Lilium tigrinum    Tigerlilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.), (13F 1d , [6706550, 1465400] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Österdalarna

BODA

700 m V Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14651] ), vägslänt, med största sannolikhet trädgårdsavfall, 1 ex , 2002 (GHa)

Dalarnes Flora