Ligularia stenocephala    Mörk gullstav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), stenparti bland bergenia, 1 ex sågs först 2003, fanns ej tidigare under minst 13 år , 2005 (HWk)

Dalarnes Flora