (12F 8i , [6693554, 1490962] ), vägkant, 230 stjälkar/strån/skott , 2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Ljusterån 700 m S Ljusterbro på V-sidan (12F 9j , [66950, 14950] ), kärr nära ån, 1991 (JEd)
Svartmyrorna (artp.), (12F 9j , [6695057, 1495027] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Slätklacken (13F 0i , [6700776, 1493563] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Norbo finnmark (12F 6f , [66848, 14797] ), fuktig gammal hagmark, allmän , 1989 (THe)
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 2020 (SNy)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687110, 1471520] ), vägslänt, enstaka , 2007 (IPt)
S om Skräcka, väg W648 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norbo (12F 7f , [66873, 14793] ), strandsnår, 5 ex , 1989 (SJa)
Norbo V, väg W654 (artp.), (12F 7f , [6687671, 1477884] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Fiskarbo (artp.), (12F 7h , [6688851, 1487767] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ), gammal ängsrest, rikl. , 1987 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Öster Stensjön (12F 7h , [66899, 14874] ), fuktig skogsmark kalkpåverkad, m.a , 1989 (THe)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), i diket och ett tio meter in i skogen längs vägen, 2 ex , 1984 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Källarbosjön (12F 8h , [66903, 14876] ), fuktig skogsmark kalkpåverkad, m.a , 1989 (THe)
Risshyttan, vägkant (artp.), (12F 8h , [6690791, 1489822] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.), (12F 8h , [6691022, 1489000] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), högört-barrskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6691140, 1489105] ), 100 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691188, 1489011] ), noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), frisk-örtrik granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14888] ), fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog, ? , 1991 (SJa)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Östra silvberg (artp.), (12F 8h , [6692193, 1488705] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.), (12F 9g , [6695053, 1483523] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Tuna-Hästberg,300 m från korsv.mot Nyhammar (12F 8d , [66908, 14655] ), sensommarslåttrad äng,kalkpåv. ("Ture P:s äng"), 100-tal , 1986 (AJs)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, rikl. , 1987 (SNy)
Lundvalls äng (artp.), (12F 8d , [6690920, 1465650] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Tuna-Hästberg (artp.), (12F 8d , [6691018, 1465522] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14656] ), torr örtrik kant av myr, 10-tal , 1986 (AJs)
Tuna-Hästberg,SO g:la gruvan,mitt i vägtriangel (12F 8d , [66914, 14655] ), gläntor på gråbergsslig-grus, 50-tal , 1987 (AJs)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kärret NNV Äventyrsgruvan (artp.), (12F 8d , [6691676, 1465469] ), intermediärt kärr med barrträd, 200 , 2018 (Anders Janols)
Nedre Smörtjärn (artp.), (12F 8d , [6692092, 1466237] ), kalkbarrskog /, 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.), (12F 8d , [6692142, 1466781] ), lövrik barrnaturskog /, 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Idkerberget, mitt för skjutbanan (12F 8d , [66946, 14681] ), vägkant, 50-tal , 1988 (IAn)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692831, 1478054] ), fuktstråk i kalkbarrskog kring små kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692864, 1478098] ), 10 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Dammsjön S vid vägen (artp.), (12F 8f , [6694698, 1478178] ), 2015 (Bo karlstens)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägdiken, rikligt , 2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Åselby fäbodar, v.bäcken Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ), frodigt källdrag på moränmark,blandskog, 1989 (IAn)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696111, 1470299] ), myr, 2020 (SNy)
Ösjöbäcken N (artp.), (13F 0d , [6702215, 1469610] ), norra sidan vägslänten/diket., 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Hyttingsheden (artp.), (13F 0e , [6701484, 1470817] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbrunsdalen (artp.), (13F 0g , [6703759, 1481581] ), 2015 (Bo Johansson)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ), vägdike, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707362, 1482880] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Elstation (artp.), (13F 2f , [6710126, 1475604] ), 40 plantor/tuvor , 2017 (Matilda Elgerud)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
50 m NO Ötjärnen, v.bäcken (13F 2g , [67130, 14820] ), öppen gran-tallskog något sumpartad efter bäcken, 1 ex. , 1987 (LNi)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), södra delen efter stig, 3 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713391, 1481027] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
TORSÅNG

V Rösåsen (artp.), (13F 0i , [6703228, 1492673] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), rikkärr, 100-tals , 1997 (SBm)
ASPEBODA

Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ), källdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ), barrskog med en rikkärrsfläck, flera ex , 1995 (C Ekenberg)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ), örtrikt hygge, 50 ex. , 1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten, Stora Kopparberg s:n (artp.), (13F 4g , [6723240, 1481490] ), slåttermark, 10 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), anlagd gräsmark gräsmatta, utmagrad, klipps delvis, delvis som äng, 85 , 2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), trädgård i mager gräsmatta som slås på sensommar, 14 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), slåttrad gräsmatta, gulnande löv/blad , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng, 52 , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Ö Flädderberget (artp.), (13F 6j , [6733239, 1497436] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
N Backa (artp.), (13F 6j , [6733355, 1498119] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Isala (artp.), (13G 7b , [6738879, 1506994] ), slåttermark, noterad andrahandsuppgift från stig johansson , 2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Mårtens myrar, 3 km NV Lumsheden (13G 7e , [6735, 1521] ), öppen del av källdråg, 1997 (RLu)
Vassmyren 400 m N om (artp.), (13G 7f , [6736273, 1527767] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.), (13G 7f , [6736670, 1527995] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren, 1050 m ostsydost vägskälet norr om myren (artp.), (13G 7f , [6736741, 1528064] ), 2015 (Pär Karlsson)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ), vägkant längs grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760340, 1519350] ), myr, örtrik, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Lemmonberget (artp.), (14F 1i , [6757203, 1493463] ), barrskog /, 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ), lund, ~20 ex , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66467, 14917] ), vägdike, 14 ex , 2000 (BFo)
Billsjöns SV-spets (11F 9i , [66469, 14917] ), kärraktig strandzon, fastmarksövergång, 1 ex , 2000 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), granbevuxen ödetomt intill stig, 4 ex , 2000 (BFo)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ), gammal ängsmark, ~10 ex. , 1986 (TLn)
500 m NV Tolvsbo berg (12F 1f , [66589, 14774] ), översilad ängsgranskog, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
Staffas (12F 1f , [6659, 1479] ), igenväxande ängsmark, 1989 (TLj & LBr)
Tombo gruvor (12F 1f , [66596, 14785] ), ängsmark, flera ex. , 1982 (RNo)
100 m V Tombo torp (12F 1f , [66598, 14788] ), tidigare betad ängsmark, enst. , 1987 (ALu & TPe)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), svinrotäng m.fältgentiana, 1989 (TLj & LBr ,TPe)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, tämligen riklig , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 2 , 2016 (Anders Johansson)
Oppsveten ängen (12F 1g , [6656160, 1480893] ), slåtteräng med fårbete, rikligt , 2003 (ALu)
Flaxtjärnen väst (artp.), (12F 1i , [6659538, 1491043] ), barrskog /, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Bråtbergets SV-sluttning (12F 3i , [66693, 14935] ), översilad skogssluttning, rikl. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
NORRBÄRKE

Simmelsjön 5,5 km SV Björsjö (12F 0e , [66546, 14701] ), gammal hackslog, 1 ex. , 1986 (TLn)
Snösjöns östra spets (12F 1d , [66595, 14685] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, ca 20 ex.nära sjön , 2005 (IPt)
Aspmoren, 4 km SV Björsjö (12F 1e , [66559, 14701] ), fuktig björkmark,tidigare bete, ~50 ex , 1986 (TLn)
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66573, 14724] ), igenväxande betesmark, ~10 ex , 1986 (TLn)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, riklig , 2010 (LBr)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.), (12F 4e , [6670235, 1471338] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Flogbergets gruva (artp.), (12F 4e , [6670240, 1472120] ), 10 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Hyttberget (artp.), (12F 4e , [6672557, 1472086] ), kalklövskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.), (12F 5h , [6675795, 1486661] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Kärr mellan Skakelberget och Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14867] ), rikkärr, 50 ex , 1986 (ALu)
Soltjärnsberget (artp.), (12F 5h , [6676135, 1486595] ), hygge med entsaka aspar vid grönstensklippa, 10 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Jätturns naturreservat (artp.), (12F 6e , [6683363, 1470543] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
LUDVIKA

Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ), kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor, t.rikl. , 1991 (GEn)
Översilad sluttning nedanför Fennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ), fältskikt av ängstyp, t.riklig , 1987 (PHe)
Skepparberg (artp.), (12F 3c , [6667100, 1463527] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Notgården i Ludvika (12F 3c , [66696, 14633] ), villatomt i häck, 1 ex , 1987 (PHe)
15m N om vattnet (artp.), (12F 4b , [6671762, 1459162] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), stenig skärning vid f.d.järnväg, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), 1999 (GEn)
"Säfsbanan" ,Ö om Myrmossen (12E 1h , [66583, 14388] ), 1990 (GEn)
Övre Lövtjärn (artp.), (12E 1h , [6658755, 1438155] ), 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg, Grangärde s:n (artp.), (12E 4i , [6673600, 1441650] ), slåttermark, 20 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673685, 1441541] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673695, 1441620] ), hävdad fuktäng, 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673773, 1441357] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673942, 1441407] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Sörbergets västsluttning (12E 4j , [66719, 14450] ), björbevuxna källkärr, 25 ex , 1985 (LBr)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ), rikkärr och rik sumpskog, ett 10-tal , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679635, 1443713] ), källkärr med glest av tall, 2 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr vid källa, spridd men lokal , 2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ), rikkärr, ca 25 ex , 2007 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447920] ), rik sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
V Sexberget (artp.), (12E 5j , [6678200, 1449227] ), kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Tomossen (12E 5j , [6678530, 1447870] ), kärr, spridd , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442680] ), fuktig kalkgranskog, 2 närliggande lokaler , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683231, 1442393] ), ängsgranskog källdråg i kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683261, 1442633] ), granskog fd betesskog eller hagmark, 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683269, 1442612] ), 50 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683271, 1442607] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ), rikkärr med örtrik granskog, enstaka , 1987 (PHe)
Skräddartjärnen fd kalkbrott (artp.), (12E 6i , [6684505, 1443800] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681203, 1447750] ), källdråg, 2015 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681237, 1447722] ), örtrikt källdråg i lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681256, 1447778] ), gles örtrik sumpskog i lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Grängesberg Ö (artp.), (12F 2b , [6661784, 1457060] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), 2004 (GWm)
Märhaga (12F 5a , [66797, 14518] ), örtrik ostsluttning, rikligt , 1985 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.), (12F 6a , [6681600, 1452415] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, rikligt , 2013 (IPt)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rovfallet (artp.), (12F 7c , [6687650, 1462033] ), noterad , 2018 (Billy Lindblom)
Morberget, efter väg 646 (artp.), (12F 7d , [6685010, 1467878] ), vägkant örtrik vägkant, 20 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ), ängsgranskog, t.rikl. , 1988 (TLj)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, 1991 (IPt)
Saxhytteån (artp.), (12F 8b , [6692570, 1457080] ), örtrik sumpgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692819, 1459744] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692847, 1457696] ), noterad , 2019 (Emil Persson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Saxdalen SO (27B) (artp.), (12F 8b , [6693069, 1458956] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693425, 1459014] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693428, 1459127] ), intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693727, 1458719] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Långmyran, SSV om byn (artp.), (12F 8b , [6694120, 1458818] ), örtrik sumpgranskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog, ca 20 ex. , 1989 (IAn)
Orrbergsvägen (artp.), (12F 8c , [6692141, 1462760] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, rikligt , 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Tvärberget (artp.), (13F 1b , [6706516, 1457055] ), 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), fuktig ängsmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
Säl naturreservat (artp.), (13F 1b , [6709687, 1458258] ), örtrik sumpgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ), gammal skog med rikkärrsdråg, t.rikligt på stora ytor , 2006 (LBr & IPt)
Östra Knusberget (artp.), (13F 2a , [6711586, 1450266] ), barrskog /, 1998 (Skogsstyrelsen)
Trolldalen ,Kärrmyren (DF), (13F 2b , [67118, 14597] ), kärr, fåtalig , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713510, 1462110] ), örtrik ravin mot älven, fåtalig , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), jvgslänt mot blandskog, 100-tals ex. , 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ), vägslänt/ blandskog, 1 ex. , 2017 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721470, 1461500] ), skogsmark i närheten av kraftledning, flerstädes , 2001 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ), skogskärr, rikligt , 2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ), fäbodvall, 15-tal stora ex , 2012 (IPt)
ÅL

SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Sätergläntan (artp.), (13F 5c , [6727043, 1462678] ), 2015 (Uno Unger)
Insjön, Sätergläntan (artp.), (13F 5c , [6727471, 1462338] ), 2015 (Margareta Edqvist)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet Södra vägen (artp.), (13F 5e , [6728015, 1473590] ), 2014 (Kalle Bergström)
Svedjebäcken 400 m NV (artp.), (13F 5e , [6728601, 1473912] ), kalkbarrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
50 m söder om Kungs under elledning vid en bäck (13F 6e , [67315, 14702] ), fuktig, buskig mark med högt gräs, piprör, 2 ex , 1996 (MBe)
40 m in på vägen mitt emot vägen till Kungs (13F 6e , [67318, 14702] ), högt gräs, ganska buskigt och skuggigt, piprör, 5 ex , 1996 (MBe)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
40 m upp mot Prosgårdarna på vägen upp efter Gopa bystuga (13F 6e , [67340, 14746] ), torr, ganska näringsfattig mark, ängsskallra, 1 ex , 1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ), fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fjällgentiana, 15 ex , 1996 (MBe)
Gopa vid Prosgårdarna, Bjursås s:n (artp.), (13F 6e , [6734210, 1474110] ), slåttermark, 7 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Prosgårdarna, Gopa (artp.), (13F 6e , [6734246, 1474098] ), 2 , 2015 (Bo karlstens)
200 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), soligt dike, bergslok och jungfrulin, 4 ex , 1996 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.), (13F 6f , [6734333, 1479288] ), lågörtblandskog, 100 , 2017 (Per Johansson)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (artp.), (13F 7e , [6739325, 1472001] ), på ängen mellan vägen, härbret och ladan., 2 plantor/tuvor , 2016 (Pär Karlsson)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, ett tiotal , 2015 (LBr)
Bjursås, Skinnarbo (artp.), (13F 7f , [6736920, 1475980] ), hygge örtrikt, 5 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ), dikeskant, 2011 (JJa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 250 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ), kalkäng i bergskärning, 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bultbo1 (artp.), (13F 7f , [6738490, 1478440] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Kalle Bergström)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Göras Kalles täkt (artp.), (13F 7f , [6739450, 1477190] ), 100 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkfuktäng, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Stortäkt mot NO n.lv. (13F 7g , [67361, 14816] ), örtrikt lövsnår, f.d.slåtter el. betesmark,resp.ängskant mot vägdike, 2 lok. men fåtalig! , 1988 (JEd & o.a)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [6736450, 1481710] ), fuktig vägkant, 2001 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), sank strandäng, 2 ex , 1997 (JJa)
Listjärn - Bjursen (13F 7g , [67378, 14817] ), gräsbevuxen vägkant, flertal , 2001 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736124, 1487341] ), fuktäng, 2019 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736124, 1487341] ), fuktäng, 2018 (Kjell Furugård)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), vägkant, 2013 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, många , 2005 (JJa)
Sörskog, väg W896 (artp.), (13F 8f , [6743638, 1476929] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, ca 100 ex , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna, Bjursås s:n (artp.), (13F 8f , [6744080, 1477840] ), slåttermark, 8 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724, 1448] ), slåtterängsrest, 2 ex , 1987 (LBr)
1 km S Digerberget (artp.), (13E 6h , [6730353, 1439708] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Granbergets fäbod (artp.), (13F 6a , [6733365, 1450082] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.), (13F 6a , [6733880, 1452304] ), ravin /, 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6730881, 1460241] ), granskog på fd ängsmark, 2 plantor , 2011 (Pär Dahlström)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6731000, 1460300] ), svagt betad dämningsvall mot söder, 2011 (Pär Dahlström)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732147, 1462788] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, t.riklig, även i vägdiken , 2017 (IPt & SNy)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 7b , [6739059, 1459723] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Romma 3 km NNO (artp.), (13F 7c , [6735944, 1462814] ), vägdike med framsipprande grundvatten, 1991 (MBm)
Liss-Skssmyran mot Svissberget (10 28-11 29) (13F 7c , [67360, 14628] ), vägkanter m.översilning,skogsbryn, fl. , 1987 (TLj)
Åsledssberget (13F 7c , [6737100, 1460390] ), dike, tiotal , 2009 (GHa)
Bastbergs fäbodar (artp.), (13F 7c , [6737680, 1461970] ), några klippta med gräsklippare. de flesta i kantzonen mot gärdsgården, 2005 (USg)
Galtskallens västsluttning (13F 7c , [67382, 14610] ), lövrik barrskog, enstaka , 1985 (LBr)
Böle (13F 7c , [67386, 14635] ), f.d slåtterkärr, 1985 (LBr)
700 m Ö Björkbergsån (artp.), (13F 7c , [6739251, 1461509] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), fuktig skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736410, 1470569] ), naturlig skogsbäck /, 1997 (Skogsstyrelsen)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Knotgården (artp.), (13F 8b , [6742023, 1459172] ), 25 plantor/tuvor , 2019 (Mats Hagberg)
S - Hedgården (artp.), (13F 8b , [6743017, 1456744] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Plintsberg (13F 8b , [6743065, 1456940] ), blöt igenväxande lövskog, 2015 (JJa)
plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743727, 1456920] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743853, 1456884] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Tällberg ,m. Hjortviken o vägen (13F 8b , [67439, 14554] ), kärrkant i frisk örtgranskog, enstaka , 1987 (JEd)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.), (13F 8b , [6744703, 1458836] ), ängsrest i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng, riksväg 70 (13F 8b , [67448, 14589] ), vägdike, enstaka , 1991 (MKp)
Plintsberg (13F 8b , [6744930, 1457080] ), dike och vägkant, rikligt , 2012 (BBe)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga diken, enstaka ex ,frekvens m.allm. , 1985 (MKp)
Torrberg mellan skogsängarna (artp.), (13F 8c , [6741275, 1460033] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Mats Hagberg)
302 m S Romyr (artp.), (13F 8c , [6741973, 1463575] ), aspskog /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Ollasgården (artp.), (13F 8c , [6742794, 1460767] ), 17 stjälkar/strån/skott , 2016 (Petrus Tengnér)
Leksand (artp.), (13F 8c , [6742879, 1464401] ), 6 , 2020 (Anders J. Dahlin)
100 m NÖ Holvägen 46 (artp.), (13F 8c , [6742883, 1460973] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2019 (Petrus Tengnér)
Söder Lindberg, Leksand s:n (artp.), (13F 8c , [6742990, 1462830] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67430, 14600] ), örtrik lövskog, rikligt , 1985 (LBr)
S.Bergsäng (13F 8c , [67432, 14607] ), f.d.slåttermark,igenväxt med träd, 4 ex. , 1988 (MKp)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Norr Lindberg (13F 8c , [67440, 14620] ), örtrik lövskog, rikligt , 1985 (LBr)
Vårrödet 400 m OSO (artp.), (13F 8c , [6744046, 1462107] ), kalklövskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 650 m NO (artp.), (13F 8c , [6744954, 1462422] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Risholen - Slättberg (13F 8d , [6740970, 1465710] ), vägdike, några ex , 2004 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt & JJa)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742258, 1475774] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Faxbergs fäb., Leksand s:n (artp.), (13F 8f , [6742260, 1475780] ), slåttermark, 3 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol Siljansvägen 690 norr om (artp.), (13F 9b , [6746430, 1457859] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14557] ), lövskog, kalkmorän, 1987 (JWm)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Utby (artp.), (13F 9c , [6747856, 1461862] ), 2 , 2017 (Fredrik Enoksson)
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ), bäckravin m.lundveg., riklig , 1986 (TLj)
Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, spridd , 2008 (JJa & IPt)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, stora mängder , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Jossbodarna fäbod (13F 9e , [67489, 14700] ), f.d.ängsmark, flerst. , 1986 (TLj)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Kyrkudden, väster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14615] ), strandäng, enstaka , 2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), diken/vägrenar, flertal , 2017 (GHa)
Råbergsängarna (artp.), (14F 0d , [6752992, 1468156] ), lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Risröd (artp.), (14F 0d , [6753377, 1467896] ), noterad , 2015 (Anders Helander)
Risröd (artp.), (14F 0d , [6753377, 1467896] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ), örttrik granskog, sparsamt , 2007 (LBr)
Lisskog, Rättviks kn (artp.), (14F 0e , [6750763, 1472855] ), 2015 (Anders Waldenström)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Södra berget,mln byn o Vansbäcken (14F 0e , [67546, 14718] ), örtrik ängslövskog,f.d.slåtterängar, riklig , 1986 (TLj)
Väster Liden i Röjeråsen (14F 1a , [67584, 14545] ), igenväxta slogmarker i lövskog, 1988 (APs)
Söder Röjeråsen (14F 1b , [67583, 14556] ), igenväxt slogmark, lövskog/fårhage, enstaka , 1988 (APs)
S-Rösstjärn (artp.), (14F 1d , [6755382, 1467005] ), sandbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Gärdsjölindorna, mln Södergårsarna o väg 301 (14F 1d , [67572, 14688] ), lundveg. på f.d.betsmark o slog, riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjö - Blecket (14F 1e , [67563, 14702] ), kalkpåv. vägdike, t.riklig , 1986 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 1e , [67597, 14703] ), ängsmarker o dikeskanter, flerst , 1986 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ), landsvägsdike, flertal , 2009 (GHa)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gryssberget,vid Gryssens N-ände (14F 2d , [67626, 14653] ), lundveg.i f.d.ängsmark,revkalk, flerst. , 1985 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 2e , [67602, 14707] ), ängsmarker o dikeskanter, riklig , 1986 (TLj)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), skogsrikkärr, rikl. , 1991 (JEd & LBr)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.), (14F 3f , [6767738, 1477391] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
1 km Ö Draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ), rikkärr, enstaka , 2007 (GHa)
Brandstjärn (14F 4e , [6774060, 1472150] ), ~refl~ ,dike/vägren i kraftgata, tillsammans med brudsporrar, något tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767327, 1464563] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
Atlasruta (14F 3d ), skuggig lundveg.vägrenar, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
500 m N Åsmyren längs vägen förbi Skärbacken (14F 3d , [6765030, 1465160] ), vägren/dike, tiotals , 2011 (GHa)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ), lövskog, enstaka , 2006 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14668] ), sumpig skog, enstaka , 2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), gamla ängen. nu mest granskog, enstaka , 2006 (GHa)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ), sankmark, entaka , 2007 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67662, 14672] ), bäck i snårskog, enstaka , 2006 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 3d , [6766727, 1465264] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, spridd , 2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Boda Gammlegård (artp.), (14F 3d , [6767332, 1467878] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Boda gammelgård (artp.), (14F 3d , [6767360, 1467880] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), 200 , 2018 (Per Johansson)
Boda fotbollsplan (artp.), (14F 3d , [6767544, 1467852] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ), hävdad äng, flertal , 2016 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ), myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Änderåsen (artp.), (14F 3d , [6769330, 1466780] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
N Gammelsvad (artp.), (14F 3e , [6766665, 1471457] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), rikkärr, frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), äng/fuktig skogsmark, 2008 (Gunnel Sundberg)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767450, 1471690] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ), dike, fåtal , 2008 (GHa)
Järpessvad (14F 4c , [67704, 14642] ), kanten av skogsbilväg, ca 50 st , 2009 (GHa)
Laduänget (artp.), (14F 4c , [6771780, 1464204] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ), rikkärr, rikl."hundratals" , 1998 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ), dike, ymnigt , 2017 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), kanten av övergivet kalkbrott, rikl. , 1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, rikl. , 1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ), f.d.slog, tiotals , 1998 (GHa)
200 m V kraftledningen i Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ), hjulspår i kärr, fåtal , 1997 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67729, 14647] ), igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg, tiotal , 1997 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), massor , 1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773156, 1464863] ), rikkärr/kalkkärr /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
300 m V Hålgarstjärnen (14F 4c , [67732, 14639] ), sumpmark i granskoig, enst. , 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ), skuggig lundveg.vägrenar, frekvens:m.a , 1985 (TLj)
Bysjön SV (artp.), (14F 4d , [6770180, 1465925] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ), dike/bäckdråg, rikligt , 2014 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), lövdunge på kalkberg, enst. , 1999 (GHa)
V om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ), sluttning/vägkant, enstaka , 2002 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), ruderatmark på kalkmakadam.buskbeväxt tipp för kalksten, mkt.rikl. , 1998 (GHa)
Osmundsberget NV del (14F 4d , [67708, 14674] ), lövdunge på kalkberg, rikl. , 1998 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ), fuktlövskog o ängsartad granskog, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ), åker samt sumpskog, enst. , 1997 (GHa)
200 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14655] ), översilad granskog, enst. , 2000 (GHa)
Kärvsåsen, NV -ligaste gården (14F 4d , [67719, 14672] ), lövskog i brant sluttning på kalkberg, enst. , 2000 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), lövskog på revkalkberg, hundratals , 1998 (GHa)
Västombäcken ,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Skogsbilväg Ö-ut från avtag.t.Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), dike/vägslänt, tiotals , 1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), vägren, rikligt , 2010 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ), sumpskog, enstaka , 1997 (GHa)
300 m N Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ), kalkstensskravel vid "gruvhål", ett tiotal , 2012 (GHa)
Hedsänget, 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), sumpskog/rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
ORE

Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ), dike, fåtal , 2010 (GHa)
Dalbäcksravinen (14F 5c , [67757, 14641] ), frodig bäckravin, några tiotal , 2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, rikligt , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ), rikkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67757, 14654] ), fuktig granskog, < 10 , 2010 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Klysenhol (artp.), (14F 5d , [6776200, 1465929] ), längs vägen ner mot gården, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
400 m V Bäckmyren (artp.), (14F 5d , [6776353, 1465223] ), 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777038, 1467370] ), fuktig blandskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, ca 5 ex , 2007 (LBr)
Eldsmor (14F 5d , [6777198, 1467809] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Eldsmor (artp.), (14F 5d , [6777198, 1467809] ), 10 , 2010 (Gunnar Hagelin)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ), rikkärr, flertal , 2013 (GHa)
Norrboda v."gammelstan" (14F 5e , [67779, 14702] ), efter bäcken i slåttermark m.kärrsälting,rödkämpar m.m., t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), rikkärr i ängsgranskog, 1987 (JEd)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780111, 1462524] ), barrskog / rikkärr/kalkkärr, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Arvet Lindensänget (artp.), (14F 6c , [6780828, 1464192] ), i en grupp i igenväxande änge, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Grivgatan (artp.), (14E 4h , [6773798, 1437793] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Torrvål (artp.), (14E 4h , [6774336, 1437275] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck, Gubbgården (artp.), (14E 4h , [6774370, 1437129] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774370, 1437129] ), 6 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774370, 1437129] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
Skeervägen (14E 4h , [6774374, 1437102] ), dike , samt på änge N om vägorsningen, några ex , 2008 (BOr)
Skeervägen (14E 4h , [6774480, 1439470] ), dike, 20 ex , 2008 (BOr)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Holen (14E 5h , [67755, 14369] ), ängsrest m.brudsporre, ca 20 ex. , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 20-tal ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ), frisk lundartad lövgran-skog (m.vårärt,skogsvicker,underviol,trådfräken), 1985 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67819, 14421] ), friskängsveg.v. f.d.kärrväg i granskog, enst! , 1987 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn-Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782348, 1440883] ), 5 , 2020 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT92 (artp.), (14E 6i , [6782564, 1443478] ), ytterslänt, 10 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT288 (artp.), (14E 6i , [6782588, 1443500] ), ytterslänt, 10 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6782606, 1443041] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 30 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783026, 1443120] ), 15 , 2020 (Bengt Oldhammer)
N om Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14427] ), rikkärr, t.rikl! , 1985 (JEd)
N om Åberga-Brändan (14E 6i , [67833, 14429] ), vägkant, t.rikl! , 1986 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783376, 1440641] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ), vägkant m. kalkängsveg., 1985 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783779, 1440325] ), 200 , 2020 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT250 (artp.), (14E 6i , [6783975, 1444030] ), hela vagsidan, 50 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT13 (artp.), (14E 6i , [6784012, 1444082] ), hela vagsidan, 20 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Kallmora mot SV (14E 6i , [67842, 14439] ), igenväx.kalkfuktäng,1/2-skugga, rikl! , 1986 (JEd)
Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6784590, 1441451] ), lövrik barrnaturskog /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Hornberga (DF), (14E 7h , [67879, 14357] ), rikt källkärr (m.bl.a. brudsporre o. fjällskära), 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ), rikkärr,1/2-skugga, 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Gruvbackarna , vid slogboden (14E 7i , [6785228, 1443499] ), 2009 (BOr)
S om Mässbacken, mellan Malungsgruvan och Östermalm (14E 7i , [6785299, 1443758] ), på båda sidor om vägen, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Nederberga v. lv. (14E 7i , [67854, 14421] ), fuktigt vägdike, 1987 (JEd)
Kallmora mot Ö 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ), slåtter - kalkfuktäng, rikl. , 1988 (JEd)
Kallmora, Wests änge, Ore s:n (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), betesmark, 50 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Nordväst Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785485, 1445256] ), äng där hävden upphört. borde återupptas !, 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67858, 14456] ), lv.-dike, 1987 (JEd)
Skattungbyn mot V (14E 7j , [67861, 14473] ), fuktig rik granskog, enst! , 1987 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14511] ), rikkärr (vårärt,underviol,etc.), 1985 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14513] ), kalkfuktäng (brudsporre,hårstarr), 1986 (JEd)
Ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ), rikkärr-örtrik frisk ängsgranskog (m.bl.a.guckusko), 1985 (JEd)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784919, 1452235] ), lövängsrest / rikkärr/kalkkärr, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Grafskänget (artp.), (14F 6a , [6784960, 1451373] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Öst om Lissberget (14F 9b , [67981, 14573] ), myr, 1 ex. , 1985 (EGu)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6799204, 1457777] ), brandfält / sekundär lövnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik kärrkant (m gräsull o. fjällskära), rikl , 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), rik växtlokal, dels nere vid vägen och sedan längs bäckar upp mot berget där det är lövbrända., 100-tals , 1986 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.), (15E 0g , [6804175, 1430244] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
V Untorp i sydsluttning (15E 1e , [6808, 1424] ), rikt bäcksrtåg, 1987 (BOr)
Koppången N (artp.), (15E 1j , [6809517, 1447011] ), noterad , 2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814, 1446] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ), örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del, några ex , 1989 (BOr)
Österåberget mot SO (15E 2j , [68140, 14464] ), myr, minst 2 ex. , 1987 (EGu)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, fåtalig , 2012 (LBr)
Bengtarkilen (artp.), (15F 1a , [6805, 1454] ), ett ex, 1991 (Bengt Oldhammer)
Bengtarkilen (artp.), (15F 1a , [6805821, 1454716] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
MORA

Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), blandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.), (14E 3c , [6765987, 1411336] ), barrnaturskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Täxberg (artp.), (14E 3e , [6768742, 1421403] ), lövbränna /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1990 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs, kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771720, 1435220] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Vattnäs, kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771720, 1435220] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Vattnäs, kalkberget (14E 4h , [67718, 14352] ), uppröjd f.d.slåttermark, 3 ex , 1989 (BOr)
NV Stentjärnarna-Dyverdalen (15E 1e , [6809, 1422] ), vid näringsrika bäckar, något dussin , 1986 (BOr)
Stentjärnarna (artp.), (15E 1e , [6809866, 1422257] ), orsasidan, 1986 (Bengt Oldhammer)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829426, 1421732] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829440, 1421693] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Ogsjötjärnen (artp.), (14D 0h , [6751598, 1388760] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
ÄLVDALEN

Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ), rikkärr vid källa, 10 ex i blom , 1987 (LBr)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), rikkärr, 70 plantor/tuvor , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Garberget (artp.), (14E 5d , [6778342, 1417984] ), bergbrant / barrnaturskog, 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Sälsmyren (14E 8c , [67930, 14146] ), 2004 (RBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, ett 50-tal , 2012 (LBr)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826636, 1403678] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826735, 1403659] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Storhäden (artp.), (15E 6a , [6834362, 1402548] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
HAMRA

Orsa finnmark (artp.), (15E 7h , [6839618, 1439727] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ), övergiven gårdsplats, enstaka , 2012 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, snett emot bygdegården., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora Kroktjärn (artp.), (12E 1g , [6656342, 1431772] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), 1999 (GEn)
Lillåbron (artp.), (12E 4d , [6670552, 1418262] ), ängsmark vid vägen, 3 , 2019 (Urban Gunnarsson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
FLODA

Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696336, 1446541] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Håvberget (12E 7g , [6685053, 1434419] ), utmagrad gammal åkermark, 1 ex , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
"Håvberget ""G:a åkern""" (artp.), (12E 7g , [6685076, 1434461] ), 12 stjälkar/strån/skott , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
JÄRNA

St. Gnupen O-sluttning (13E 5c , [67260, 14115] ), backkärr med barrskog, 3 ex , 1990 (HLe & ULe)
Ca 300 m O St Gnupens topp (13E 5c , [6726138, 1411640] ), rikkärr kring liten bäck, 3 ex , 1995 (HLe)
Öradtjärnsbäcken ,~500 m V Skålkarls.Snårberg (13E 5d , [67276, 14161] ), backkärr, ~40 ex , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687853, 1393647] ), fuktig gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Garaget i Busken (artp.), (12D 7i , [6688137, 1393615] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Sven-Erik Jansson)
Horsmyren norr Oxbäcken (artp.), (13D 1i , [6709540, 1393057] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Lars Efraimsson)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67326, 13924] ), skogsmyr, några tiotal , 2006 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 4 ex. , 2016 (BGM)
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ), rikkärr, sparsam , 1995 (JEd)
2,5 km öster Klacken (13E 5a , [6725, 1400] ), frisk fuktig granskog och vägdike, 1981 (SSv)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 3 , 2020 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ), rikt backkärr, 8 ex. , 2015 (BGM)
LIMA

Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342460] ), kärr, sluttande, 11 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ), backkärr, 3 , 2009 (BGM)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
TRANSTRAND

Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.), (14D 4f , [6770518, 1377665] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.), (14D 4f , [6772070, 1376890] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6783991, 1359855] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359860] ), granskogsbryn mot kärr, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359930] ), kärr, öppet, 11 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783092, 1360275] ), sluttande myr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, riklig lokalt , 2011 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793630, 1355720] ), granskog, sluttande, sank, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793920, 1355590] ), myr, sluttande, trädbevuxen, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6794050, 1355560] ), myr, sluttande, trädbevuxen, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6794070, 1355540] ), myr, sluttande, trädbevuxen, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794560, 1355360] ), myr, öppen, sluttande, 22 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794610, 1355370] ), myr, öppen, sluttande, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794640, 1355400] ), myr, öppen, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792260, 1361979] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Högstrand vid guckuskolokalen (14D 8c , [67923, 13625] ), fuktig tallmgr,sluttande, 1980 (SSv)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, riklig , 2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, sparsam , 2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793066, 1362282] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793068, 1362131] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793085, 1362030] ), 2 , 2020 (Andreas Öster)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ), 4 ex , 1989 (DABS)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354940] ), myr, öppen, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795380, 1354710] ), myr, sluttande, källflöde, 33 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795400, 1354700] ), myr, sluttande, granbevuxen, 6 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795430, 1354690] ), myr, sluttande, granbevuxen, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795450, 1354690] ), myr, sluttande, granbevuxen, 13 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795490, 1354700] ), myr, sluttande, granbevuxen, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795500, 1354740] ), myr, sluttande, blandskog, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354770] ), myr, öppen, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354800] ), myr, öppen, sluttande, 27 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795540, 1354780] ), myr, öppen, sluttande, 6 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795570, 1354780] ), myr, öppen, sluttande, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795630, 1354690] ), kärr, 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, spridd , 2008 (LBr)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795030, 1355120] ), myr, öppen, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795100, 1355080] ), myr, öppen, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, riklig och spridd , 2009 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), backkärr, 3 ex , 1989 (DABS)
Treforsbäcken (artp.), (15D 1b , [6807503, 1355520] ), barrnaturskog /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Risdalen (artp.), (15C 6i , [6834094, 1343014] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ), rikmyr på diabas, 3 ex , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr och rik sumpskog, 100-tals , 2010 (LBr)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 7j , [6835584, 1348145] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 7j , [6835715, 1348262] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärrskant mot vägen, spridd , 2013 (LBr)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 7j , [6836484, 1348464] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ), myr, 2004 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Blekvasselåsen (artp.), (15C 8i , [6840177, 1342533] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ), bäckdäld och rikkärr, spridd , 2010 (LBr)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ), rikkärr och rik sumpskog, ett tiotal , 2018 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikkärrkant, ~ 10 ex , 1989 (DABS)
2 km N om Bergsvallen (15C 9j , [68498, 13459] ), rikkärr, 1 ex , 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ), bäckdråg, enstaka , 1989 (DABS)
Sidan , Gravdalen (15D 7a , [6837367, 1350153] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
IDRE

Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891218, 1318199] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora