Linum catharticum    Vildlin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skommarkällan, väg W717 (artp.), (12G 6g , [6684960, 1534639] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GARPENBERG

800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ), kalkpåverkad torräng, rikligt , 1990 (JEd)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ), kraftledn.gata, riklig , 1989 (BDr)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar, t.rikligt , 1989 (JEd)
Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 2000 (TLj)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ), örtrika vägkanter, 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), kalkhällar,etc, 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl), (12G 7f , [66860, 15276] ), vögdike, ett fåtal , 1989 (PDm)
AK-vägen S.Högtjärnsklack (12G 8f , [66911, 15261] ), relativt nygrävt vägdike, massvis , 1996 (ALe & PDm)
HEDEMORA

S Hörngården (12F 4j , [66748, 14992] ), vägkant, fåtal , 1989 (HPe)
N Hörngården (12F 5j , [66761, 14992] ), dikeskant, fåtal , 1989 (HPe)
Norn efter Smörjstensvägen (12F 5j , [66766, 14995] ), vägkant, ca 30 st , 1988 (HPe,TLj,LBr)
700 m S Norns bruk (12F 5j , [66771, 14987] ), vägkant, fåtal , 1989 (HPe)
2 km N Norns bruk (12F 5j , [66790, 14985] ), vägkant, fåtal , 1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ställsberget 200 m N Grönåsvägen (12F 6j , [66814, 14999] ), vägkant, riklig , 1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Knapptjärnsgruvan (12G 5a , [66763, 15002] ), nära gammalt gruvvarp, fåtal , 1989 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (DFl-49), (12G 5a , [66769, 15009] ), vägkant, riklig , 1991 (HPe)
S.Turbo (12G 6a , [66809, 15024] ), vägkant, spridd , 1991 (HPe)
Ställsberget ca 2 km S om Hyhytaan (12G 6a , [66816, 15004] ), vägkant, riklig , 1988 (HPe)
HUSBY

Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (12G 9f , [66999, 15275] ), f.d.infartsv. till brottet, mkt.rikl. , 1993 (PDm)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ), blandskog, 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Glänsbo (13G 1e , [6708475, 1524943] ), vägkant vid ödetomt, 10^3 , 2003 (NGu)
SÄTER

Söder Lomtjärn (artp.), (12F 6j , [6682270, 1496013] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lerviken (DFl), (12F 7j , [66890, 14989] ), vägkant, rikt bestånd , 1980 (EDn)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.), (12F 7j , [6689796, 1498642] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacksvägen , vägen till kalkbrott (12F 8i , [66919, 14936] ), gammal grusväg, t.rikligt , 1989 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Körvägen från Pungmakarbo (12G 8a , [66926, 15008] ), gammal körväg, tämligen riklig , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Sandvik (artp.), (12F 7f , [6689947, 1479689] ), massor i norra vägkanten. ökning sista tio åren fram till 2012, , 1986 (Bengt Oldhammer)
Silvbergsskogen (artp.), (12F 7g , [6689362, 1483281] ), noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Vändplan vid Tallbottengruvan (12F 7e , [6686427, 1473832] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 2020 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Motjärnsvägen (artp.), (12F 7g , [6688190, 1484984] ), noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Sandvik vid Ulvsjön, (12F 8f , [6690046, 1479858] ), vägkant ca 400 m, 1000-tals, kraftig ökning de sista 10 åren , 2012 (BOr)
Sandvik vid Ulvsjön (12F 8g , [6690, 1480] ), vägkant, ca 10 m, ngt 100-tal ex , 1986 (BOr)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.), (12F 8g , [6693467, 1482177] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Högsveden (12F 8h , [6690, 1487] ), längs skogsbilvägen, rikl. , 1987 (SNy)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691019, 1489043] ), noterad , 1986 (Per Hansson)
Källarbo (artp.), (12F 8h , [6691134, 1487765] ), riklig i vägkant , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo ,Högsvedsvägen (12F 8h , [66918, 14855] ), vägkant, >50 ex , 1989 (SJa)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
300 m ONO Högsveden (DF-49), (12F 8h , [66926, 14857] ), fuktig vägkant, körskador, rikligt ,även rikligt längs vägen ner mot Högsveden , 1987 (SSv)
Älgtjärn (artp.), (12F 8h , [6692885, 1489842] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Dalkarlsbo,vägen mot Högsveden (12F 8h , [66930, 14854] ), frodigt vägdike, riklig , 1987 (SSv)
Gängshammar N, väg W654 (artp.), (12F 9g , [6695053, 1483523] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ), ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget), rikl. , 1987 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66915, 14655] ), igenväxande torrbackar,vägkant, t.rikl. (3 grupper inom c:a 50 m) , 1987 (AJs)
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ), på gammal kalkhaltig gruvvarp, rikligt , 1988 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692856, 1477953] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Högbergsbacken N om Idkerberget,mitt för vattenverket (12F 9d , [66974, 14687] ), vägkant, 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt o vägdike, rikligt , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ), vägkant, 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ), vägkanter, rikligt , 2020 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ), vägkant, 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ), längs vägen mot öster, 2020 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705465, 1471247] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ), vägkant, 2018 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ), kulturmark runt fritidshus, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Ornäs, banvallen 100 m SV f.d. stn (13F 1h , [67099, 14850] ), fuktigt jvg-dike, några tiotal , 1987 (TLj)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712186, 1481172] ), vägkant, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
VIKA

Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ), åsslänt, spridd , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Skog 2 W910 AV4922 (artp.), (13F 3g , [6718960, 1481761] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, översilad gräsmark, 10^2 , 2008 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642869, 1477268] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66467, 14917] ), i kanten av ett nygrävt vägdike, rätt många , 2000 (BFo)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
NORRBÄRKE

Sälktjärnsberget (artp.), (12F 1d , [6657720, 1465280] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.), (12F 1d , [6657760, 1465142] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyberget (12F 5e , [6675680, 1473590] ), vägkant ,gammalt gruvområde, rikligt , 2004 (IPt)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ), vägkant skogsbilväg, rikligt , 2004 (IPt)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ), vägren vid skogsbilväg, tämligen riklig , 2006 (HWk)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, t.rikligt , 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ), kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor, rikl. , 1991 (GEn)
S.Enkullen (12F 1c , [66590, 14607] ), 1988 (HWk)
Dammsjön, V om utloppet i sjön (artp.), (12F 5c , [6675300, 1464000] ), 1990 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.), (12E 2h , [6664623, 1439514] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Burängsberget mot Kärrgruvan (12E 5j , [66759, 14465] ), på körväg m. grässträng, t.rikl. , 1991 (GEn & HEn)
Norhyttan, körväg mot Saxen (12E 5j , [66761, 14479] ), vägkant med, tämligen riklig , 1990 (GEn)
Tomossen vid landsvägen (12E 5j , [6678100, 1447770] ), vägslänt, mycket riklig , 2017 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447760] ), vägren, oerhört riklig , 2017 (LBr)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), vägkant fuktig hög vägslänt mot söder, 2015 (Janolof Hermansson)
Landsväg SV om Gänsen ca 200 m N punkt 257,10, i landsvägskanten (12E 6i , [66801, 14445] ), landsvägskanter längs ca 100 m, delvis tät ragg , 1990 (GEn)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, rikligt , 2013 (IPt)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689473, 1464334] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ), längs väg över myren, 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14579] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, rikl. , 1991 (IPt)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692774, 1459775] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692819, 1459744] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storsvedberget (artp.), (12F 8b , [6694612, 1459754] ), vägkant f d vändplan eller virkesuppläggningsplats, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.), (12F 8c , [6693574, 1461908] ), vägkant vägkant kring gammal vändplan, 25 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ), skogsbilvägkant, ( mtrl vid vägförbättring ?), t.rikligt , 2018 (IPt)
N om Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453250] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2004 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa nedom Prosgårdarna (13F 6e , [67341, 14746] ), grusplan o vägdike, 1989 (JEd)
40 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna, till höger om vägen upp till ProsOlle (13F 6e , [67342, 14741] ), torr, ganska näringsfattig mark, ängsskallra, 30 ex , 1996 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ), kalkäng i bergskärning, 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkängsveg.i vägkanter, t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, 1999 (JJa)
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ), fuktig vägkant, 2000 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ), orkiderik vägkant, 2018 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Finnbo, (13F 9h , [6746014, 1485146] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Hisvåla, väg W929 (artp.), (13F 6c , [6734828, 1463109] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738765, 1459365] ), vägkant, 2019 (IPt)
Skvissberget,eft.vägen Liss-Skvissmyren (13F 7c , [67360, 14628] ), översilade vägdiken, fl. , 1987 (TLj)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67447, 14593] ), vägkant, flera 100 ex , 1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
S. Lindberg (13F 8c , [67428, 14626] ), vägkant, litet bestånd , 1987 (MKp)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
S. Bersäng (13F 8c , [67436, 14604] ), vägdike, litet bestånd , 1987 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744830, 1462790] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ), vägkant inom sågverksområdet, 2016 (JJa)
Risholen (13F 8d , [67419, 14662] ), vägkant, litet bestånd , 1991 (MKp)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ), skogsbilväg, vändplan, 2008 (JJa)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Östanhol,byn (13F 9b , [6746, 1457] ), vägkanter,slåtteräng, fl.enst. , 1987 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol Siljansvägen 690 norr om (artp.), (13F 9b , [6746430, 1457859] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ), äng, dike, 1987 (JWm)
Ö.Gansåsen (13F 9f , [67476, 14776] ), grusvägkant, rikligt , 1991 (JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748127, 1481602] ), längs väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuven vägkant, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Rättvik, Stiftsgården (14F 0c , [6753080, 1461460] ), längs gångväg, några tiotal , 2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ), vägkant, enstaka , 2016 (GHa)
Lisskog N-ut v. 'Sörskogsvägen' (14F 0e , [6752, 1472] ), vägkanter m. kalkängsveg., rikl. , 1988 (JEd)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Kullbergs kalkbrott,intill kanten av brottet i Ö (14F 1c , [67572, 14619] ), längre tillbaka avschaktade kalkhällar,idag m.torr kalkstäppflora +-ängshavreäng!, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
So om Glistjärna (artp.), (14F 1c , [6757206, 1461759] ), torr kalkgräsmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), fuktig ängsmakk,översilad slåttermark,diken, frekvens:m.a.-allmän ca 10 lok , 1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ), gammal väg på grusås mitt i odlingslandskap, flertal , 2011 (GHa)
Ingels, väg 301 södra 80-skylten (14F 1d , [67584, 14689] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Skogsväg väster om Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758051, 1478903] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14637] ), kalkslam i brottets botten, enstaka ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ), fuktig kalkmark intill brottet, spridd , 2015 (LBr)
Sandviken (14F 2f , [67645, 14798] ), vändplan, enstaka , 2018 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ), vägkant, fåtal , 2010 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ), ~refl~ ,vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Nära Brandstjärn (14F 4e , [6774060, 1472130] ), vägren i kraftgata, enstaka , 2019 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [6774310, 1471390] ), vägren, tiotals , 2009 (GHa)
Vargmyren (14F 4e , [67746, 14744] ), ~refl~ ,vägren, enstaka , 2008 (GHa)
500 m Ö Äsplok (14F 4e , [6774640, 1471120] ), vägren vid f.d. kojplats, flertal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Nävertjärnsbäcken (artp.), (14F 5e , [6775432, 1474301] ), vägren, kalkmakadam, 8 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Skedtjärnen, glupområde (artp.), (14F 2d , [6760927, 1468877] ), två öppna lokar där skogen till största del avverkats ikring, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ), brottetes botten på kalklera, riklig , 1986 (TLj)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.), (14F 2d , [6763245, 1468000] ), 2014 (Per Johansson)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ), vägkant, tiotals , 2010 (GHa)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764040, 1465260] ), vägren, enstaka , 2019 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), 10 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ), vägren, spridd längs vägen , 2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ), traktorspår över liten kalkkulle, enstaka , 2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ), ~refl~ ,grus i vändplan, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ), diken o ängsmark, t.allmän , 1986 (TLj)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), jordövertäkt avstjälpningsplats., enstaka , 2006 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769430, 1467150] ), vägslänt, rikligt , 2008 (IPt)
Änderåsen, kalkbruksvägen (14F 3d , [67699, 14671] ), fårhage, enstaka , 2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67699, 14681] ), vägren, 2008 (GHa)
Klittjärnen (14F 3f , [67699, 14792] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ), vägren, 2008 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ), naken jord på vändplan, enst. , 1999 (GHa)
300 m S Snusbacken (14F 4c , [67724, 14627] ), naken jord där vägfyllning schaktats, enst. , 1999 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ), naken jord vid ledningsstolpe, enst. , 1998 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67734, 14629] ), bruksväg i kraftgata, spridd längs flera hundra meter av kraftgatan , 2010 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ), naken jord i vägkant, tiotal , 1999 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), fuktig naken jord i vägkant, tiotal , 1998 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ), fuktig naken jord i vägkant, tiotal , 1999 (GHa)
Mellan skogsbilvägen o. Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ), naken jord i vägkant, tiotal , 2000 (GHa)
Ö-ut från avtagsväg mot Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), naken jord i vägkant, rikl. , 1999 (GHa)
Södra Ockran, Sparv Olles koja (14F 4e , [6770060, 1470390] ), stugtomt, enstaka , 2014 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Branta backen öster om Åhedarna (14F 4e , [67739, 14711] ), vägren till skogsbilväg, flera tiotal , 2012 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ), ~refl~ ,vägren, ,frekvens t.allm. 2008 (GHa)
800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [67731, 14772] ), ~refl~ ,vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ), vändplan med kalkmakadam, tiotals , 2017 (GHa)
ORE

Orrmyrkojan (14F 5c , [6775910, 1460730] ), vägren/grässvål vid skogs/jaktkoja, fåtal , 2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ), vägkant, enstaka , 2011 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67756, 14657] ), kalkgrusad skogsbilväg, rikligt , 2009 (GHa)
Dalbyn, Brändan , vägen mot Sörboda (14F 5d , [67768, 14677] ), vägren, väl spridd , 2013 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [6777, 1465] ), fuktig beteshage, 1989 (TLj & LBr)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ), fuktig beteshage, 1989 (TLj & LBr)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ), vägren vid parkeringsficka, enstaka , 2010 (GHa)
Brabodmyrens V-ände (14F 7e , [67870, 14746] ), längs gammal körväg,trol.kalkgrusad, riklig , 1988 (LBr)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ), grusskogväg, rikligt , 1990 (JEd)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORSA

Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774037, 1435927] ), rikligt. ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren., 2001 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774115, 1435942] ), vägkant, noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), 1000 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde mot NV (14E 4h , [67746, 14358] ), kalkfuktängsrest v.vägdike m. majviva,älväxing,brudsporre,rosettj.lin,fågel o hårstarr, rikl! ( Frekvens se rapportblad) , 1987 (JEd)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774651, 1435803] ), massvis längs båda sidor av vägen , 2014 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774651, 1435803] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774749, 1435523] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.), (14E 5h , [6775809, 1436702] ), 5000 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 100-tals , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776419, 1438416] ), rikligt , 1999 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ), hävdad slåtteräng, massvis , 1986 (BOr)
Tures äng (artp.), (14E 5h , [67767, 14368] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Höglunda n.Rv 81 ( s.k. 'Höglunda-ängen') (14E 5h , [67767, 14368] ), kalkfuktängsrest v.vägdike m. majviva,älväxing,brudsporre,rosettj.lin,fågel o hårstarr, rikl! ( Frekvens se rapportblad) , 1987 (JEd & BOr)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.), (14E 5h , [6776770, 1436893] ), minst 100-tal , 1986 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
M. Slättberg o. V.Stackmora (14E 5h , [67794, 14383] ), kalkfriskängsveg. i vägdike m.Briza, 1988 (JEd)
V Stackmora v.Heden-vägen (14E 6h , [67804, 14385] ), kalkfuktängsrest int.väg m.brudsporre,älväxing o rosettj.lin, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), 1 , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67822, 14417] ), sandig vägkant m.kalkterrängsveg m.ängsgentiana,rosettj.lin,rödkämpar, t.rikl! , 1987 (JEd)
Åberga-Brändan (14E 6i , [67827, 14430] ), vägkant m.kalkängsveg.m. ängsgentiana, t.rikl! , 1986 (JEd)
M.Åberga o. Kallholen, strax NO Brajsmyren (14E 6i , [67834, 14422] ), kalkpåv.torra vägkanter m. mager gräsv. o.ängsgentiana, 1985 (JEd)
Kallholen kalkbrott (14E 6i , [67840, 14411] ), gräsmark på kalkgrus, enst! , 1987 (JEd)
Strax NV Åbergtjärn (14E 6i , [67840, 14431] ), kalkpåv.vägkant m. ängsgentiana o brunklöver, 1985 (JEd)
Kallmora-sågen ca 500 m SO om d:o (14E 6i , [67842, 14439] ), vägkant m.ängsgentiana,rosettj.lin,brunklöver, fåtalig! , 1987 (JEd)
Kallholen kalkbrott i väkkant NO o d:o (14E 6i , [67844, 14413] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Kallmora-sågen (14E 6i , [67848, 14436] ), kalkrig grusplan, fåtalig , 1987 (JEd)
Rv81,vid avfarten till Rosentorp (15E 1j , [68095, 14468] ), vägkant, några ex , 1988 (BOr)
Rosentorp (artp.), (15F 1a , [68082, 14527] ), intill väg, 1 ex , 1988 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Lärkastugans gavel samt vid stigen upp yill stugan (14E 1h , [6757, 1435] ), något 100-tal , 1989 (BOr)
Vägen nedom källan vid kapelltomten (14E 1h , [6757, 1435] ), vägkanterna, massvis ,har aldrig tidigare sett så mycket vildlin på Sollerön !! , 1989 (BOr)
MORA

Kraftledningsgata (artp.), (14E 3h , [6768889, 1438504] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Vattnäs E45 (artp.), (14E 4h , [6770387, 1435075] ), vägkant vid vägverket, rikligt , 1990 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs, Kalkberget (14E 4h , [6771, 1435] ), uppröjd slåtteräng som sköts av Naturskyddsföreningen i Mora, 10-20 ex (inplanterad 1988) , 1989 (BOr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.), (12E 1e , [6657876, 1424131] ), vägkant, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Brittälven (artp.), (12E 1g , [6656506, 1433272] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"Säfsbanan" ,fd järnväg (12E 1h , [66580, 14380] ), gammal jvg-bank, flerst. , 1999 (GEn)
Gällingsdammen (artp.), (12E 2g , [6662258, 1430789] ), upplagda torvmassor, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Väster Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6663903, 1434097] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
TRANSTRAND

Köardalen, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786450, 1357480] ), vägslänt, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)

Dalarnes Flora