Linum usitatissimum    Lin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, trolig insådd, 2020 (SNy)
Älvravinernas NR (artp.), (13F 1g , [6708795, 1480045] ), nära strandkanten, vitblommig, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

ORSA

Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777851, 1437821] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora