Levisticum officinale    Libbsticka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyttbo (12G 5j , [66760, 15489] ), vid gammal husgrund, 2 ex , 1986 (PDm)
HEDEMORA

Eriksdal (12G 7b , [66855, 15076] ), gödselstack, ca 25 ex , 1988 (HPe)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), skogsmiljö , trädgårdsutkast, 2018 (IPt & SNy & JJa)
SILVBERG

Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
GRANGÄRDE

Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673685, 1441541] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673713, 1441541] ), 1989 (Henrik Weibull)
Österdalarna

GAGNEF

Dicksveden (13F 4c , [6720610, 1461200] ), vägkant mot häck, 1 ex , 2006 (IPt)
BJURSÅS

Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Per Gustafsson)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Altsarbyn v.spruthuset (13F 9c , [67488, 14624] ), gammal tomtmark, nu hägg-alsnår, 1 stort bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
ORE

Dalbyn,vid ödegård (14F 5d , [67779, 14655] ), igenvuxet gårdstun,kvarstående sedan mkt länge, 1 stort ex , 1985 (TLj)
ORSA

Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778153, 1436247] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
ÄLVDALEN

Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [67066, 14034] ), vid sommarbostad, 1997 (IJo)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), gödselstack, 2 individer, införda ca 1995 , 2006 (UGu)

Dalarnes Flora