Linnaea borealis    Linnéa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark, allmän , 1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt & SJa)
Grytnäs gärde (artp.), (12G 4e , [6670976, 1522125] ), noterad , 2019 (Anton Gårdman)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybytorp (artp.), (12G 3d , [6668725, 1518635] ), blandskog, noterad , 2019 (Tom Sävström)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg /skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HUSBY

Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), blockrik myrkant, 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ), blandskog, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Älgsjöberget NR (artp.), (13G 1c , [6706859, 1510122] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ), ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd, 2004 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Ballsberget väg (artp.), (13G 1f , [6705386, 1525247] ), 2013 (Magnus Stenmark)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Landaberget (artp.), (12F 9j , [6697481, 1498869] ), skogsmark grandominerad blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698594, 1507570] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704790, 1503011] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Mörtaberget (13G 1b , [6708204, 1505539] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ), skogsbacke, spridd , 2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ), vägkant och diken, 2015 (IPt)
SÄTER

Lomtjärn (artp.), (12F 6j , [6683064, 1495907] ), hedbarrskog stigkant/barrskog, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6687169, 1499156] ), intemediärt rik laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.), (12F 7j , [6689796, 1498642] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Jätteklacken (artp.), (12G 8a , [6692268, 1500166] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ), vägkanter, parkeringsområde, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Säfta (artp.), (12F 9i , [6695315, 1491787] ), fd slåttermark i utmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 1984 (Bengt Oldhammer)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Sanddalen, öster (artp.), (12F 8g , [6691755, 1482665] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
STORA TUNA

Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ), åstrand, 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697600, 1468100] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696239, 1484420] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Rudtjärnen (artp.), (12F 9g , [6696850, 1480180] ), skogsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6703040, 1465356] ), vägkant, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6703732, 1470960] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 2011 (Johan Niss)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ), myrkant, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ), vägkant, 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ), kant mot myren, 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6710838, 1481675] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ), blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713442, 1481026] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ), skog mot Issbäcken, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ), fattigkärr och laggskog, spridd , 2017 (LBr)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ), blandbarrskog, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720659, 1503320] ), vägkant, dike och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo, skogen (artp.), (13F 2g , [6712518, 1484658] ), blandskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.), (13F 4f , [6724732, 1475984] ), hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.), (13F 4f , [6724732, 1475984] ), 2015 (Per Johansson)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ), ~refl~ ,övre delen av igenvuxen ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719878, 1495065] ), 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.), (13F 4h , [6722984, 1485353] ), 2013 (Per Johansson)
Rälsskjutbanan, Myckelmyra (artp.), (13F 4i , [6722423, 1494509] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.), (13F 5g , [6727663, 1481011] ), ängsgranskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.), (13F 7i , [6735170, 1492050] ), 2004 (Kalle Bergström)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.), (13F 7i , [6735170, 1492050] ), 2004 (Kalle Bergström)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, stenblock (artp.), (13F 5j , [6726620, 1499003] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726263, 1502070] ), skogsmark, 2014 (IPt)
Rupstjärn söder om (artp.), (13G 5a , [6727716, 1502131] ), blandskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten nedre delen av Ö branten (artp.), (13G 5c , [6725835, 1511384] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ), vägkant, 2012 (DABS)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727163, 1525312] ), noterad , 2020 (Lisa Sandberg)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ), 1988 (JEd)
Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ), vägkant, 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.), (13G 7a , [6735845, 1503520] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Sveden, Vid gruvhålen nordväst (artp.), (13G 7a , [6735954, 1503581] ), på igenväxande skogsväg, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Söder om ön (13G 7b , [6736040, 1506970] ), barrskog, 2008 (JWk)
Blåbärsmyrsvägen (artp.), (13G 7c , [6739595, 1511767] ), noterad , 2018 (Lena Berg)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Maggasmyren 800m SO om (artp.), (13G 7f , [6736670, 1527995] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed (13G 8a , [6742120, 1504820] ), skoksväg, 2017 (IPt & SNy)
Böle (artp.), (13G 8b , [6740532, 1506170] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark, 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ), vägkant, 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.), (13G 9e , [6748012, 1521420] ), skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.), (14G 0d , [6754228, 1517553] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ), bäckmiljö, lövdominerad sumpskog, 2003 (NGu)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.), (14G 2d , [6760299, 1516169] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Storslättsvägen, Marnäs (artp.), (13F 9i , [6745030, 1490090] ), barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), granskog, 2010 (Gunnel Sundberg)
O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ), skogsbilvägkant, 2009 (DABS)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ), myrkant, 2009 (DABS)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754207, 1495191] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Änklingens (artp.), (14G 3a , [6766295, 1501684] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649687, 1478760] ), gammal barrskog, 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

Lilla Trehörningen SV om (artp.), (11F 9h , [6649075, 1487539] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ), ~refl~ ,kalhygge, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Slogfallet NR. (artp.), (12F 0g , [6650319, 1480732] ), granskog, rasbrant med asp, björk, 2013 (Kjell Mathson)
Piggsveden, O om Övra Vanbo (artp.), (12F 3g , [6665250, 1482730] ), barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, spridd , 1987 (HWk)
Stora Stenen, SÖ (artp.), (12F 3e , [6665238, 1470911] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Stora Stenen, SÖ (artp.), (12F 3e , [6665238, 1470911] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ), vägkant, 2008 (DABS)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679253, 1487600] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.), (12F 1c , [6658206, 1461027] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 275m NO (artp.), (12F 3d , [6668424, 1465804] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, ,frekvens allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ), ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ), skogsmark/ vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Östanbjörka (artp.), (12F 6b , [6682212, 1456609] ), noterad , 2005 (Britt-Marie Sohlström)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Snip (12F 7c , [6687186, 1460020] ), myr, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Tanstjärn (artp.), (12F 8b , [6692954, 1455544] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701779, 1453379] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Stigen, Löfsen (artp.), (13F 1b , [6708473, 1457843] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ), skogsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot Karls knös (artp.), (13F 1b , [6709811, 1459905] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
800 m NV Gästgivarbodarna (13F 1c , [6706714, 1464833] ), vandringsled skogsmark, liten skogsbäck, 2011 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), skogskant, 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706118, 1465524] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.), (13F 2a , [6712580, 1452030] ), vägdike, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711582, 1459123] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714100, 1468567] ), bäckravin, 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716003, 1459488] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ), stig genom blandskog, 2017 (IPt)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718747, 1463553] ), slänt mot bäck, 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), ~refl~ ,skogbevuxen grusås, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Djurmo klack (artp.), (13F 3d , [6715681, 1465665] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6716260, 1467950] ), stenskrovel, 2011 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ), skogskant mot åker, 2014 (IPt)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Ålheden, 450 m ONO Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725526, 1460805] ), skogsbilvägkant, 2012 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.), (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ), sjöstrand, 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Vildmarksleden (13F 7f , [6738680, 1479970] ), vandringsled i skogen, 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735280, 1481170] ), skogsrmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsbäcken (13F 7g , [67369, 14824] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ), tomtmark, 2019 (JJa)
Vildmarksleden norr om Hambergsstugan (13F 7g , [6737930, 1480350] ), fuktig vandringsled i skogen, 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), myrmark, 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ), skogstig, 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ), skogsväg, 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ), vändplan för skogsbilväg, 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746792, 1487447] ), vägkant,korsning med å, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg SV (13E 6g , [6730672, 1433095] ), skogsstig, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
V om Rödmyran (13E 7i , [6738300, 1443510] ), skogsväg, 2008 (DABS)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ), gammal skogsväg, 2019 (Kicki Marcus)
Trymackberget (artp.), (13E 8g , [6740040, 1434490] ), 2012 (David Göransson)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6716070, 1449780] ), fäbodsområde, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716170, 1449230] ), stig, ung granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716290, 1449020] ), slänt mot skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ), barrskog/strand, 2015 (HLe)
Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
Grossen SV (artp.), (13E 5e , [6726194, 1423748] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725750, 1425800] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727290, 1429570] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålssjön S (artp.), (13E 5f , [6728876, 1429089] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Långtjärnen (13E 5g , [6728479, 1431651] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Brännskog (13E 6i , [6731437, 1443509] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Kusberg (artp.), (13E 6j , [6733971, 1446655] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718900, 1450960] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450950] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1451020] ), slänt mot skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ), vägkant ängs/skogsväg, 2018 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Asaklitt (artp.), (13F 5b , [6728239, 1458145] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Asaklitt (artp.), (13F 5b , [6728279, 1458105] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Asaklitt (artp.), (13F 5b , [6728503, 1458204] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Yxberget (artp.), (13F 6a , [6732236, 1451136] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ), blandskog, 2014 (IPt)
tallskog Heden (artp.), (13F 6b , [6732090, 1455240] ), noterad , 2015 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Jakopesgattu Yttermo (artp.), (13F 6b , [6732684, 1456438] ), 100 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ), ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737680, 1455151] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Mon (13F 7b , [6738611, 1456897] ), blandskog, 2019 (IPt)
Hisvålavägen (artp.), (13F 7c , [6735309, 1464044] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ), ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744165, 1482723] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744167, 1482517] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744374, 1482723] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748127, 1481602] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Granåsen (artp.), (13F 9g , [6749552, 1483552] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ), skogsmark, 2013 (JJa)
Korantberget (artp.), (13F 9h , [6749962, 1486451] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, rikligt , 2017 (GHa)
Korantberget (artp.), (14F 0g , [6751616, 1484795] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6750374, 1486452] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6750578, 1486452] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6750788, 1486245] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6750791, 1485828] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6751412, 1486452] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6751828, 1485003] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.), (14F 1a , [6755374, 1453044] ), 2013 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ), fuktig barrskog, ymnigt , 2014 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ), fårhage, enstaka , 2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ), blandskog i fd änge, rikligt , 2017 (GHa)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Kyrkberget (artp.), (14F 0f , [6751621, 1479826] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.), (14F 0f , [6751821, 1479203] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.), (14F 0f , [6751827, 1479412] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.), (14F 0f , [6751827, 1479614] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751045, 1490062] ), efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.), (14F 0i , [6751439, 1490183] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758048, 1460482] ), barrskog, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.), (14F 1d , [6755885, 1465857] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Tranumyren (14F 1d , [67596, 14666] ), tallskog sluttande mot myr, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ), under granar, rikligt , 2015 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755220, 1484830] ), skogskmark, 2010 (IPt)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.), (14F 1h , [6755948, 1487837] ), ung tallskog, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 500 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756549, 1487575] ), skogsstig i hyggeskant, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ), hyggeskant, rikligt , 2013 (GHa)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.), (14F 2c , [6760806, 1463373] ), skogsdunge, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), grovvuxen granskog, väl spridd , 2009 (GHa)
Mossamyren NV om (artp.), (14F 2i , [6762889, 1490323] ), fuktig granskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), strandskog, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ), ~refl~ ,strandskog, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ), barrskog, ymnigt , 2013 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ), barrskog, enstaka , 2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ), ängsmark, vägkant, 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ), barrskog, spridd , 2007 (DABS)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ), ~refl~ ,blandskog, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ), tallhed, rikligt , 2009 (GHa)
Tuvtjärnen (artp.), (14F 1d , [6759976, 1468348] ), noterad , 2016 (Klara Helander, Anders Helander)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ), slänt i barrskog, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765689, 1466715] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765702, 1466729] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), ~refl~ ,större damm, i tallskog, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), fuktig barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [67683, 14705] ), ~refl~ ,barrskog, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [67738, 14760] ), tallskog, spridd , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,granskog, tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ), barrskog, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, väl spridd , 2010 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ), gles barrskog, rikligt , 2014 (GHa)
Tickåsheden (14F 5c , [67794, 14620] ), gles tallskog, rätt rikligt , 2017 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ), tallskog, rikligt , 2009 (GHa)
Sörboda, Gillerfors (14F 5e , [67759, 14703] ), bäckravin, ymnigt , 2017 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ), surdrag i blandskog, ymnigt , 2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), granskog, rätt allmän , 2008 (GHa)
Sirapsbackens nedre del (14F 6c , [67841, 14646] ), fuktig grässvål, flertal , 2015 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ), gles tallskog, rätt rikligt , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ), blandskog/hyggeskant, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ), ~refl~ ,gles tallskog, väl spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ), hygge, rikligt , 2014 (GHa)
Dansbodsheden (14F 6g , [6784560, 1480810] ), barrskog, enstaka , 2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ), tallskog, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ), barrskog, rikligt , 2014 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ), förr fäbod nu kalhygge, fläckvis rikligt i hyggeskanten , 2012 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ), skogsbryn, rikligt , 2017 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14587] ), barrskog, rikligt , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ), tallskog, ymnigt , 2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), gles tallskog, fläckvis ymnigt , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ), skogsmark, 2013 (IPt)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), barrskog, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), spridd på många håll, ,frekvens allm. 1986 (RLu)
Atlasruta (14F 9f ), 1986 (RLu)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), gammal fäbodsvall, flertal , 2014 (GHa)
Djupaspen (14F 9f , [67959, 14798] ), granskog, rikligt ,frekvens t.allm. , 2013 (GHa)
Atlasruta (15F 0e ), 1986 (RLu)
Atlasruta (15F 0f ), 1986 (RLu)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ), strandsnår, rikligt , 2014 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ), plats för huggarkojor, flertal , 2016 (GHa)
Ormtjärnsberget (15F 2c , [68121, 14618] ), hygge, flertal , 2016 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810220, 1468990] ), gles tallskog, rikligt , 2011 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68169, 14630] ), skogsholme i kalhygge, spridd , 2016 (GHa)
Lannaberget (15F 3c , [68174, 14630] ), hyggeskant, flertal , 2017 (GHa)
Håvaberget (artp.), (15F 4c , [6824319, 1464918] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
ORSA

Hättberg Natrurminnet (artp.), (14E 4j , [6772645, 1447899] ), snårskog, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777660, 1437556] ), noterad , 2017 (Petter Andreasson)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, rikligt , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), rikliga och vackra förekomster, (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ), bäckdråg, 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ), barrskog, väl spridd , 2014 (GHa)
Helvetesfallet vid parkeringen (14E 9i , [67951, 14432] ), grov barrskog, rikligt , 2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [67766, 14584] ), ungskog, rikligt , 2009 (GHa)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.), (14F 5b , [6777368, 1455471] ), fuktig skog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.), (14F 5b , [6777968, 1456687] ), bäckdråg, f.d. änge, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67834, 14544] ), gles barrskog, rikligt , 2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ), vägren/dike, enstaka , 2018 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Koppången (artp.), (15E 1i , [6805037, 1444118] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807471, 1447105] ), noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807497, 1447182] ), noterad , 2020 (Björn Bråvander, Elisabet Ottosson, Niklas Hjort)
Koppången N (artp.), (15E 1j , [6809517, 1447011] ), noterad , 2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6809540, 1447317] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814190, 1445865] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814193, 1446306] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814631, 1445864] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814631, 1446306] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814633, 1445424] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Korpimäki (artp.), (15E 3h , [6815510, 1437945] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Korpimäki (artp.), (15E 3h , [6816392, 1437504] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Korpimäki (artp.), (15E 3h , [6816834, 1437064] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 3j , [6815072, 1445864] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 3j , [6815511, 1445865] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ), granskog och vägkant, spridd , 2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ), fuktig granskog och småmyrar, spridd , 2020 (LBr)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831110, 1433330] ), bäckdäld, spridd , 2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ), bäckdal, spridd , 2015 (LBr)
Risuhällen (15F 1b , [6807650, 1455220] ), barrskog, 2009 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735910, 1423870] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737699, 1421809] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737798, 1421810] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737799, 1421710] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737899, 1421309] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737899, 1421413] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737900, 1421208] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737901, 1421708] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737996, 1421409] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737998, 1422213] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737999, 1421708] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738001, 1421513] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738092, 1421597] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738097, 1422210] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738098, 1421509] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738198, 1421810] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738199, 1421111] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738199, 1421213] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738299, 1421607] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738300, 1421006] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738401, 1421113] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738410, 1421008] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738497, 1421213] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6739097, 1421911] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6739098, 1421313] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6739198, 1422012] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Fux-andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6739500, 1421609] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Säxberg (artp.), (13E 8d , [6742709, 1418199] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ), skogsväg, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Borstnäs Ryssa (artp.), (14E 1g , [6756574, 1430112] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), mossrik barrskog, allmän , 1982 (Göran Thor)
Acksi, söder om Ryssån (artp.), (14E 1d , [6755071, 1415033] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), blandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
1200 m O om Fu (artp.), (14E 2i , [6761463, 1441782] ), fuktig barrskog, 2010 (Hans Rydberg)
Risåsen (artp.), (14E 3c , [6769000, 1411870] ), 100 plantor , 2011 (Timo Melakari)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1426840] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766820, 1436280] ), ~refl~ ,skogsväg, 2010 (SJo)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ), ~refl~ ,rik sydsluttning, ,frekvens allm. 2004 (LBr)
Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4e , [6770801, 1424865] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.), (14E 4f , [6771021, 1426511] ), i barrskogsslänt, noterad , 2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Alderängarna, Mora (artp.), (14E 4f , [6771026, 1425703] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6771072, 1426553] ), tallskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ), tallhed, 2008 (HLe)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.), (14E 4f , [6771397, 1425971] ), barrskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Bjöset (artp.), (14E 5e , [6776650, 1421080] ), 100 ex , 2008 (TMi)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Husåkern, öst (artp.), (14E 5f , [6778839, 1429361] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Bäck mos S från Lödran (artp.), (13E 7a , [6736066, 1404747] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.), (13E 9b , [6745681, 1406623] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ), blandskog, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.), (14D 3j , [6767596, 1396999] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), fuktig skog runt bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ), örtrik granskog längs bäckdäld, spridd , 2016 (LBr)
Kvajgelmyr SV om (artp.), (14D 5h , [6776104, 1385175] ), tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ålderbergskitt, 600 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775321, 1390489] ), barrskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), skogsbryn, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ), sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), på grusig gårdsplan, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ), sumpskog/vägkant, spridd , 2020 (LBr)
Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), frisk gräsmark f.d. myrodling, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Gäddtjärnarna nära skogsvägen (artp.), (14E 6b , [6781878, 1409222] ), blandbarrskog, 2010 (Hans Rydberg)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.), (14E 7c , [6787462, 1413846] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), ~refl~ ,sydberg med stup och rasbrant, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Rämyrbäck, väst mot Hed (artp.), (14E 9a , [6797751, 1400577] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Klitten, väster (artp.), (14E 9b , [6797308, 1407208] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ), granskog med blåbärsmark, 2006 (LBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), stranden till lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), skogsmark och hygge med myr, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803856, 1399921] ), torr-frisk slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Kvarnbäcken (artp.), (15D 3c , [6816283, 1363198] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, spridd , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ), blockmark o stup i sydläge, 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.), (15E 0a , [6802256, 1402059] ), barrskog betad av fjällkor, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
norr Älvdalen (artp.), (15E 3a , [6816153, 1403811] ), 2015 (Anders Malmsten)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [68336, 14342] ), backkärr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847259, 1436174] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.), (15E 9h , [6848519, 1436175] ), barrskog, vägkanter, parkering, stigar, 2010 (Hans Sundström)
Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848730, 1437292] ), 2012 (Hans Sundström)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [68230, 14546] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/soligent kärr, 1992 (Johan Abenius)
Kroksjösågen (artp.), (15F 7a , [6836990, 1454780] ), skog, 20 plantor , 2007 (Minna Kinnunen)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ), skogsmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), barrskog på blockmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.), (12E 1g , [6656060, 1433609] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
S om korsningen landsvägen - fd järnvägen ,vid bäckundergång (12E 1h , [66576, 14374] ), 1999 (GEn)
Vattrangi, block (artp.), (12E 2d , [6663429, 1416696] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), skogsbilvägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661938, 1425724] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.), (12E 2f , [6662182, 1428394] ), tallplantering, ca 30 år, 2011 (Måns Svensson)
NO Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664511, 1430187] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.), (12E 3c , [6667647, 1412012] ), gräsbevuxen skogsbilväg, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.), (12E 3c , [6667688, 1412118] ), skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjöklinten (artp.), (12E 3d , [6669075, 1419131] ), barrskog i branter, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 3f , [6665224, 1426159] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), skog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark vid skogsväg 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.), (12E 4c , [6674915, 1410178] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Riskaliberget (artp.), (12E 4d , [6673114, 1417476] ), blandskog, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kullerbergen (artp.), (12E 4d , [6674789, 1416473] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), sluttningskärr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejberget (artp.), (12E 5d , [6679210, 1417508] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.), (12E 5d , [6679727, 1419072] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.), (12E 5d , [6679987, 1419330] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.), (12E 5f , [6678097, 1428535] ), sjökant, myr, åkant, sumpskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Kanraberget (artp.), (12E 6d , [6680206, 1419359] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6680248, 1419329] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6680506, 1418550] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6681028, 1417250] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6681289, 1416729] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
FLODA

Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ), ~refl~ ,blockig blåbärsskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Gryssen (12E 9h , [6698347, 1438649] ), skogsbilvägslänt mot bäck, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ), vägkant fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699570, 1448040] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6701131, 1441363] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Stora myran, skogsbilväg SO om (artp.), (13E 1j , [6707200, 1446813] ), vägren, skogsbilväg, 2011 (Joakim Ekman)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ), bäck/åfåra, 2019 (JJa)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), vägkant och skog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.), (12E 7f , [6685448, 1425075] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688410, 1433280] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688440, 1433300] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688470, 1433320] ), barrskog, mossig, fuktig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ), blandskog mot strand, 2015 (IPt)
Tjärnbergets naturreservat (artp.), (12E 9d , [6698359, 1419499] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ), skogskant, 2015 (IPt)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704484, 1432020] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), granskog, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Heden (13E 1f , [6706679, 1426440] ), skogsmark, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Hansabacktjärn (artp.), (12E 8b , [6691388, 1407173] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Rännaråsen O (artp.), (12E 8b , [6693800, 1409230] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2010 (HLe)
Kroktorp S (artp.), (12E 8c , [6690406, 1411200] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Bergtjärnen (artp.), (12E 8c , [6693820, 1410300] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Torptjärnen (artp.), (12E 8d , [6694228, 1415526] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ), blåbärsgranskog, 2008 (HLe)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ), bäck med granskog, 2015 (HLe)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Butjärnflotten (artp.), (12E 9d , [6699022, 1417073] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Baggvallen (artp.), (13E 0b , [6701301, 1408981] ), noterad , 1987 (Håkan Lernefalk)
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ), ~refl~ ,frisk granskog, 2009 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Valsjöbergstjärn (artp.), (13E 0c , [6700249, 1410887] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704612, 1416841] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 1b , [6705020, 1408490] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ), ~refl~ ,tallskog, 2010 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen (13E 1c , [6709430, 1411090] ), ~refl~ ,granskog, 1997 (HLe)
Per-Ols Lisas vall (artp.), (13E 1d , [6705034, 1416727] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ), vägkant, 2016 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,barrblandskog, ,frekvens allm. 2011 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714626, 1419429] ), noterad blomning, enstaka i knopp , 2020 (Anders Lindholm)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6713337, 1420586] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kvarnåker (13E 2e , [6714589, 1423981] ), vägkant/ skogskant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Svenstjärn (13E 3b , [6718610, 1408978] ), ~refl~ ,bäck i barrskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Gulltjärnen 300 m S (artp.), (13E 3c , [6719170, 1413560] ), blåbärsgranskog, 2007 (HLe)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Oxtjärn (artp.), (13E 3e , [6719478, 1420238] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Stora Flögsjön (artp.), (13E 4a , [6723059, 1402607] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rännflån N (artp.), (13E 4b , [6721353, 1407280] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Torsbergets östsluttning (13E 4b , [6724500, 1407750] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
Holkberget (artp.), (13E 4c , [6722511, 1414773] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Gnupen v:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724770, 1411210] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724932, 1412342] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Rälgen NV (artp.), (13E 4d , [6720250, 1416258] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), blandbarrskog, 2015 (HLe)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen S (artp.), (13E 5a , [6727364, 1402188] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Blomsterbacken (artp.), (13E 5b , [6728519, 1409455] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ), ~refl~ ,stuga i örtrik granskog, ,frekvens allm. 2000 (HLe)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Ö Ö Välbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697693, 1399004] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Granan V (artp.), (12D 9j , [6698636, 1399779] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684032, 1407584] ), älvstrand, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten N (12E 7a , [6688557, 1403134] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Daglösgrådan (artp.), (13D 1j , [6707326, 1397937] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Pervallen (artp.), (13E 0a , [6702617, 1403990] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Styggåstjärnen S (13E 0a , [6702980, 1404970] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, 2010 (HLe)
Styggåstjärnen (artp.), (13E 0b , [6702991, 1405010] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), blandbarrskog, 2014 (HLe)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713250, 1402530] ), sumpskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark i skogskanten, 2015 (BGM)
Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687853, 1393647] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709130, 1393070] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709200, 1393130] ), kärrkant, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709250, 1393010] ), tallskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709350, 1392970] ), tallskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67208, 13907] ), skog, 2011 (MNo)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ), ~refl~ ,bäckzon med granskog, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), barrskog, 2014 (HLe)
1 km NV Nordvallssälen (13D 7e , [6738690, 1370730] ), ~refl~ ,stig i skog, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), sumpskog, 2014 (HLe)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), skogsbilväg, 2019 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig i skogskanten ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
LIMA

Vardbergets västsluttning (artp.), (13D 9b , [6749680, 1356490] ), granskog, 2007 (UGu)
Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Grå-Larsknipen (artp.), (14C 3g , [6768885, 1334522] ), noterad , 2018 (Lars Salomon)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Sjögläntan (artp.), (14C 5i , [6778560, 1341940] ), barrskog, vid stig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Kråkbrickan V (artp.), (14C 5j , [6778445, 1345395] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Medskogen (artp.), (14C 6h , [6781920, 1339080] ), barrskog, 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), blandskog vid å, 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), blandskog vid å, noterad , 2007 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785810, 1337810] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785850, 1337820] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785960, 1337840] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785820, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786360, 1344850] ), granskog, sank, fjällsluttning, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786870, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786890, 1344620] ), sank i granskog, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786900, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786920, 1344610] ), granskog, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786960, 1344620] ), barrskog, gles, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786970, 1344620] ), barrskog, gles, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787010, 1344620] ), barrskog, gles, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787040, 1344620] ), barrskog, sank, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787050, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalstjärnen, N om (artp.), (14C 7i , [6788480, 1344470] ), kärr, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Lillnärfjället, sluttning SV (artp.), (14C 7i , [6788920, 1344430] ), tallskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786100, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786120, 1345020] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787630, 1346750] ), barrskog, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787760, 1346770] ), skidbacke, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, sluttning N (artp.), (14C 7j , [6788220, 1349620] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788810, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788920, 1348380] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789040, 1346220] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789050, 1346230] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789070, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789140, 1346930] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789150, 1346950] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789150, 1346960] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789160, 1346380] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789170, 1346740] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347060] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789190, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789200, 1347170] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1346460] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1347220] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789480, 1346650] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789510, 1346620] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.), (14C 7j , [6789810, 1346470] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning SV (artp.), (14C 8i , [6790240, 1344100] ), tallskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342470] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342480] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342490] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790380, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790810, 1343010] ), bryn mot hygge, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790820, 1342990] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790820, 1343000] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790830, 1342970] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790830, 1343960] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790880, 1344010] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790950, 1343170] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790950, 1344060] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791020, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791160, 1344160] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791360, 1344210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.), (14C 8j , [6790000, 1346540] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen, S om (artp.), (14C 8j , [6790090, 1346460] ), granskog, mossig ravin, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790350, 1346360] ), granskog, stenbunden, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Saldalen (artp.), (14C 8j , [6790520, 1346230] ), mossbevuxen dalbotten, stenbunden, i fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, SV om Myrflodammen (artp.), (14C 8j , [6790970, 1349860] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791400, 1347520] ), dalgång, gles fjällskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken, NV om Myrflodammen (artp.), (14C 8j , [6791840, 1349660] ), granskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753760, 1358170] ), ~refl~ ,gransluttning, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757140, 1369000] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357954] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Lövhön, söder om (artp.), (14D 2e , [6764788, 1372509] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, rikligt , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Skärfjället, NV sluttning (artp.), (14C 8i , [6793450, 1342160] ), barrskog, mossig, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället, NV sluttning (artp.), (14C 8i , [6793460, 1342180] ), barrskog, mossig, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342000] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342030] ), sänka i ung skog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793700, 1342090] ), bäckravin, ung tallskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793740, 1342110] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793780, 1342140] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793810, 1342160] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793820, 1342180] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793840, 1342170] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793850, 1342210] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793970, 1342350] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794020, 1342470] ), bäckravin, mossig granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794030, 1342560] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794040, 1342540] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794040, 1342580] ), bäckravin, vid källflöde, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794410, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794620, 1343360] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794640, 1344720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794660, 1344680] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794810, 1343470] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.), (14C 8i , [6794820, 1342520] ), tallskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794850, 1344510] ), bäckravin, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.), (14C 8i , [6794860, 1341840] ), ravin, ung tallskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794970, 1343670] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792570, 1349400] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792970, 1349180] ), granskog, vid göl, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794270, 1345080] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795570, 1348740] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795780, 1349010] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795810, 1349050] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795830, 1349070] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795840, 1349080] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795880, 1349200] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795990, 1349400] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796000, 1349410] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796020, 1349410] ), granskog, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772440, 1366130] ), gran- och björkskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.), (14D 4d , [6774180, 1366920] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
100 m SV om Gusjösätern (14D 4e , [6774310, 1374210] ), ~refl~ ,fuktig granskog, gammal fäbodtäkt, ,frekvens ej bedömd 2007 (UGu)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.), (14D 5b , [6775230, 1356860] ), myrkant, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776410, 1360930] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776470, 1361000] ), granskog, vid sankmark, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777190, 1361380] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777200, 1361350] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777210, 1361670] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777310, 1361650] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777540, 1362780] ), blandskog vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777570, 1362630] ), grustagskant, vitmossebevuxen, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362600] ), granskog, ung, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777620, 1362550] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777650, 1362820] ), kärr, blandskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777660, 1362840] ), kärr, drivväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777720, 1362870] ), blandskog, ung, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777860, 1362950] ), gran- och björkskog, öppen, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777860, 1363050] ), gran- och björkskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777870, 1362970] ), gran- och björkskog, öppen, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777870, 1363010] ), gran- och björkskog, öppen, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777900, 1362990] ), gran- och björkskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778070, 1362270] ), granskog, fuktig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778170, 1362460] ), granskog, fuktig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778180, 1362420] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778180, 1362460] ), granskog, fuktig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.), (14D 5e , [6777205, 1374478] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783580, 1359850] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783600, 1359920] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783630, 1359840] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783700, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783840, 1359810] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359770] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359870] ), granskogsbryn mot kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784080, 1359770] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359790] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780520, 1361010] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780530, 1361050] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780540, 1361000] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780560, 1361080] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780590, 1360950] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780610, 1360910] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780770, 1360940] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780840, 1360950] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780870, 1360940] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361020] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780960, 1361000] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780980, 1360940] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, SO om (artp.), (14D 6c , [6781850, 1361500] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782320, 1361360] ), barrskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782620, 1360520] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782710, 1361320] ), kärr vid bäck, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782760, 1360470] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783080, 1360260] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783153, 1360601] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783340, 1360310] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783350, 1360300] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784100, 1360480] ), skogsslänt omt väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786410, 1351170] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6787190, 1351120] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788450, 1352150] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788570, 1357850] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788640, 1357470] ), hygge, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357720] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788870, 1357590] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790480, 1350110] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791100, 1350740] ), granskog, öppen, sluttande, vid myrstack, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791180, 1350070] ), granskog, sank, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791190, 1350050] ), granskog, sank, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791420, 1350980] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791620, 1351640] ), blandskog, gles, brant sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6792900, 1351690] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6792920, 1351710] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6792940, 1351590] ), granskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6793030, 1351380] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6793120, 1351350] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793570, 1353420] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793600, 1353340] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793640, 1353380] ), granskog, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793770, 1353440] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793800, 1353450] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793810, 1353450] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793820, 1353460] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793830, 1353470] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793910, 1353600] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794200, 1353070] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794210, 1353080] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794210, 1353470] ), granskog, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794230, 1353060] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794250, 1353060] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794280, 1353460] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794730, 1352780] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794770, 1354490] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794990, 1354570] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355760] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791530, 1355780] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355620] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355760] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6794000, 1355580] ), myr, sluttande, trädbevuxen, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795250, 1354760] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354780] ), myrkant, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795290, 1352630] ), stig, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795350, 1351860] ), fjällsluttning, ovan fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795380, 1352420] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352410] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352430] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1351930] ), fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1352450] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1351680] ), fjällsluttning, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352110] ), gran- och björkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352130] ), högörtsäng i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352150] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795480, 1352360] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795520, 1352320] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352280] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352310] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796400, 1350130] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796570, 1350300] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1350450] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796720, 1350420] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796760, 1351720] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796830, 1351650] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796910, 1351620] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796950, 1351600] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.), (14D 9b , [6799710, 1357700] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Rotökällan (artp.), (15C 0i , [6801580, 1343940] ), bäckkant, vid väg, barrskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811403, 1346198] ), bäck i granskog, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), strand, 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), strand, 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814365, 1354786] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjället, Göljådalen (artp.), (15C 6j , [6832264, 1345625] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ), högörtgranskog, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839562, 1334646] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839697, 1334841] ), noterad , 2017 (Henrik Jakenberg)
Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 7g , [6839715, 1334765] ), noterad , 2016 (Jenny Wendel)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839820, 1334677] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Naturum (artp.), (15C 7h , [6839650, 1336227] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskärskogen (artp.), (15C 7h , [6839870, 1335301] ), barrskog, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Fulufjällsgården. (artp.), (15C 8h , [6840950, 1337810] ), vägslänt, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, spridd , 2018 (LBr)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849384, 1343965] ), sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ), litet hygge, spridd , 2015 (LBr)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829698, 1365551] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Gammalsätern (artp.), (15D 6c , [6833743, 1364857] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.), (15D 6c , [6834382, 1361896] ), tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), blandskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsäterns naturreservat (artp.), (15D 7d , [6836576, 1365811] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbäckmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), vägkant vägkant/skog, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
500 m NV Foskdalsvallen (artp.), (16C 4j , [6870232, 1348760] ), 2013 (Jens Johannesson)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ), vändplan, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, sparsam , 2008 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoråsens naturreservat (artp.), (16C 2f , [6862686, 1327701] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Tranuberget (artp.), (16C 3e , [6865125, 1324847] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Tranuberget (artp.), (16C 3f , [6865131, 1325623] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869640, 1325602] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Diftalsberget (artp.), (16C 3g , [6866301, 1331475] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Diftalsberget (artp.), (16C 3g , [6866691, 1331475] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nedre parkering Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873574, 1343481] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipstugan (artp.), (16C 4i , [6873649, 1343457] ), noterad , 2016 (Yngve Meijer, m.fl.)
Nipstugan, 300m NV (artp.), (16C 4i , [6873916, 1343248] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällbjörkskog och granskog, stig, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ), källdråg och myr, spridd , 2019 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ), gungflyn och anslutande kärr och skog, spridd , 2019 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ), örtrikt bäckdråg, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ), bäckdråg över skogsbilväg, spridd , 2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.), (16C 6e , [6884918, 1320816] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), granskog vid åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6883120, 1345800] ), barrskog och myr, spridd , 2018 (LBr)
S om Valdalsbygget vid Kungsleden (16C 7c , [6886260, 1313470] ), vid bäckfåra i tallblandskog, 1998 (JPo)
C:a 700 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68869, 13136] ), ~refl~ ,stig, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, spridd , 2015 (LBr)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.), (16C 7d , [6889400, 1317229] ), 2014 (Måns Svensson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Bälgen (artp.), (16C 7f , [6887298, 1326856] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), 2011 (Per Gustafsson)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), bäck med våtmark, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ), barrskog, gles, fuktig sänka, 2007 (NGu)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890350, 1347850] ), lövrik sluttning, spridd , 2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6896270, 1315747] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Söder Sylen (artp.), (16C 9d , [6897600, 1315500] ), fjällbjörkskog, rikligt , 2007 (David Göransson)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, spridd , 2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Strömmen, S om (artp.), (16D 5a , [6878682, 1351927] ), noterad , 2020 (Ulf Persson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora