Lepidium densiflorum    Bankrassing


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västmossa (12G 5h , [66782, 15351] ), f.d. Banvall, 3 ex , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66826, 15315] ), lastkaj vid jvg, fåtalig , 1996 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Borlänge bangård v.stickspår (13F 1f , [6706, 1479] ), jvg-grus, enst. , 1987 (TLj)
Borlänge jvstation vid perrongen (13F 1f , [67073, 14792] ), banvall, enst. , 1987 (SNy)
Dalen (13F 1f , [6707582, 1479730] ), trottoarkant, ca 15 ex. , 2011 (IPt)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707750, 1479380] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67083, 14801] ), vid banvall,ämnesslipen, ~100 ex , 1987 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun, Rostvändargatan (13F 4h , [67221, 14890] ), kullerstenstrottoar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Falu stn på banvall Ö-ut (DF-trol.=Norslund), (13F 4i , [6720, 1491] ), t.rikl!, spåromr. o.grusväg intill , 1988 (JEd)
Falun station (artp.), (13F 4i , [6720469, 1491372] ), 2014 (Henrik Weibull)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SVÄRDSJÖ

Svärdsjö, Borggärdet. Åskrönet (13G 7b , [6735900, 1505270] ), torr sandmark, flertal välväxta ex. , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika stn (DFl-49), (12F 4d , [6670, 1465] ), spårområde på sand, 1987 (JEd)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättviks stn ,SO lokstallet (14F 0c , [67526, 14622] ), bangård, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
ORSA

Orsa stn. (DF/DF 70), (14E 5h , [6778, 1436] ), spår-omr!, 1985 (JEd)
MORA

Mora stn. (DFl-50), (14E 3g , [6766, 1432] ), järnvägsspår på grus, rikligt , 1985 (JEd)
Bangårds- o stnlastområde (14E 3g , [67661, 14317] ), spridd flerst. , 1986 (TLj)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), ymnigt , 1981 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), vägkant. desto vanligare vid järnvägsstationen i mora, 1991 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora