Linum grandiflorum    Blomsterlin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Österdalarna

BODA

Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), tipp för rötslam, enstaka , 2001 (GHa)

Dalarnes Flora