Linaria repens x vulgaris    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Trollbo 600 m Ö-ut vid vägen (12G 6e , [66841, 15232] ), vägkant, 1989 (JEd)
STORA TUNA

Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67072, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, 1983 (RNo)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs jvg-station (13D 6h , [6731440, 1385540] ), spårområde, 2018 (MNo)

Dalarnes Flora