Lilium martagon    Krollilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ), blockrik lövskogsdunge, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkbyn (12G 5h , [66768, 15369] ), åspartier, förvildad , 1995 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ), skogsbacke, förvildad , 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683, 1535] ), avstjälpningsplats i skog, förvildad , 1995 (PDm)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Turbo n. kraftstation (12G 6a , [66814, 15028] ), grässlänt, 5 ex , 1990 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hedemora stad, nära Hemköp (12G 6b , [66848, 15098] ), troligen gammal tomt, 10-tal , 1988 (HPe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704610, 1513336] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ), lövskog, 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, fåtal , 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ), myllrik klyfta i kalkbrant, 2 ex. , 1987 (TLj)
SÄTER

Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ), ängsmark, >10 ex , 1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ), gammalt gruvområde, rikligt , 2008 (DABS)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696515, 1487570] ), nästan uttorkad bäckravin, 1 stor planta , 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [66913, 14885] ), gammal åker, numera gräsmark, ~10 st , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ), vägkant, 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Fågelmyravägen (artp.), (13F 2g , [6711592, 1483870] ), vägkant, 2 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
VIKA

Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14929] ), omgivande tomtmark i högt gräs, 30-tal ex , 1998 (SBm)
Dalvik (13F 1i , [67070, 14927] ), ödetorp, 3 ex , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), runt gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 50 - 100 ex , 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Fågelmyravägen (artp.), (13F 2g , [6711734, 1483740] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Sandin)
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
500 m V Karlsviksbacken (13F 2h , [67146, 14867] ), f.d.banvall,mot bäck o.åker i gräsveg., rikl. , 1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716327, 1477955] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Kopparvägen (artp.), (13F 3i , [6719611, 1493201] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719878, 1495065] ), 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ), mager linda, 2011 (DABS)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Grycksbo Station (artp.), (13F 6g , [6730194, 1482035] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ), ängsmark , bäck, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), tomtmark, 1 buskar , 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6674430, 1463590] ), frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg, 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Grängesberg västra (artp.), (12F 2a , [6662376, 1454112] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Laxsjön, herrgårdsparken (artp.), (12F 8c , [6690636, 1461463] ), lövskog med äldellövträd, 2014 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698767, 1450277] ), fäbodvall, t.rikligt , 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 1 planta , 2011 (IPt)
Ödefäbodstuga V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713630, 1452740] ), igenväxt gammal fäbodvall, flertal , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713020, 1460240] ), lövskog, 8 ex , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713050, 1460170] ), ängsmark, ett 10-tal , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ), släntkrön älvravin, mot åker, 3 stora ex , 2003 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713476, 1467219] ), lövdunge, 4 ex. , 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, utkast, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, flera lokaler i byn , 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721595, 1461153] ), fuktig ängsmark, 2 ex , 2004 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ), ängsmark, vägkant, spridd , 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

SV delen av korsningen vid Sågmyra k:a, 20 m från väg (13F 6e , [67329, 14723] ), ganska fuktig igenvuxen mark, näringsrikt, kråkklöver och topplösa, 2 ex , 1996 (MBe)
S om Smälingberget (SBT 87), (13F 6g , [67341, 14815] ), inv id liten stig, 1983 (Mor.,Wis.)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Tallbovägen (13F 7f , [6736970, 1476850] ), vägkant, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ), torräng, 2011 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), lövbuskar på ängsmark, 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), igenväxande gammal ängsmark, flertal , 1997 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsmark längs gammal byväg, flera ex , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, många , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgådt, 2016 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ), ängsmark, 2000 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, fåtal , 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant/ängsmark, rikligt , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ), ängsmark, gammal tomtmark, rikligt, även vitblommande , 2015 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.), (13F 7c , [6739540, 1464710] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ), ängsmark/skogsmark, 2016 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, flerst. , 2016 (IPt)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ), igenvuxen fuktigfäbodmark, 2000 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14559] ), ängsmark, skog, strand, s. , 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [6749, 1460] ), tättbygd by, spridd , 2013 (GHa)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, rikligt , 2011 (IPt)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ), f.d.ängsmark intill beteshage o.rikt fuktdråg, spridd i ängen (~50 ex?) , 1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö,mln byvägen o gamla vattentornet (14F 1d , [67574, 14693] ), f.d.trädgårdstipp i åkerkant, kvarstående, 1 ex , 1986 (TLj)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Kärvsåsen, väg 301 (14F 4d , [67703, 14668] ), vägslänt, enst. , 1999 (GHa)
Osmundsberg Kalktippen (artp.), (14F 4d , [6770354, 1467661] ), tipp, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Osmundsberg,östligaste gården (14F 4d , [67705, 14682] ), utkanten av gårdsplats, enst. , 2000 (GHa)
100 m N om Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ), kanten av å, enst. , 1999 (GHa)
Gulleråsen, "Filialen" (14F 4d , [6771770, 1466340] ), ödetomt, flertal, ävfen många vita exemplar , 2013 (GHa)
ORSA

Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), spridd från trädgård i terrängen, 2014 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775972, 1436622] ), intill avfart mot kungshaga vid e45, 2008 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), självspridd på tomtmark, noterad , 2017 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap., noterad , 2018 (Claes Möre)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777033, 1437064] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Enåberg (artp.), (14E 6i , [6780103, 1444051] ), i diket, 1 ex , 2007 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790244, 1437399] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
SOLLERÖ

Gesunda vid vandrarhemmet (artp.), (14E 0g , [6752838, 1431587] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Garsås fd station (artp.), (14E 1j , [6755610, 1446516] ), 2014 (Henrik Weibull)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Havfljotbodarna norra delen (artp.), (15D 1e , [6806453, 1370859] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [6849960, 1439780] ), skogskant, kvarstående bestånd , 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), lövbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699320, 1447470] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
JÄRNA

Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Uvberget (artp.), (13E 0c , [6703961, 1413814] ), "i diket vid ""fyrvägskorsning"".", 1 plantor/tuvor , 2020 (Per Gustafsson, Jenny Sander)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Västbergsvallen (artp.), (12D 9j , [6699181, 1398708] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Sörberget, Särna (artp.), (15D 8c , [6840174, 1360552] ), odlings- och skogsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.), (16D 0d , [6852329, 1366363] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)

Dalarnes Flora