Leontodon hispidus    Sommarfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Stabergs trädgård (13F 3j , [671608, 149870] ), gräsmark under äppelträd, rikligt, insådd med gräsfrö , 2015 (JJa)

Dalarnes Flora