Leymus arenarius    Strandråg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Jularbo (12G 4f , [6671, 1525] ), vägkanter, 2 tuvor , 1989 (TLj & LBr)
HUSBY

Efter vägen mln.Långsåsen ö.Lången (13G 0d , [6704, 1516] ), ängsgranskog-vägkanter, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA TUNA

Ö om Baggarvets by.v.gml rv 60 (13F 0f , [67043, 14777] ), vägkant, 1 stor tuva , 1986 (SNy)
Borlänge, Kupolen (artp.), (13F 1f , [6707348, 1478656] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Barkargäget (13F 1g , [67095, 14827] ), vägkant, ett litet bestånd , 1987 (GRo)
Vägen till Fågelmyra insustritipp (13F 2g , [67119, 14836] ), vägkant, ett litet bestånd , 1987 (GRo)
STORA KOPPARBERG

Hälsingberg, c:a 100 m O OK-stationen efter Gävlevägen (13F 3i , [6719, 1494] ), vägkant, 1 kvm , 1987 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6726800, 1486150] ), vägkant, 2015 (JJa)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Grängesberg - Klenshyttan, efter väg 60 (artp.), (12F 2b , [6664020, 1458725] ), vägkant, 2010 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Djurås centrum (13F 3c , [6716103, 1463078] ), vägkant, 2017 (IPt)
LEKSAND

Heden (13F 6b , [6731410, 1455800] ), kanten av sandig körväg i skogen, längs 3 m , (har funnits där åtminstone 10 år) , 2007 (PDa)
Ickholmen (artp.), (14F 0a , [6754634, 1453161] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Ickholmen (artp.), (14F 0a , [6754634, 1453161] ), riksväg 70 vid storflyten, 1 ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
Ickholmen (artp.), (14F 0a , [6754634, 1453161] ), 20-25 kraftiga tuvor , 2007 (Bengt Oldhammer)
Ickholmen (artp.), (14F 0a , [6754634, 1453161] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Ickholmen (14F 0a , [6754700, 1452950] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (artp.), (13F 9c , [6749639, 1461790] ), vid p-platsen, alltså rastplatsen, 1996 (Bengt Oldhammer)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
1 km V Ickholmen eft.Rv 70 mot Mora (14F 0a , [67546, 14530] ), sandig vägknt v.parkeringsficka, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Rv 70 vid Rättviks reningsverk (14F 0c , [67508, 14619] ), dike, fåtal , 2007 (GHa)
Riksväg 70 ,nära Storflyten (14F 1a , [6755, 1450] ), vägkant, minst 1 tuva , 1986 (BOr)
Ingels grustag (14F 1d , [67595, 14689] ), grusplan, fåtal , 2010 (GHa)
Ingels åt N (14F 1d , [6759610, 1466860] ), jordhög, riklig , 2018 (LBr)
ORE

Näset i Skattungen (14F 7c , [6785408, 1461143] ), naturlig erosionsbrant, (inplanterad ??), 2013 (BOr)
ORSA

Heden (artp.), (14E 6h , [6782217, 1438584] ), öster om heden, 1996 (Bengt Oldhammer)
Koppången,Ö-sidan av riks-81 (15E 1i , [6806, 1444] ), vägkant, ca 2 m2 (1989 BOr)--ännu , 1994 (LBr)
Rv 81 ,Ö sidan (15E 2j , [6810, 1447] ), vägkant, 2 m2 , 1989 (BOr)
E45 Koppången (artp.), (15E 2j , [6810584, 1447476] ), två kvadratmeter , 1989 (Bengt Oldhammer)
MORA

Vikavägen nära Lomsmyren (14E 2f , [6763, 1429] ), vägkant, (1954 PDm, 1958 Gt, 1965 Bj,NHy,Gt) - 14 grupper på en sträcka av 1,5 km,(1980 AGr)--minst lika mycket ännu , 1994 (LBr)
Noret, Mora (artp.), (14E 3h , [6766262, 1435110] ), vägkant, noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
3 km NV Kråkberg ,vid väg 295 ovanför Våmhus-vägskälet (14E 4f , [6770, 1428] ), vägkant, 1985 (B.Cederberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (12E 3e , [6669830, 1420040] ), vägkant, ett dussintal tuvor i vägkant 1995 & , 2007 (TLj)
500 m V Fredriksberg, vid väg 245 (12E 4d , [6670, 1419] ), vägkant, flera tuvor , 1994 (LBr)
MALUNG

Malungs centrum (DF70), (13D 6h , [67318, 13856] ), gräsmark framför affär, 6x 5 m2 , 1985 (PEr)
Sälenvägen (13D 6h , [6731877, 1385990] ), vägren, c:a 20 småplantor , 2007 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [6741701, 1373528] ), vägkant, 1 "rugge" , 2014 (MNo)
Väg 66 NV om Malungsfors på vägens södra sida (artp.), (13D 8e , [6741710, 1373517] ), vägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson)
TRANSTRAND

Gamla Sälenvägen (14D 7c , [67862, 13611] ), vägkant, 3 tuvor , 1994 (MNo)

Dalarnes Flora