Listera cordata    Spindelblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), skogs o myrmark SV berget, flerst , 1989 (PDm)
GARPENBERG

Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ), gammal-skog, 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SÄTER

Limes Norrlandicus (artp.), (12F 7j , [6686671, 1497695] ), 100 plantor/tuvor , 2015 (Caroline Greiser)
SILVBERG

Björnhålet. (artp.), (12F 8f , [6693062, 1479061] ), 2014 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), frisk-örtrik granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Nyckeltjärnarna SV Långhagen (artp.), (12F 8c , [6692451, 1464769] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckeltjärnarna O (artp.), (12F 8c , [6692554, 1464914] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäckravin, 2012 (SNy)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Rudtjärnen (artp.), (12F 9g , [6696850, 1480180] ), skogsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Sallbromyran 300 m NO (artp.), (13F 3e , [6717301, 1472251] ), skogliga småvatten / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Husing)
TORSÅNG

V Rösåsen (artp.), (13F 0i , [6703228, 1492673] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
SUNDBORN

V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Maggasmyren 800m SO om (artp.), (13G 7f , [6736670, 1527995] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Öster om Falklottamyren (artp.), (13G 8f , [6743093, 1526529] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
201 m S Back-lars Myr (artp.), (13G 9a , [6747045, 1503886] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ), ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N Bredsjön (11F 9h , [6649501, 1488487] ), myr, 2009 (GJn)
NORRBÄRKE

3 km S Hällsjön (12F 1c , [66557, 14632] ), barrskog, ca 40 ex , 1989 (HWk)
50 m V Sälktjärn (12F 1d , [66583, 14654] ), sank barrskog vid bäckutlopp, 1 ex , 1989 (HWk)
Starboskogen (artp.), (12F 5e , [6677278, 1470907] ), 4 , 2000 (Krister Fredriksson)
Starboskogen (artp.), (12F 5e , [6677278, 1470907] ), 5 , 2008 (Krister Fredriksson)
GRANGÄRDE

Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), fuktig granskog med vitmossa, 2 ex , 1989 (HWk)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683279, 1442393] ), ängsgranskog kalkgranskog, 5 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Ramsnorsberget nordostsluttning (artp.), (12E 7i , [6686295, 1444438] ), kärr, 5 plantor , 2014 (Janolof Hermansson)
Brynberget 2 (artp.), (12F 8b , [6694201, 1455310] ), 70 plantor/tuvor , 2017 (Bonnie Nilzon)
Österdalarna

GAGNEF

Norr Prästbodarnas naturreservat (3). (artp.), (12F 9c , [6699670, 1460157] ), 15-20 ex. minst. , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Norr Prästbodarnas naturreservat (artp.), (13F 0c , [6700175, 1460248] ), ca. 20-30 ex. , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Tryssberget (13F 0c , [6704500, 1461600] ), 2003 (TRy)
Säl (13F 1b , [67092, 14588] ), källmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67123, 14593] ), fuktig skogsmark, enstaka , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67124, 14635] ), fuktig skogsmark, enstaka ex. , 2002 (IPt)
ÅL

Kungs (13F 6e , [67314, 14700] ), ~refl~ ,öppen våt mark under elledning med högt gräs, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
BJURSÅS

Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738450, 1478455] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738467, 1478633] ), 3 , 2009 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738471, 1478487] ), 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.), (13F 7f , [6738480, 1478640] ), 2 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
Fjällgrycken NV (artp.), (13F 8g , [6743099, 1483440] ), gransumpskog / källpåverkad mark, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
St Bladberget (artp.), (13F 8h , [6744453, 1486523] ), barrnaturskog / hällmarkskog, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
SILJANSNÄS

Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735530, 1430617] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739975, 1434558] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
LEKSAND

1100 m SV Östra Balkbodarna (artp.), (13E 5j , [6727350, 1447072] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.), (13E 6e , [6731033, 1422423] ), kärr öppet kärr, 1 plantor/tuvor , 2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718900, 1450960] ), blandskog, sank, sluttande, 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.), (13F 6a , [6733880, 1452304] ), ravin /, 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Ärtknubben, 700 m OSO Ärten (13F 8g , [6743959, 1482519] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6743959, 1482519] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ), igenvuxen fuktigfäbodmark, 2000 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744374, 1482723] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744374, 1482723] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Plintsberg (13F 9b , [6745240, 1456770] ), vägkant, 1 ex. , 2012 (BBe)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Korantberget (artp.), (14F 0g , [6752031, 1484798] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6751828, 1485209] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, 200 m V om Våndalösmyran (14F 0h , [6751828, 1485209] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, V om Våndalösmyran (14F 0h , [6752031, 1485415] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
RÄTTVIK

Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6753035, 1467757] ), 2008 (Björn Abelson)
Kalleråsmyren (artp.), (14F 1e , [6758944, 1472356] ), blandsumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1h , [6758798, 1489900] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Trollberget/bodberget (artp.), (14F 2h , [6763869, 1489726] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763920, 1489700] ), 2015 (Jörgen Sundin)
Trollberget/bodberget (artp.), (14F 2h , [6764029, 1489775] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.), (14F 2h , [6764062, 1489852] ), sumpskog, noterad , 2018 (Michael Löfroth)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6764196, 1489847] ), källdråg, 2015 (Jörgen Sundin)
Eljasberget (artp.), (14F 2i , [6763934, 1492885] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
BODA

Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ), ~refl~ ,surdrag i tallskog, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ), gles barrskog sluttande mot myr, ett tiotal , 2010 (GHa)
Sunden (14F 4c , [67734, 14629] ), kanten av myr, fåtal , 2010 (GHa)
200 m SV Stängsdiken,"Pringöllok" (14F 4d , [67715, 14656] ), ~refl~ ,sankmark, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ), ~refl~ ,kanten av sankmark, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

Sunden (14F 4c , [6773470, 1462330] ), källdråg, ett tiotal , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), källdråg, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsbergets naturreservat (artp.), (14F 9f , [6798434, 1475600] ), noterad , 2017 (Julia Pettersson)
N om Skärjämnaren (15F 2c , [6810476, 1464632] ), lövrik skogsmark,översvämmad, 2005 (JHe)
1 km SO om S. Ormtjärnen (15F 2c , [6811500, 1463734] ), skogsmark, 2005 (JHe)
SO om S.Ormtjärnen (15F 2c , [6811595, 1464172] ), skogsmark,våtmark, 2005 (JHe)
800 m SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813453, 1464235] ), skogsmark, 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark, artrik våtmark, 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark,våtmark, artrikt, 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ), artrik skogsmark,värdfull skogsbäck, 2005 (JHe)
N om Lannaberget , S om Havatjärnen (15F 3c , [6817883, 1463601] ), artrik lövrik skogsmark,översilad, 2005 (JHe)
500 m NV Havatjärnen (15F 3c , [6818735, 1463121] ), artrik skogsmark, allmän i rutan, mer än 10 lokaler , 2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ), artrik lövrik skogsmark,översilad, 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ), skogsmark, 2005 (JHe)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ), granskog, 1993 (SBD)
Skarungsmyren (artp.), (15E 1j , [6807254, 1447180] ), barrnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6809012, 1446723] ), barrnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Öster Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814360, 1446704] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814631, 1445864] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Österåberget (15E 2j , [6814631, 1445864] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818522, 1422677] ), äldre granskog, noterad , 2018 (Tony Svensson, Claes Ingvert, Mats Karlsson, Sofia Lund)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ), högstammig granskog, spridd , 2018 (LBr)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ), blandskog vid bäck, enstaka , 2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ), kärr, 1999 (TLj)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ), källdråg i skogen, några få , 2015 (LBr)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807330, 1459270] ), björksumpskog, sparsamt , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ), ~refl~ ,bäck i backkärr, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735738, 1423969] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735772, 1424437] ), 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735930, 1423951] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken (14E 0e , [6750740, 1421680] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lissbäcken 110 m NV dess korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6753110, 1423820] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [6753130, 1423590] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,350-500 m V Lavasdammens Ö ände (14E 0e , [6753930, 1421440] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m V Lavasdammens V ände (14E 0e , [6754300, 1421510] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1430 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754690, 1421640] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,180 m V Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754800, 1421040] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754810, 1421230] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Knasmossberget (artp.), (14E 3b , [6766434, 1408867] ), barrskog, 2010 (Henrik Weibull)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.), (14E 4a , [6771116, 1401321] ), , sumpskog, bäckdråg, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771137, 1402084] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771151, 1402088] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 13 (artp.), (14E 4a , [6771245, 1400987] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 14 (artp.), (14E 4a , [6771292, 1400907] ), talldominerad blandskog, sumpskog, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Dyverdalen (artp.), (15E 1e , [6809012, 1422120] ), gammal gran-naturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Rädån S (artp.), (14E 7f , [6785812, 1429152] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kallbolsfloten i V (14E 8f , [6792200, 1427760] ), granskog med mossa och blåbär, något 10-tal , 2010 (LBr)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.), (14D 2h , [6762548, 1386016] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Åsberget (14D 3j , [6768110, 1399140] ), ~refl~ ,örtrika fläckar i tallsluttning, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), fuktig skog runt bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 18 (artp.), (14D 5g , [6777366, 1382615] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 22 (artp.), (14D 5g , [6777377, 1382703] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ), skogsväg med omgivande tallskog, spridd , 2016 (LBr)
Mångsbodarna nr 19 (artp.), (14D 5g , [6777398, 1382641] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777897, 1382358] ), sumpskog, noterad , 2012 (Jörgen Sundin)
Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777151, 1388972] ), frisk gammal barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 600 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775321, 1390489] ), barrskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Oxeråsen (artp.), (14D 5j , [6775073, 1398950] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Helena Björnström, Ellinor Delin)
Oxeråsen (artp.), (14D 5j , [6775092, 1398978] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Helena Björnström, Ellinor Delin)
Norr Oxeråsen (artp.), (14D 5j , [6775095, 1399420] ), 10 , 2016 (Andreas Marklund, Johan Moberg, Lars Gerre, Linnea Hedman, Lars-Erik Nilsson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779687, 1399517] ), fuktig granskogssluttning, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), övergången granskog/kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ), sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.), (14D 7j , [6786245, 1396222] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
där bäcken rinner upp vid Storskär (artp.), (14E 7a , [6785268, 1400688] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Trängslet, V flygplatsen (artp.), (15D 1h , [6809994, 1387469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ), bäck och sumpskog, 2003 (LBr)
Kropptjärn, göl V om (artp.), (15D 2j , [6812862, 1395947] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ), granmor med källor och översilningsmark, sparsam , 2016 (LBr)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817255, 1392512] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rödhällhäden S (artp.), (15D 4e , [6820782, 1374017] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Västerrödhällan (artp.), (15D 4e , [6821801, 1373706] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Järvfljotbäcken (artp.), (15D 4h , [6822558, 1385831] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ), örtfläckar i blåbärsgranskog, 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ), kärr med flarkar, 2003 (LBr)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.), (15E 0a , [6803770, 1404805] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Prästbodarna (artp.), (15E 2a , [6811087, 1400480] ), dike och skogsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rälldalen, V om (artp.), (15E 5a , [6828630, 1403170] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829649, 1400764] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, liten myr O om (artp.), (15E 6a , [6830207, 1401589] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Storhädens V-sida (artp.), (15E 7a , [6835558, 1400968] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [68336, 14342] ), backkärr och sumpskog, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1991 (Johan Abenius)
Börningsberget i öster, pkt 464, 400 m SSO (artp.), (15E 9h , [6848491, 1437435] ), fuktig barrnaturskog, 2012 (Crister Albinsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Jägaråsen (artp.), (12E 2h , [6662066, 1436073] ), 1 , 2018 (Billy Lindblom)
Jägaråsen (artp.), (12E 2h , [6662180, 1436076] ), 10 , 2018 (Billy Lindblom)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434350] ), 2015 (Gunnar ErikssonJanolof Hermansson, Thorild Jonsson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670851, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677603, 1423913] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677701, 1424015] ), litet sumpdråg, 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677755, 1423875] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5g , [6677249, 1433871] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.), (12E 5g , [6677317, 1433846] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
FLODA

Flen,östra sluttningen (artp.), (12E 7i , [6689772, 1443660] ), 2 , 2017 (Ulf Svensson)
NÅS

Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
JÄRNA

Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ), gransumpskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Ca 200 m NV Norra Tvåbudtjärn (13E 3b , [6718870, 1406721] ), ~refl~ ,kärrkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Storhåjen östra sidan (13E 3c , [6717614, 1410528] ), ~refl~ ,sumpskog, 1989 (HLe)
Mosse mellan Flögsjöbergets höjder (13E 4b , [6723250, 1406350] ), ~refl~ ,mosse, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724751, 1411720] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724870, 1411645] ), grandominerad sumpskog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6724052, 1415907] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ), ~refl~ ,bäck med barrblandskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
ÄPPELBO

Risåsberget N om (13E 0a , [6700420, 1400130] ), ~refl~ ,fuktig granskog, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

NÖ. Getporsmyran (artp.), (13D 1i , [6708211, 1390206] ), gransumpskog / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709200, 1393130] ), kärrkant, 10 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Getåsens gamla fäbodar (artp.), (13D 2h , [6714993, 1385417] ), 200 plantor/tuvor , 2016 (Lars Efraimsson)
Skördrisberget (artp.), (13D 3e , [6719732, 1372024] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, enstaka , 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Oxvadberget (artp.), (13D 7c , [6739529, 1361271] ), barrskog / lövträd, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Megrinn - Långgräskölen (artp.), (13D 8e , [6743328, 1373059] ), gransumpskog /, 2005 ((sks), Henrik Liliedahl)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, 2 ex , 2008 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750845, 1384268] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6750845, 1384268] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupens NR (artp.), (14D 0g , [6751574, 1384596] ), grannaturskog på brant no-sluttning, 1991 (MBm)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ), skogskant vid rikt backkärr, 2015 (BGM)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751069, 1395365] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751128, 1395357] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
LIMA

Tandövarden (artp.), (13D 9b , [6748848, 1357992] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Björbäcken (artp.), (13D 9c , [6746714, 1361900] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6773527, 1332672] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6773684, 1331598] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774100, 1331755] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774903, 1332720] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774982, 1332153] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bössvallen (artp.), (14C 4h , [6774386, 1337325] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 5g , [6775068, 1332382] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785180, 1338160] ), kärrkant, 2 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785820, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 12 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 7 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786360, 1344850] ), granskog, sank, fjällsluttning, 4 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786800, 1344550] ), granskog, vid fjällfot, 12 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786870, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, 100 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786920, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, 13 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786960, 1344620] ), barrskog, gles, vid fjällfot, 30 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6785950, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 6 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786040, 1345030] ), kärrkant, vid fjällfot, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786100, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786120, 1345020] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 31 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 9 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, 13 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788760, 1348320] ), myrkant, vid bäck, 12 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348350] ), granskog, vid bäck, 12 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788890, 1348370] ), granskog, vid bäck, 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788920, 1348380] ), granskog, vid bäck, 13 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788940, 1348390] ), granskog, vid bäck, 32 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788960, 1348390] ), granskog, vid bäck, 6 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789530, 1349310] ), granskog, 90 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789530, 1349320] ), granskog, 300 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789530, 1349340] ), granskog, 10 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789540, 1349350] ), granskog, 200 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789700, 1349510] ), barrskog, vid källflöde, 500 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6791080, 1349820] ), källflöde vid strömmande skogsbäck, 60 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Trångvarden, östra sluttningen (artp.), (14D 0b , [6752891, 1356868] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Tandövarden (artp.), (14D 1a , [6755618, 1353590] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
V Öresjön (artp.), (14D 1b , [6756809, 1358166] ), noterad , 2017 (Andreas Öster)
Flybäcken (artp.), (14D 1b , [6759109, 1359304] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Skatåshön (artp.), (14D 1e , [6756010, 1374931] ), barrnaturskog /, 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gammalsätersberget (artp.), (14D 2b , [6762103, 1357149] ), barrnaturskog /, 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
TRANSTRAND

Skärfjället (artp.), (14C 8i , [6792994, 1342632] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795570, 1348740] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795590, 1348760] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795640, 1348810] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795680, 1348870] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795720, 1348910] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795730, 1348950] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795740, 1348960] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795760, 1348970] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795770, 1348980] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795770, 1348990] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795780, 1349010] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795800, 1349030] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795810, 1349050] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795830, 1349070] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795840, 1349080] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795860, 1349100] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795880, 1349200] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795990, 1349400] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796000, 1349410] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796020, 1349410] ), granskog, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770435, 1367940] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Klittfallet, stupet (artp.), (14D 4d , [6770579, 1368013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.), (14D 5b , [6775230, 1356860] ), myrkant, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776380, 1360870] ), granskog, 14 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776470, 1361000] ), granskog, vid sankmark, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777200, 1361350] ), granskog, örtrik, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777210, 1361630] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777210, 1361670] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777300, 1361670] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777310, 1361650] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777430, 1361940] ), myrlagg, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777490, 1362100] ), granskog, sank, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777570, 1362630] ), grustagskant, vitmossebevuxen, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362450] ), blandskog, sank, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362600] ), granskog, ung, 14 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777720, 1362870] ), blandskog, ung, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777940, 1362310] ), sluttande hjortronmyr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778070, 1362270] ), granskog, fuktig, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778170, 1362460] ), granskog, fuktig, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778180, 1362420] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778180, 1362460] ), granskog, fuktig, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778190, 1362420] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Källmyråsen (artp.), (14D 5e , [6778057, 1370108] ), barrskog /, 2005 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783580, 1359850] ), granskog, fuktig, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783600, 1359980] ), kärr, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783610, 1359950] ), granskog, fuktig, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783700, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783840, 1359810] ), granskog, fuktig, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783950, 1359780] ), surdrog i sluttande granskog, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359770] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784080, 1359770] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359790] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359830] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6b , [6784141, 1359957] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6784218, 1356977] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780520, 1361010] ), granskog, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780530, 1361050] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780540, 1361000] ), granskog, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780550, 1361110] ), granskog, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780560, 1361080] ), granskog, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780570, 1360980] ), granskog, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780590, 1360950] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780770, 1360940] ), granskog, 26 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780840, 1360940] ), granskog, 50 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780840, 1360950] ), granskog, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780870, 1360940] ), granskog, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361020] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782620, 1360520] ), granskog, fuktig, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782710, 1361320] ), kärr vid bäck, barrskog, 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782740, 1360470] ), granskog, fuktig, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782760, 1360470] ), granskog, fuktig, sluttande, 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783080, 1360260] ), granskog, fuktig, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783250, 1360310] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783290, 1360290] ), granskog, fuktig, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783340, 1360310] ), granskog, fuktig, sluttande, 21 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783350, 1360300] ), granskog, fuktig, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hösätern (14D 6e , [6780600, 1370800] ), rikligt , 2003 (Henrik Liliendahl)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786410, 1351170] ), granskog, mossig, fjällsluttning, 20 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, 60 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6787190, 1351120] ), granskog, mossig, fjällsluttning, 70 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Köadalen NV vägen (artp.), (14D 7b , [6786296, 1357013] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786520, 1358564] ), äldre granskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, 100 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788410, 1357650] ), granskog, sank, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788420, 1357570] ), skogsbryn mot myr, 110 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788430, 1357570] ), skogsbryn mot myr, 190 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788440, 1357560] ), skogsbryn mot myr, 60 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788560, 1357850] ), granskog, vid bäck, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788570, 1357850] ), granskog, vid bäck, 25 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788600, 1357970] ), blandskog, vid bäck, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357430] ), granskog, sank, 300 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788840, 1357610] ), granskog, vid bäck, 5 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788870, 1357600] ), granskog, vid bäck, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791140, 1350780] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791380, 1350870] ), granskog, mossig, sluttande, 22 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791390, 1351040] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791400, 1350920] ), granskog, mossig, sluttande, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791420, 1350980] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791420, 1351010] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791440, 1351130] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791450, 1351190] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791620, 1351640] ), blandskog, gles, brant sluttande, 16 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Lördagsgraven, S om Synddalen (artp.), (14D 8a , [6792270, 1353140] ), granskog, mossig, sluttande, 30 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792470, 1352530] ), myr, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352160] ), blandskog, sank, vid bäck, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794730, 1352780] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791490, 1355690] ), granskog, vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791490, 1355730] ), granskog, vid bäck, 6 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791500, 1355680] ), granskog, vid bäck, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791520, 1355740] ), granskog, vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355760] ), granskog, vid bäck, 500 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355780] ), granskog, vid bäck, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355620] ), granskog, vid bäck, 55 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355760] ), granskog, vid bäck, 3 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, 15 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791610, 1355740] ), myr, sluttande, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ), örtrik granskog, rikliig , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), myr, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795310, 1352610] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352130] ), högörtsäng i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352150] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795480, 1352360] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795520, 1352320] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352280] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352310] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), fuktig granskog strax ovan, spridd , 2008 (LBr)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795970, 1352160] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796400, 1350130] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796570, 1350310] ), granskog, fuktig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1350450] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796830, 1351650] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796910, 1351620] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796950, 1351600] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796980, 1350770] ), granskog, fuktig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796980, 1350770] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, spars. , 2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803874, 1345934] ), nära tomt., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811403, 1346198] ), bäck i granskog, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hornåsen (15D 0c , [6801400, 1360800] ), 2003 (Henrik Liliendahl)
Treforsbäcken (artp.), (15D 1b , [6807503, 1355520] ), barrnaturskog /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Höljbrokölen SO om (artp.), (15D 2a , [6812879, 1351172] ), gransumpskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.), (15C 4j , [6823383, 1345038] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839459, 1335767] ), fuktdrog i fjällnära granurskog, 2008 (MBm)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839460, 1335705] ), gammal barrnaturskog, intill en bäck., ,frekvens m.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Njupeskärsslingan, södra slingan (artp.), (15C 7h , [6839507, 1335609] ), fjällskog av lågörtstyp, 2015 (Per Johansson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär/Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839874, 1335463] ), 5 , 2018 (Stig Carlsson, Jan Krantz)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2008 (Ralf Lundmark)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 7j , [6837020, 1347412] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön (artp.), (15C 7j , [6839395, 1349256] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840790, 1341070] ), bäckdäld och kärr, spridd , 2010 (LBr)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15C 8j , [6840059, 1346484] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, spridd , 2018 (LBr)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9i , [6846513, 1344998] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9i , [6846580, 1344877] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9j , [6846323, 1345150] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9j , [6846436, 1345050] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ), bäckdäld, sparsam , 2015 (LBr)
Yttersätern, 500 m V om, 200 m S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829658, 1365622] ), zon mellan myr och fuktig granskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mellantjärnbäcken (artp.), (15D 5f , [6827054, 1378966] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Brunnåsen (artp.), (15D 6g , [6830279, 1384205] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Öreskölen (artp.), (15D 7a , [6837688, 1350234] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Ugguåsen (artp.), (15D 7a , [6838674, 1354831] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15D 7a , [6839269, 1351362] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68367, 13658] ), örtrik granskog med källflöden, spidd , 2002 (LBr)
Kimbäcksområdet (artp.), (15D 7e , [6836, 1370] ), sumpskog en km söder kimbäcken. vid denna tid skandalstämplat för avverkning, 1991 (Bengt Oldhammer)
Kimbäcksområdet (artp.), (15D 7e , [6836571, 1370730] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15D 8a , [6840256, 1353470] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Näcksjön I NO (artp.), (15D 8b , [6840585, 1359880] ), sjöstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Särna, 450 m ONO om museet (artp.), (15D 9b , [6845391, 1356100] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Krypbygget (artp.), (15D 9e , [6845740, 1373595] ), 2013 (Ulf Lindenbaum)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
500 m NV Foskdalsvallen (artp.), (16C 4j , [6870232, 1348760] ), 2013 (Jens Johannesson)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850186, 1331630] ), 2013 (Jens Johannesson)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Älvros (artp.), (16C 1i , [6855588, 1341976] ), 5 , 2015 (Malin Norderman)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoråsen 1900 m NV Stora Karmortjärnen (16C 2f , [6862887, 1328020] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6862887, 1328020] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.), (16C 2j , [6862682, 1347137] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Idrefjäll, skog nedanför backarna (artp.), (16C 3i , [6866961, 1342414] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Gränjåstjärnen N om Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6868945, 1344925] ), bäckravin i äldre barrskog., ,frekvens t.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.), (16C 3j , [6866880, 1348456] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), i fuktig granskog, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873175, 1319746] ), sluttningskärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871146, 1322483] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6871440, 1343275] ), sumpskog., ,frekvens t.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872235, 1343708] ), gammal barrnaturskog., 5 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872310, 1343600] ), gammal barrnaturskog., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Floåsen vid Grövlan (artp.), (16C 5e , [6879870, 1324375] ), äldre barrskog., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, riklig , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889191, 1316879] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889200, 1316890] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889216, 1316751] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889306, 1316648] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889841, 1317890] ), ängsgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), 2011 (Per Gustafsson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891218, 1318199] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.), (16C 8d , [6891816, 1317173] ), flera spindelblomster hittades längs bäcken nedströms grövelsjögården. , 2014 (Pontus Wickberg)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891695, 1332679] ), 2015 (Henrik Weibull)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjön, stranden (artp.), (16C 9d , [6896050, 1316558] ), 1 , 2017 (Billy Lindblom)
Idrefjäll (artp.), (16D 3a , [6867762, 1350117] ), 3 , 2015 (Malin Norderman)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, spridd , 2017 (LBr)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.), (16D 4b , [6872601, 1355416] ), äldre, fuktig barrskog., 4 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora