Listera cordata    Spindelblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), skogs o myrmark SV berget, flerst , 1989 (PDm)
GARPENBERG

Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ), gammal-skog, 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SÄTER

Limes Norrlandicus (artp.), (12F 7j , [6686671, 1497695] ), 100 plantor/tuvor , 2015 (Caroline Greiser)
GUSTAFS

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681381, 1484348] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Björnhålet. (artp.), (12F 8f , [6693062, 1479061] ), 2014 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), frisk-örtrik granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Nyckeltjärnarna SV Långhagen (artp.), (12F 8c , [6692451, 1464769] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckeltjärnarna O (artp.), (12F 8c , [6692554, 1464914] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Kärret N Äventyrsgruvan (artp.), (12F 8d , [6691683, 1465506] ), intermediärt kärr med barrträd, 1 , 2018 (Anders Janols)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäckravin, 2012 (SNy)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696111, 1470299] ), myr, 2020 (SNy)
Styggsjön N om (artp.), (12F 9f , [6696443, 1479565] ), 10 , 2020 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.), (12F 9g , [6696850, 1480180] ), skogsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Sallbromyran 300 m NO (artp.), (13F 3e , [6717301, 1472251] ), skogliga småvatten / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Husing)
TORSÅNG

V Rösåsen (artp.), (13F 0i , [6703228, 1492673] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
VIKA

Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Maggasmyren 800m SO om (artp.), (13G 7f , [6736670, 1527995] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
NV Sallakmyren (artp.), (13G 8d , [6744693, 1519487] ), 12 plantor/tuvor , 2020 (Jonas Eriksson)
NV Sallakmyren (artp.), (13G 8d , [6744753, 1519496] ), 2 plantor/tuvor , 2015 (Jonas Eriksson)
Öster om Falklottamyren (artp.), (13G 8f , [6743093, 1526529] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
201 m S Back-lars Myr (artp.), (13G 9a , [6747045, 1503886] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ), ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N Bredsjön (11F 9h , [6649501, 1488487] ), myr, 2009 (GJn)
NORRBÄRKE

3 km S Hällsjön (12F 1c , [66557, 14632] ), barrskog, ca 40 ex , 1989 (HWk)
50 m V Sälktjärn (12F 1d , [66583, 14654] ), sank barrskog vid bäckutlopp, 1 ex , 1989 (HWk)
Starboskogen (artp.), (12F 5e , [6677278, 1470907] ), 4 , 2000 (Krister Fredriksson)
Starboskogen (artp.), (12F 5e , [6677278, 1470907] ), 5 , 2008 (Krister Fredriksson)
GRANGÄRDE

Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), fuktig granskog med vitmossa, 2 ex , 1989 (HWk)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683279, 1442393] ), ängsgranskog kalkgranskog, 5 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Ramsnorsberget nordostsluttning (artp.), (12E 7i , [6686295, 1444438] ), kärr, 5 plantor , 2014 (Janolof Hermansson)
Brynberget 2 (artp.), (12F 8b , [6694201, 1455310] ), 70 plantor/tuvor , 2017 (Bonnie Nilzon)
Österdalarna

GAGNEF

Norr Prästbodarnas naturreservat (3). (artp.), (12F 9c , [6699670, 1460157] ), 15-20 ex. minst. , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700768, 1452424] ), 2 , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Norr Prästbodarnas naturreservat (artp.), (13F 0c , [6700175, 1460248] ), ca. 20-30 ex. , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Tryssberget (13F 0c , [6704500, 1461600] ), 2003 (TRy)
Säl (13F 1b , [67092, 14588] ), källmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67123, 14593] ), fuktig skogsmark, enstaka , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67124, 14635] ), fuktig skogsmark, enstaka ex. , 2002 (IPt)
ÅL

Kungs (13F 6e , [67314, 14700] ), ~refl~ ,öppen våt mark under elledning med högt gräs, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
BJURSÅS

Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738450, 1478455] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738467, 1478633] ), 3 , 2009 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738471, 1478487] ), 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.), (13F 7f , [6738480, 1478640] ), 2 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
Fjällgrycken NV (artp.), (13F 8g , [6743099, 1483440] ), gransumpskog / källpåverkad mark, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
St Bladberget (artp.), (13F 8h , [6744453, 1486523] ), barrnaturskog / hällmarkskog, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
SILJANSNÄS

Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735530, 1430617] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739975, 1434558] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
LEKSAND

Draggsberget (artp.), (13E 5h , [6726200, 1439485] ), noterad , 2019 (Simon Bäck)
1100 m SV Östra Balkbodarna (artp.), (13E 5j , [6727350, 1447072] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.), (13E 6e , [6731033, 1422423] ), kärr öppet kärr, 1 plantor/tuvor , 2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718900, 1450960] ), blandskog, sank, sluttande, 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.), (13F 6a , [6733880, 1452304] ), ravin /, 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Ärtknubben, 700 m OSO Ärten (13F 8g , [6743959, 1482519] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6743959, 1482519] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ), igenvuxen fuktigfäbodmark, 2000 (JJa)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744374, 1482723] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Ärtknubben (13F 8g , [6744374, 1482723] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Plintsberg (13F 9b , [6745240, 1456770] ), vägkant, 1 ex. , 2012 (BBe)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Korantberget (artp.), (14F 0g , [6752031, 1484798] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6751828, 1485209] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, 200 m V om Våndalösmyran (14F 0h , [6751828, 1485209] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, V om Våndalösmyran (14F 0h , [6752031, 1485415] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
RÄTTVIK

Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6753035, 1467757] ), 2008 (Björn Abelson)
Kalleråsmyren (artp.), (14F 1e , [6758944, 1472356] ), blandsumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1h , [6758798, 1489900] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Trollberget/bodberget (artp.), (14F 2h , [6763869, 1489726] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763920, 1489700] ), 2015 (Jörgen Sundin)
Trollberget/bodberget (artp.), (14F 2h , [6764029, 1489775] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.), (14F 2h , [6764062, 1489852] ), sumpskog, noterad , 2018 (Michael Löfroth)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6764196, 1489847] ), källdråg, 2015 (Jörgen Sundin)
Eljasberget (artp.), (14F 2i , [6763934, 1492885] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
BODA

Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Väster om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ), ~refl~ ,surdrag i tallskog, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ), gles barrskog sluttande mot myr, ett tiotal , 2010 (GHa)
Sunden (14F 4c , [67734, 14629] ), kanten av myr, fåtal , 2010 (GHa)
200 m SV Stängsdiken,"Pringöllok" (14F 4d , [67715, 14656] ), ~refl~ ,sankmark, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14830] ), ~refl~ ,kanten av sankmark, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

Sunden (14F 4c , [6773470, 1462330] ), källdråg, ett tiotal , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), källdråg, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsbergets naturreservat (artp.), (14F 9f , [6798434, 1475600] ), noterad , 2017 (Julia Pettersson)
N om Skärjämnaren (15F 2c , [6810476, 1464632] ), lövrik skogsmark,översvämmad, 2005 (JHe)
1 km SO om S. Ormtjärnen (15F 2c , [6811500, 1463734] ), skogsmark, 2005 (JHe)
SO om S.Ormtjärnen (15F 2c , [6811595, 1464172] ), skogsmark,våtmark, 2005 (JHe)
800 m SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813453, 1464235] ), skogsmark, 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark,våtmark, artrikt, 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark, artrik våtmark, 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ), artrik skogsmark,värdfull skogsbäck, 2005 (JHe)
N om Lannaberget , S om Havatjärnen (15F 3c , [6817883, 1463601] ), artrik lövrik skogsmark,översilad, 2005 (JHe)
500 m NV Havatjärnen (15F 3c , [6818735, 1463121] ), artrik skogsmark, allmän i rutan, mer än 10 lokaler , 2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ), artrik lövrik skogsmark,översilad, 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ), skogsmark, 2005 (JHe)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Flickeråsen (artp.), (15E 0i , [6802237, 1444642] ), ej ovanlig i skogen , 1988 (Bengt Oldhammer)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ), granskog, 1993 (SBD)
Skarungsmyren (artp.), (15E 1j , [6807254, 1447180] ), barrnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807471, 1447105] ), flera ex, noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807497, 1447182] ), 2 ex i blom. övriga endast blad., 50 plantor/tuvor , 2020 (Björn Bråvander, Tiina Laantee, Thomas Strid, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6809012, 1446723] ), barrnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Korpimäki (artp.), (15E 2h , [6813295, 1437869] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Öster Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814360, 1446704] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Österåberget (15E 2j , [6814631, 1445864] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814631, 1445864] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818522, 1422677] ), äldre granskog, noterad , 2018 (Tony Svensson, Claes Ingvert, Mats Karlsson, Sofia Lund)
Norra Rensjöbergets sydsluttning (15E 3f , [6816860, 1426940] ), högstammig granskog, spridd , 2018 (LBr)
Jamtmot (15E 4e , [68208, 14203] ), blandskog vid bäck, enstaka , 2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
Stor-Trondhatten (artp.), (15E 5e , [6826053, 1424122] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ), fuktig granskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ), kärr, 1999 (TLj)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831180, 1434270] ), källdråg i skogen, några få , 2015 (LBr)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807330, 1459270] ), björksumpskog, sparsamt , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ), ~refl~ ,bäck i backkärr, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735738, 1423969] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735772, 1424437] ), 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735930, 1423951] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken (14E 0e , [6750740, 1421680] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lissbäcken 110 m NV dess korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6753110, 1423820] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [6753130, 1423590] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,350-500 m V Lavasdammens Ö ände (14E 0e , [6753930, 1421440] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m V Lavasdammens V ände (14E 0e , [6754300, 1421510] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1430 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754690, 1421640] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,180 m V Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754800, 1421040] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754810, 1421230] ), skuggig fuktig barrskog, 1982 (Göran Thor)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Knasmossberget (artp.), (14E 3b , [6766434, 1408867] ), barrskog, 2010 (Henrik Weibull)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.), (14E 4a , [6771116, 1401321] ), , sumpskog, bäckdråg, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771137, 1402084] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771151, 1402088] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 13 (artp.), (14E 4a , [6771245, 1400987] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 14 (artp.), (14E 4a , [6771292, 1400907] ), talldominerad blandskog, sumpskog, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Dyverdalen (artp.), (15E 1e , [6809012, 1422120] ), gammal gran-naturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829266, 1421529] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829470, 1421712] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Rädån S (artp.), (14E 7f , [6785812, 1429152] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kallbolsfloten i V (14E 8f , [6792200, 1427760] ), granskog med mossa och blåbär, något 10-tal , 2010 (LBr)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), 5 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Kringlokmyrkölen (artp.), (13E 7a , [6738048, 1401017] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.), (13E 9b , [6745681, 1406623] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.), (14D 2h , [6762548, 1386016] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Åsberget (14D 3j , [6768110, 1399140] ), ~refl~ ,örtrika fläckar i tallsluttning, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), fuktig skog runt bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 18 (artp.), (14D 5g , [6777366, 1382615] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 22 (artp.), (14D 5g , [6777377, 1382703] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [6777380, 1382700] ), skogsväg med omgivande tallskog, spridd , 2016 (LBr)
Mångsbodarna nr 19 (artp.), (14D 5g , [6777398, 1382641] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777897, 1382358] ), sumpskog, noterad , 2012 (Jörgen Sundin)
Kölån (artp.), (14D 5g , [6779380, 1380781] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777151, 1388972] ), frisk gammal barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 600 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775321, 1390489] ), barrskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Oxeråsen (artp.), (14D 5j , [6775073, 1398950] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Helena Björnström, Ellinor Delin)
Oxeråsen (artp.), (14D 5j , [6775092, 1398978] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Helena Björnström, Ellinor Delin)
Norr Oxeråsen (artp.), (14D 5j , [6775095, 1399420] ), 10 , 2016 (Andreas Marklund, Johan Moberg, Lars Gerre, Linnea Hedman, Lars-Erik Nilsson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779687, 1399517] ), fuktig granskogssluttning, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), övergången granskog/kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ), sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.), (14D 7j , [6786245, 1396222] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
där bäcken rinner upp vid Storskär (artp.), (14E 7a , [6785268, 1400688] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Trängslet, V flygplatsen (artp.), (15D 1h , [6809994, 1387469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ), bäck och sumpskog, 2003 (LBr)
Kropptjärn, göl V om (artp.), (15D 2j , [6812862, 1395947] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ), granmor med källor och översilningsmark, sparsam , 2016 (LBr)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817255, 1392512] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Navardalen (artp.), (15D 3j , [6816821, 1396017] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Rödhällhäden S (artp.), (15D 4e , [6820782, 1374017] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Västerrödhällan (artp.), (15D 4e , [6821801, 1373706] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Järvfljotbäcken (artp.), (15D 4h , [6822558, 1385831] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
1 km O om Eldhusblinken, nära Aspvasslan (15D 4j , [68237, 13972] ), örtfläckar i blåbärsgranskog, 2003 (LBr)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ), kärr med flarkar, 2003 (LBr)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.), (15E 0a , [6803770, 1404805] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Prästbodarna (artp.), (15E 2a , [6811087, 1400480] ), dike och skogsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rälldalen, V om (artp.), (15E 5a , [6828630, 1403170] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829649, 1400764] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, liten myr O om (artp.), (15E 6a , [6830207, 1401589] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Storhädens V-sida (artp.), (15E 7a , [6835558, 1400968] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [68336, 14342] ), backkärr och sumpskog, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1991 (Johan Abenius)
Orsa finnmark (artp.), (15E 7h , [6839618, 1439727] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847286, 1433007] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847299, 1433259] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget i öster, pkt 464, 400 m SSO (artp.), (15E 9h , [6848491, 1437435] ), fuktig barrnaturskog, 2012 (Crister Albinsson)
Näverheden (artp.), (16E 0h , [6850418, 1438596] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Karin Wiklund)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövtjärnsmossen (artp.), (12E 2f , [6663507, 1427281] ), skogskärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Jägaråsen (artp.), (12E 2h , [6662066, 1436073] ), 1 , 2018 (Billy Lindblom)
Jägaråsen (artp.), (12E 2h , [6662180, 1436076] ), 10 , 2018 (Billy Lindblom)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434350] ), 2015 (Gunnar ErikssonJanolof Hermansson, Thorild Jonsson)
245 (artp.), (12E 4e , [6671633, 1423551] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Christina Bredin)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670851, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Kullertjärnsbäcken (artp.), (12E 5d , [6676398, 1417855] ), granskog, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Åsens nyckelbiotop (artp.), (12E 5d , [6677182, 1416863] ), sluttningskärr med sumpgranskog., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677603, 1423913] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677701, 1424015] ), litet sumpdråg, 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677755, 1423875] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677779, 1423894] ), 5 , 2020 (Ulf Risberg)
Nordhöjden (artp.), (12E 5g , [6677249, 1433871] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.), (12E 5g , [6677317, 1433846] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
FLODA

Flen,östra sluttningen (artp.), (12E 7i , [6689772, 1443660] ), 2 , 2017 (Ulf Svensson)
NÅS

Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
JÄRNA

Stentjärnsberget tjärn (artp.), (12E 8d , [6692645, 1415286] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ), gransumpskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Syrfallet S (artp.), (13E 3a , [6718124, 1402550] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ca 200 m NV Norra Tvåbudtjärn (13E 3b , [6718870, 1406721] ), ~refl~ ,kärrkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Storhåjen östra sidan (13E 3c , [6717614, 1410528] ), ~refl~ ,sumpskog, 1989 (HLe)
Äbbtjärmberget NV (artp.), (13E 4a , [6721334, 1404286] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721236, 1406809] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Rännflån N (artp.), (13E 4b , [6721353, 1407280] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Mosse mellan Flögsjöbergets höjder (13E 4b , [6723250, 1406350] ), ~refl~ ,mosse, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724751, 1411720] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724870, 1411645] ), grandominerad sumpskog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6724052, 1415907] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ), ~refl~ ,bäck med barrblandskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
ÄPPELBO

Ö Ö Välbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697693, 1399004] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Skalet SO (artp.), (12D 9j , [6698061, 1398128] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Risåsberget N om (13E 0a , [6700420, 1400130] ), ~refl~ ,fuktig granskog, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), skogsmark ängsartad skog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
NÖ. Getporsmyran (artp.), (13D 1i , [6708211, 1390206] ), gransumpskog / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709200, 1393130] ), kärrkant, 10 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tranuberget (artp.), (13D 2f , [6713589, 1378718] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Getåsens gamla fäbodar (artp.), (13D 2h , [6714993, 1385417] ), 200 plantor/tuvor , 2016 (Lars Efraimsson)
Skördrisberget (artp.), (13D 3e , [6719732, 1372024] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, enstaka , 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Knularna NV (artp.), (13D 5j , [6728028, 1396416] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.), (13D 5j , [6728097, 1398039] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Oxvadberget (artp.), (13D 7c , [6739529, 1361271] ), barrskog / lövträd, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Megrinn - Långgräskölen (artp.), (13D 8e , [6743328, 1373059] ), gransumpskog /, 2005 ((sks), Henrik Liliedahl)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, 2 ex , 2008 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750845, 1384268] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6750845, 1384268] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupens NR (artp.), (14D 0g , [6751574, 1384596] ), grannaturskog på brant no-sluttning, 1991 (MBm)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ), skogskant vid rikt backkärr, 2015 (BGM)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751069, 1395365] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751128, 1395357] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
LIMA

Tandövarden (artp.), (13D 9b , [6748848, 1357992] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Björbäcken (artp.), (13D 9c , [6746714, 1361900] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6773527, 1332672] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6773684, 1331598] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774100, 1331755] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774903, 1332720] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774982, 1332153] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bössvallen (artp.), (14C 4h , [6774386, 1337325] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 5g , [6775068, 1332382] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785180, 1338160] ), kärrkant, 2 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785820, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 12 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 7 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786360, 1344850] ), granskog, sank, fjällsluttning, 4 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786800, 1344550] ), granskog, vid fjällfot, 12 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786870, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, 100 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786920, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, 13 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786960, 1344620] ), barrskog, gles, vid fjällfot, 30 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6785950, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 6 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786040, 1345030] ), kärrkant, vid fjällfot, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786100, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786120, 1345020] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 31 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 9 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Västra Kalven, sluttning N (artp.), (14C 7j , [6788220, 1349620] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.), (14C 7j , [6788260, 1349720] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, 13 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788760, 1348320] ), myrkant, vid bäck, 12 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348350] ), granskog, vid bäck, 12 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788890, 1348370] ), granskog, vid bäck, 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788920, 1348380] ), granskog, vid bäck, 13 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788940, 1348390] ), granskog, vid bäck, 32 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788960, 1348390] ), granskog, vid bäck, 6 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789070, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789150, 1346950] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789160, 1346780] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789170, 1346740] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789170, 1347020] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347060] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347160] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347520] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789200, 1347170] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789210, 1347510] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789220, 1346590] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789230, 1347490] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1346460] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789290, 1347250] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789360, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789530, 1349310] ), granskog, 90 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789530, 1349320] ), granskog, 300 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789530, 1349340] ), granskog, 10 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789540, 1349350] ), granskog, 200 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789700, 1349510] ), barrskog, vid källflöde, 500 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342460] ), kärr, sluttande, 2 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790380, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, 24 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790400, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, 16 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790810, 1342580] ), källflöde, gles granskog, 2 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790830, 1343960] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790920, 1344040] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790990, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791020, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791040, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791060, 1344080] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791060, 1344090] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791090, 1344100] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791100, 1344120] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791120, 1344130] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791150, 1344140] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791160, 1344160] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791180, 1344170] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791280, 1344200] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791290, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791320, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791360, 1344210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791380, 1344210] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791420, 1344210] ), surdrog, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791450, 1344230] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791470, 1344230] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791500, 1344240] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791530, 1344230] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6791080, 1349820] ), källflöde vid strömmande skogsbäck, 60 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Trångvarden, östra sluttningen (artp.), (14D 0b , [6752891, 1356868] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Tandövarden (artp.), (14D 1a , [6755618, 1353590] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
V Öresjön (artp.), (14D 1b , [6756809, 1358166] ), noterad , 2017 (Andreas Öster)
Flybäcken (artp.), (14D 1b , [6759109, 1359304] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Skatåshön (artp.), (14D 1e , [6756010, 1374931] ), barrnaturskog /, 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gammalsätersberget (artp.), (14D 2b , [6762103, 1357149] ), barrnaturskog /, 2007 ((sks), Henrik Liliedahl)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
TRANSTRAND

Skärfjället (artp.), (14C 8i , [6792994, 1342632] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342100] ), bäckravin, vid bäck, 47 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793820, 1342180] ), bäckravin, vid bäck, 4 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793850, 1342210] ), bäckravin, vid bäck, 16 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793860, 1342220] ), bäckravin, vid bäck, 17 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793970, 1342350] ), bäckravin, vid bäck, 27 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794020, 1342470] ), bäckravin, mossig granskog, 7 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794030, 1342560] ), bäckravin, vid bäck, 4 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794040, 1342540] ), bäckravin, vid bäck, 12 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794040, 1342580] ), bäckravin, vid källflöde, granskog, 100 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794400, 1343150] ), bäckravin, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794470, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794550, 1344930] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794590, 1344900] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794610, 1344770] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794640, 1344720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794660, 1344680] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794710, 1344650] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794740, 1344600] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794810, 1343470] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794870, 1344450] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794910, 1343610] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794990, 1344300] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794160, 1345230] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794190, 1345180] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794340, 1345020] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795140, 1343890] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795570, 1348740] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795590, 1348760] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795640, 1348810] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795680, 1348870] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795720, 1348910] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795730, 1348950] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795740, 1348960] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795760, 1348970] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795770, 1348980] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795770, 1348990] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795780, 1349010] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795800, 1349030] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795810, 1349050] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795830, 1349070] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795840, 1349080] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795860, 1349100] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795880, 1349200] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795990, 1349400] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796000, 1349410] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796020, 1349410] ), granskog, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.), (14D 4c , [6772400, 1364500] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770435, 1367940] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Klittfallet, stupet (artp.), (14D 4d , [6770579, 1368013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.), (14D 4e , [6774335, 1371543] ), källdråg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.), (14D 5b , [6775230, 1356860] ), myrkant, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776380, 1360870] ), granskog, 14 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776470, 1361000] ), granskog, vid sankmark, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.), (14D 5c , [6776921, 1361199] ), 20 , 2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777200, 1361350] ), granskog, örtrik, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777210, 1361630] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777210, 1361670] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777300, 1361670] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777310, 1361650] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777430, 1361940] ), myrlagg, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777490, 1362100] ), granskog, sank, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777570, 1362630] ), grustagskant, vitmossebevuxen, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362450] ), blandskog, sank, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362600] ), granskog, ung, 14 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777720, 1362870] ), blandskog, ung, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777940, 1362310] ), sluttande hjortronmyr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778070, 1362270] ), granskog, fuktig, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778170, 1362460] ), granskog, fuktig, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778180, 1362420] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778180, 1362460] ), granskog, fuktig, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778190, 1362420] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Källmyråsen (artp.), (14D 5e , [6778057, 1370108] ), barrskog /, 2005 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783580, 1359850] ), granskog, fuktig, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783600, 1359980] ), kärr, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783610, 1359950] ), granskog, fuktig, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783700, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783840, 1359810] ), granskog, fuktig, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783950, 1359780] ), surdrog i sluttande granskog, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359770] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784080, 1359770] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359790] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359830] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6b , [6784141, 1359957] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6784218, 1356977] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780520, 1361010] ), granskog, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780530, 1361050] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780540, 1361000] ), granskog, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780550, 1361110] ), granskog, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780560, 1361080] ), granskog, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780570, 1360980] ), granskog, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780590, 1360950] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780770, 1360940] ), granskog, 26 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780840, 1360940] ), granskog, 50 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780840, 1360950] ), granskog, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780870, 1360940] ), granskog, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361020] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782620, 1360520] ), granskog, fuktig, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782710, 1361320] ), kärr vid bäck, barrskog, 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782740, 1360470] ), granskog, fuktig, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782760, 1360470] ), granskog, fuktig, sluttande, 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783074, 1360396] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783080, 1360260] ), granskog, fuktig, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783250, 1360310] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783290, 1360290] ), granskog, fuktig, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783340, 1360310] ), granskog, fuktig, sluttande, 21 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783350, 1360300] ), granskog, fuktig, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hösätern (14D 6e , [6780600, 1370800] ), rikligt , 2003 (Henrik Liliendahl)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786410, 1351170] ), granskog, mossig, fjällsluttning, 20 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, 60 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6787190, 1351120] ), granskog, mossig, fjällsluttning, 70 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788460, 1352240] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Köadalen NV vägen (artp.), (14D 7b , [6786296, 1357013] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786520, 1358564] ), äldre granskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, 100 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788410, 1357650] ), granskog, sank, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788420, 1357570] ), skogsbryn mot myr, 110 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788430, 1357570] ), skogsbryn mot myr, 190 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788440, 1357560] ), skogsbryn mot myr, 60 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788560, 1357850] ), granskog, vid bäck, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788570, 1357850] ), granskog, vid bäck, 25 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788600, 1357970] ), blandskog, vid bäck, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357430] ), granskog, sank, 300 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788840, 1357610] ), granskog, vid bäck, 5 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788870, 1357600] ), granskog, vid bäck, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791140, 1350780] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791180, 1350070] ), granskog, sank, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791200, 1350040] ), granskog, sank, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791380, 1350870] ), granskog, mossig, sluttande, 22 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791390, 1351040] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791400, 1350920] ), granskog, mossig, sluttande, 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791420, 1350980] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791420, 1351010] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791440, 1351130] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791450, 1351190] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791620, 1351640] ), blandskog, gles, brant sluttande, 16 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Lördagsgraven, S om Synddalen (artp.), (14D 8a , [6792270, 1353140] ), granskog, mossig, sluttande, 30 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792470, 1352530] ), myr, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352160] ), blandskog, sank, vid bäck, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.), (14D 8a , [6793040, 1352410] ), barrskog, gles, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793200, 1352900] ), myr, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793410, 1353150] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793510, 1353250] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793540, 1353300] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793570, 1353370] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793570, 1353410] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793610, 1353350] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793670, 1353520] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793720, 1353580] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793740, 1353600] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793760, 1353630] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793770, 1353440] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793810, 1353670] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793880, 1353580] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793910, 1352990] ), surdrog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793910, 1353600] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793910, 1353600] ), myr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793930, 1352960] ), granskog, vid å, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794010, 1353000] ), granskog, vid å, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794070, 1352920] ), källflöde, kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794200, 1353070] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794210, 1353470] ), granskog, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794220, 1353950] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794250, 1352900] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352900] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794670, 1354410] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794730, 1352780] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794770, 1354490] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794990, 1354570] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791490, 1355690] ), granskog, vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791490, 1355730] ), granskog, vid bäck, 6 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791500, 1355680] ), granskog, vid bäck, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791520, 1355740] ), granskog, vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355760] ), granskog, vid bäck, 500 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355780] ), granskog, vid bäck, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355620] ), granskog, vid bäck, 55 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355760] ), granskog, vid bäck, 3 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, 15 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791610, 1355740] ), myr, sluttande, 40 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6792950, 1355560] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793040, 1355360] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793770, 1355670] ), myr, sluttande, trädbevuxen, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ), örtrik granskog, rikliig , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), myr, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795250, 1354760] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354780] ), myrkant, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795310, 1352610] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352130] ), högörtsäng i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352150] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795480, 1352360] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795520, 1352320] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352280] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352310] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), fuktig granskog strax ovan, spridd , 2008 (LBr)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795970, 1352160] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796400, 1350130] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796570, 1350310] ), granskog, fuktig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1350450] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796830, 1351650] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796910, 1351620] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796950, 1351600] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796980, 1350770] ), granskog, fuktig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796980, 1350770] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, spars. , 2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803874, 1345934] ), nära tomt., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803933, 1346164] ), vägslänt invid dike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811403, 1346198] ), bäck i granskog, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hornåsen (15D 0c , [6801400, 1360800] ), 2003 (Henrik Liliendahl)
Treforsbäcken (artp.), (15D 1b , [6807503, 1355520] ), barrnaturskog /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Höljbrokölen SO om (artp.), (15D 2a , [6812879, 1351172] ), gransumpskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.), (15C 4j , [6823383, 1345038] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839459, 1335767] ), fuktdrog i fjällnära granurskog, 2008 (MBm)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839460, 1335705] ), gammal barrnaturskog, intill en bäck., ,frekvens m.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Njupeskärsslingan, södra slingan (artp.), (15C 7h , [6839507, 1335609] ), fjällskog av lågörtstyp, 2015 (Per Johansson)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839711, 1335513] ), längs lavskrikeleden., noterad , 2020 (John Halvarsson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär/Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839874, 1335463] ), 5 , 2018 (Stig Carlsson, Jan Krantz)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2008 (Ralf Lundmark)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 7j , [6837020, 1347412] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön (artp.), (15C 7j , [6839395, 1349256] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Fulufjällsgården. (artp.), (15C 8h , [6840852, 1337770] ), granskogskant, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840790, 1341070] ), bäckdäld och kärr, spridd , 2010 (LBr)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15C 8j , [6840059, 1346484] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, spridd , 2018 (LBr)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9i , [6846513, 1344998] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9i , [6846580, 1344877] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848665, 1344251] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9j , [6846323, 1345150] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9j , [6846436, 1345050] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ), bäckdäld, sparsam , 2015 (LBr)
Yttersätern, 500 m V om, 200 m S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829658, 1365622] ), zon mellan myr och fuktig granskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mellantjärnbäcken (artp.), (15D 5f , [6827054, 1378966] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Brunnåsen (artp.), (15D 6g , [6830279, 1384205] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Öreskölen (artp.), (15D 7a , [6837688, 1350234] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Ugguåsen (artp.), (15D 7a , [6838674, 1354831] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15D 7a , [6839269, 1351362] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68367, 13658] ), örtrik granskog med källflöden, spidd , 2002 (LBr)
Kimbäcksområdet (artp.), (15D 7e , [6836, 1370] ), sumpskog en km söder kimbäcken. vid denna tid skandalstämplat för avverkning, 1991 (Bengt Oldhammer)
Kimbäcksområdet (artp.), (15D 7e , [6836571, 1370730] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15D 8a , [6840256, 1353470] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Näcksjön I NO (artp.), (15D 8b , [6840585, 1359880] ), sjöstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Särna, 450 m ONO om museet (artp.), (15D 9b , [6845391, 1356100] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Krypbygget (artp.), (15D 9e , [6845740, 1373595] ), 2013 (Ulf Lindenbaum)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
500 m NV Foskdalsvallen (artp.), (16C 4j , [6870232, 1348760] ), 2013 (Jens Johannesson)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850186, 1331630] ), 2013 (Jens Johannesson)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Älvros (artp.), (16C 1i , [6855588, 1341976] ), 5 , 2015 (Malin Norderman)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoråsen 1900 m NV Stora Karmortjärnen (16C 2f , [6862887, 1328020] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6862887, 1328020] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.), (16C 2j , [6862682, 1347137] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Idrefjäll, skog nedanför backarna (artp.), (16C 3i , [6866961, 1342414] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Gränjåstjärnen N om Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6868945, 1344925] ), bäckravin i äldre barrskog., ,frekvens t.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.), (16C 3j , [6866880, 1348456] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), i fuktig granskog, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873175, 1319746] ), sluttningskärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871146, 1322483] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871198, 1321888] ), lågörtgranskog mix fuktig gräsigt och mossigt, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6871440, 1343275] ), sumpskog., ,frekvens t.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872235, 1343708] ), gammal barrnaturskog., 5 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872310, 1343600] ), gammal barrnaturskog., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Floåsen vid Grövlan (artp.), (16C 5e , [6879870, 1324375] ), äldre barrskog., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ), källdråg och myr, spridd , 2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, riklig , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889191, 1316879] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889200, 1316890] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889216, 1316751] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889306, 1316648] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889841, 1317890] ), ängsgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Lövåsens fjällgård 1360 m VNV (artp.), (16C 7e , [6887158, 1320136] ), 4 plantor/tuvor , 2019 (Ole Tryggeson)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), 2011 (Per Gustafsson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891218, 1318199] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.), (16C 8d , [6891816, 1317173] ), flera spindelblomster hittades längs bäcken nedströms grövelsjögården. , 2014 (Pontus Wickberg)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891695, 1332679] ), 2015 (Henrik Weibull)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjön, stranden (artp.), (16C 9d , [6896050, 1316558] ), 1 , 2017 (Billy Lindblom)
Idrefjäll (artp.), (16D 3a , [6867762, 1350117] ), 3 , 2015 (Malin Norderman)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, spridd , 2017 (LBr)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.), (16D 4b , [6872601, 1355416] ), äldre, fuktig barrskog., 4 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora